Jan Jambon (N-VA): 'Iedereen wéét diep vanbinnen dat we pensioenleeftijd moesten verhogen'

12/10/14 om 11:59 - Bijgewerkt om 13:22

Vicepremiers Jan Jambon en Alexander De Croo over de maatregel die de pensioenleeftijd verhoogt naar 67 jaar. ' 67 jaar zal voor een zeer beperkte groep zijn'.

Jan Jambon (N-VA): 'Iedereen wéét diep vanbinnen dat we pensioenleeftijd moesten verhogen'

Jan Jambon (N-VA) © BELGA

'De pensioensverhoging is een maatregel waarvan iedereen diep vanbinnen weet dat die moet genomen worden', aldus vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) in De Zevende Dag. 'We leven allemaal langer, gelukkig maar, en we doen dat in betere omstandigheden dan vroeger. Bovendien studeren we ook langer. Onze actieve loopbaan is in verhouding met ons totale leven veel korter. Dan weet eigenlijk iedereen dat dat op termijn niet houdbaar is. Natuurlijk moeten er omkaderende maatregelen genomen worden om dat beleid mogelijk te maken. Maar in essentie weet iedereen dat dit moet gebeuren.'

'Geen stop-and-go beleid'

De nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Telecom Alexander De Croo (Open VLD) verduidelijkt dat 'die 67 jaar voor een zeer beperkte groep zal gelden'. 'De uitzonderingen voor zware beroepen en een lange loopbaan blijven bestaan. Men kijkt nog altijd meer naar de loopbaan dan naar de leeftijd. Iemand die op 18 jaar is beginnen werken, kan ook na deze hervorming op 61 met pensioen. We gaan ook maatregelen nemen dat het arbeidsmodel zich aanpast. Een van de zaken die we doen om het gemotiveerd tijdskrediet uit te breiden van drie jaar tot vier jaar.'

'Kijk, we hebben gekozen om langetermijnmaatregelen te nemen, ons niet te beperken tot onze legislatuur', gaat De Croo verder. 'We willen dus duidelijk en transparant zijn, en laten weten dat het in 2025 en 2030 op die manier georganiseerd zal zijn, zodat de mensen de mogelijkheid hebben zich daaraan aan te passen. Dit is geen stop-and-go beleid.'

Alexander De Croo (Open VLD)

Alexander De Croo (Open VLD) © BELGA

'Pensioen parlementsleden mag gelijkgesteld worden aan privésector'

Jambon en De Croo zouden er overigens geen probleem mee hebben dat de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden van de parlementaire pensioenen - nu kan een parlementslid op 60 met pensioen - gelijkgeschakeld worden met die van de privésector.

België ontmantelen?

Heeft N-VA nog een strategie om België te ontmantelen, werd nog aan Jambon gevraagd. 'We zijn naar de kiezer gegaan met een duidelijke confederale visie. Die visie is niet gewijzigd', zegt hij. 'We hebben de dag na de verkiezingen alleen moeten constateren dat geen enkele andere partij bereid was om daarover te praten.'

Gaat de regering waar Jambon vicepremier van is op het einde van haar legislatuur dan een verklaring tot herziening van grondwet goedkeuren? 'Dat zullen we dan op het einde zien', zegt Jambon. 'In de eerste bladzijde van het regeerakkoord staat dat de wil van de kiezer bij de volgende verkiezingen integraal uitgevoerd moet kunnen worden. Als de kiezer ons het communautaire mandaat geeft, moeten wij die zaken kunnen uitvoeren.'(MI)

Lees meer over:

Onze partners