Live Herlees: Vragenuurtje Kamer: Gemengd waterpolo: 'Nooit te laat om foute beslissing terug te draaien'

21/04/16 om 10:38 - Bijgewerkt om 16:33

Het was een woelige week voor de federale regering. Eerst was er het ontslag van Jacqueline Galant, daarna opschudding over uitspraken van Jan Jambon en Kris Peeters in twee weekendinterviews. Jambon gaf gisteren tekst en uitleg in de bevoegde commissie. Vanmiddag voelt de oppositie Kris Peeters nog eens aan de tand. Ook de Belgische kerncentrales stonden op het programma.

Herlees: Vragenuurtje Kamer: Gemengd waterpolo: 'Nooit te laat om foute beslissing terug te draaien'

© AFP

 • Jan Herregods

  Waterpolo voor meisjes: 'Het is nooit te laat om foute beslissing terug te draaien'

  Dirk Janssens (Open VLD) komt terug op de toekomst van het gemengd waterpolo. Een discussie die gisteren ook gevoerd werd in het Vlaams Parlement.

  'De argumentatie van de zwembond lijkt me toch zeer wankel. Dit gaat over het ontnemen van kansen aan meisjes in onze samenleving.'

  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA): 'Er zijn zeer ongelukkige uitspraken gedaan door de Belgische zwembond. Het signaal wordt gegeven dat jongens en meisjes die samen sporten een gevaarlijke bezigheid is.'

  Ik heb aan het instituut voor Gelijke Kansen gevraagd om de zaak te onderzoeken. 'Ik hoop dat de Zwembond zijn verantwoordelijkheid neemt.'

 • Jan Herregods

  Eerste tussenkomst nieuwe minister van Mobiliteit over toekomst Belgocontrol

  Catherine Fonck (cdH): 'U krijgt een welkomsgeschenk van vier mondelinge vragen over Belgocontrol.'

  Haar vraag spitst zich toe op de problemen bij de luchtverkeersleiding de afgelopen dagen. 'Het was gisteren perfect mogelijk om de regionale luchthavens open te houden.'

  François Bellot volgde vorige week Jacqueline Galant op als minister van Mobiliteit.

  'Waarom zijn de procedures niet gevogd om de verlamming van de luchthavens te voorkomen?'

  Veronique Caprasse (DéFI): 'De staking van de Waalse luchthavens creëert twijfels over Belgocontrol. Er zijn oplossingen nodig op korte termijn.'

  Gilles Vanden Burre (Groen): 'Er zijn vaak sociale conflicten bij Belgocontrol. De negatieve gevolgen zijn voelbaar op alle luchthavens. Hoe wil u Belgocontrol hervormen.'

  Bert Wollants (N-VA): 'Hoe is het mogelijk dat we afhankelijk zijn van Finse luchtverkeersleiders om de tekorten op te vangen?'

  François Bellot (MR) antwoordt: 'De onderbreking van de diensten in Charleroi waren een gevolg van de aanslagen van Brussel. In Charlerlo en Luik is het luchtverkeer sterk toegenomen.'

  'Vandaag is er geen formeel vastgestelde procedure voor wanneer te veel luchtverkeersleiders ziek zijn.'

  'Op 12 akkoord is een nieuw sociaal akkoord onderhandeld. Dat gaat over nieuwe aanwervingen in 2017.'

  'Het nieuw systeem om mensen op te roepen, kan maar ingeroepen worden vanaf 1 juni vanwege de vastgelegde werkroosters.'

  'We suggereren nu ook om een poolingsysteem op poten te zetten. Niet enkel voor Charleroi, maar voor twee of drie verschillende luchthavens.'

  'Het is vandaag van essentieel belang om de technische en financiële middelen te voorzien om situaties zoals de afgelopen dagen te voorkomen.'

 • Jan Herregods

  'Zijn de militairen op straat een mogelijk doelwit voor aanslagen?'

  Gautier Calomne (MR) heeft een vraag voor miister van Defensie Steven Vandeput over de aanwezigheid van militairen op straat.

  'Wij zijn tevreden over de operatie zoals ze nu is uitgerold. '

  'De militairen menen dat ze door deze statische opdracht een nieuw doelwit kunnen worden van mogelijke aanslagen op hun persoon.'

  Steven Vandeput (N-VA): 'Ik kan u verzekeren dat daar een permanente evaluatie komt. We zoeken naar de beste mogelijke middelen voor defensie om de politie te ondersteunen.'

  'We zijn permanent op zoek naar oplossingen voor efficiënte dienstverlening. Ze gaan geen specifieke politionele taken opnemen.'

 • Jan Herregods

  Aanpak vluchtmisdrijf: 'U mag snel wetsontwerpen verwachten'

  Christoph D'Haese (N-VA) heeft een vraag voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de aanpak van vluchtmisdrijven.

  Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V;) heeft een wetsvoorstel klaar om de onderliggende oorzaken van vluchtmisdrijf aan te pakken. Volgens Van den Bergh blijkt dat vluchten vaak een ander verkeersmisdrijf verbergt.

  Christoph D'Haese (N-VA): '12 feiten van vluchtmisdrijf per dag met een ongeval met gewonden. Een wagen lijkt in veel gevallen een wapen te worden.'

  Zo'n 628 miljoen aan geldboetes is vorig jaar niet geïnd. Het is tijd voor verandering. De negatieve spiraal moet dringend worden omgebogen.'

  Koen Geens schaart zich achter de voorstellen van Jef Van den Bergh: 'Vluchtmisdrijf maskeert van doping of drank.'

  'U mag zich snel aan wetsontwerpen verwachten.'

 • Jan Herregods

  'Wat met Duitse vraag om Doel 3 en Thiange 2 te sluiten?'

  Minister Johan Van Overtveldt zal antwoorden in de plaats van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Jambon moet vanuit Luxemburg komen en het is blijkbaar niet duidelijk wanneer hij hier zal zijn.

  Er zijn zes vragen over de vraag vanuit Duitsland om Doel 3 & Thiange 2 te sluiten.

  Eric Thiébaut (PS): 'Het is verontrustend dat de meldingen komen van Duitse experten van wie de expertise niet te onderschatten is.'

  'Welk antwoord gaat u geven aan de Duitse regering? Komen er bijkomende onderzoeken? Het FANC lijkt voorlopig de houding van de Duitsers in vraag te stellen.'

  Kristof Calvo (Groen): 'Over die vraag heen stappen, zou een daad zijn van onbehoorlijk bestuur. Dit is een gevoelig dossier.' Hij herinnert de regering eraan dat dit dossier al een paar jaar meegaat, en benadrukt het belang van de vraag van de Duitse regering.

  Karin Temmerman (SP.A): 'De Duitse nucleaire waakhond heeft geen vertrouwen meer in de veiligheid bij de twee scheurtjesreactoren. En van pannes kennen we natuurlijk wel iets ondertussen.'

  'Deze regering antwoordt niets aan de Duitse regering. Terwijl er gisteren 'geen regen van pv's' nodig was om te reageren. Waarom negeren we dan nu deze Duitse vraag om meer voorzichtigheid.'

  Frank Wilrycx (Open VLD): 'Met Nederland en Frankrijk kennen we de kruiscontroles al iets langer. Met Duitsland is dit nieuw. De Duitse waakhond heeft nu enkele vragen over die twee centrales. Volgens het FANC zijn dat geen nieuwe elementen en dat dat niet meer opnieuw mee in overweging moet worden genomen.'

  'Wat zal het FANC nu doen? Zullen er bijkomende onderzoeksdaden gesteld worden?'

  Minister Johan Van Overtveldt (N-VA): 'We hebben akte genomen van de verklaringen vanuit Duitsland.'

  'Volgens het FANC is er nooit sprake geweest van nieuwe elementen. Hun standpunt blijft dus hetzelfde. Doel 3 en Thiange 2 beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften. Er is dus geen reden om ze te sluiten.'

  'Wat de scheurreactoren betreft: daar is een analyseproces in gang gezet om de adviezen van experts in te winnen.'

  'We zullen in de toekomst constructief verderwerken met de Duitse collega's, en een programma van gekruiste inspecties uitwerken.'

  'We zien geen reden om de expertise van het FANC te betwijfelen.'

 • Jan Herregods

  Sjoemelsoftware Opel: 'Er is vandaag ontwerp van gedragscode'

  Leen Dierick (CD&V) heeft een vraag over de sjoemelsoftware in de Opel Zafira.

  Uit een nieuw onderzoek van de VRT blijkt dat autoconstructeur Opel na het dieselgateschandaal de hoge uitstoot van zijn Zafira Tourers toch wilde verbergen. Het is de tweede keer dat dergelijke wanpraktijken bij Opel aan het licht komen. De constucteur ontkent de aanteigingen met klem.

  Leen Dierick: 'Gaan de nieuwe elementen meegenomen worden in het onderzoek dat al lopende is?'

  'Is er al overleg geweest met de autosector over een gedragscode?'

  Kris Peeters: 'De economische inspectie voert momenteel een onderzoek of dit misleiding is van de consument, en wat er verder moet gebeuren. Het is belangrijk dat consumenten goed ingelicht worden over wat er gebeurt bij onderhoud van een wagen.'

  'We hebben vandaag een ontwerp van gedragscode, en gaan die zo snel mogelijk finaliseren. De mensen moeten duidelijk geïnformeerd worden over updates en dergelijke. We proberen ook tweedehandsvoertuigen daar mee in op te nemen.'

 • Jan Herregods

  'Wat is de economische impact van de aanslagen?'

  Griet Smaers (CD&V) en Gilles Vanden Burre (Ecolo) hebben vragen voor minister van Economie Kris Peeters over de economische impact van de terreuraanslagen in ons land.

  Griet Smaers: 'Ons land wordt nu voor een tweede keer geraakt. De horeca in het hele land ondervindt hier de gevolgen van. Ook de handel wordt geraakt.'

  'We mogen ons niet laten doen, ik roep iedereen op om dit positief aan te pakken. Nu de impact op onze horeca en handel zo groot is, zijn ondersteuningsmaatregelen noodzakelijk.'

  'Heeft u al zicht op de werkelijke economische impact? Zal u verder ondersteuningsmaatregelen nemen voor handel, horeca en economie?'

  Gilles Vanden Burre: 'Naast de maatregelen die u al heeft aangekondigd om de horeca te ondersteunen, wat wil u nog doen? Wat zal de federale regering vrijmaken om de sectoren te steunen. Komt er een relanceplan voor Brussel?'

  Kris Peeters: 'Morgen wordt er met 40 vertegenwoordigers en de betrokken ministers overleg gepleegd worden, en zullen de eerste maatregelen ondersteund zullen worden.'

  'Ik hoop in juli de eerste concrete resultaten te krijgen van studiewerk naar de economische impact.'

  'Wij hebben al 2700 meldingen van overmacht gekregen door 1020 werkgevers.'

 • Jan Herregods

  'Staat u aan de kant van de mensen, minister Peeters?'

  De vragen van Raoul Hedebouw (PVDA) en Meryame Kitir (SP.A) zijn samen gevoegd. Ze gaan over het weekendinterview dat Kris Peeters gaf in Het Laatste Nieuws. Hij zei daar 'dat we allemaal boven onze stand leven'.

  Raoul Hedebouw vertelt dat de uitspraken van Peeters niet goed vielen op de vakbondsbetogingen de afgelopen dagen.

  'Wat een woede en teleurstelling bij de werknemers van dit land. Het sociaal gelaat van de regering had gezegd dat iedereen in dit land boven zijn stand leeft.'

  'Een indexsprong was dus een vingeroefening, net als langdurig zieken pesten? Wat zal dat bij de begrotingscontrole geven in juli?'

  'Uw plan gaat in tegen de belangen van de werknemers. U wil ze doen werken tot 45 uren per week. Vindt u het juist dat er niets meer weggenomen kan worden bij de werknemers?'

  Meryame Kitir begint met het interview van Peeters te citeren, net als het antwoord van op zijn Facebook-pagina.

  'U zegt dat u aan de kant van de mensen staat. Maar zij geloven dat niet langer. De voorbije jaren was er al protest tegen de maatregelen van de regering.'

  'Met de afschaffing van de 38-urenweek: denkt u dat de werknemers dat zelf zullen mogen beslissen? Het zullen de werkgevers zijn die daarover zullen beslissen. Het zal erop neerkomen dat mensen meer zullen werken voor minder loon? U zegt dat u aan hun kant staat, maar eigenlijk zegt u: trek uw plan.'

  'De mensen vragen zich af wanneer u het geld gaat halen bij de grote fraudeurs.'

  Kris Peeters: 'Het was zeker niet mijn bedoeling om mensen met de vinger te wijzen. Enkel de ernst van de situatie te onderstrepen.'

  'Ik ben bezorgd om de solidariteit in ons land. We hebben budgettaire uitdagingen, en die zijn groot. Dat is een heel belangrijke uitdaging.'

  'Ik heb duidelijk gemaakt dat dit over rechtvaardigheid moet gaan. Dat stond ook in dat interview. Iedereen weet ondertussen wat ik daarmee heb willen zeggen.'

  'We hebben wat werkbaar werk betreft, een heel verstandige benadering gemaakt.'

  'De waarheid wordt hier geweld aan gedaan. De 38-uren kan nu al berekend worden op jaarbasis. Ik heb hier alle CAO's bij van alle werknemers die al in zo'n systeem zitten. Dat zijn zo'n 1 miljoen mensen.'

  Peeters is op dreef. Hij verwijst naar de teksten van de vorige regering.

  'Pagina 96 in het regeerakkoord van Di Rupo. Daar staat ook dat de 38-urenweek moet geanalyseerd worden.'

 • Jan Herregods

  Wet Major: 'Afgelopen dagen hard gewerkt om Europa van antwoord te dienen'

  Jan Penris (Vlaams Belang) heeft een vraag voor minister van Werk Kris Peeters (CD&V) over de stand van zaken met betrekking tot de Wet Major.

  'Hoe staat u achter de principes van de wet op de havenarbeid? Hoe ver staan we in dit dossier?'

  Kris Peeters: 'Ik bevestig nogmaals dat ik achter de Wet Major sta. Er is een actieplan overgemaakt, en er is tijd tot 1 juli om dat in werking te laten treden. De hervorming betekent een oplossing van het juridisch probleem met Europa, maar ook een bescherming van de havenarbeiders te garanderen.'

  'De afgelopen dagen is er door alle partijen hard gewerkt. We zoeken naar oplossingen om Europa van antwoord te dienen. Ik heb er alle hoop in dat beide partijen elkaar vinden.'

 • Jan Herregods

  'Waarom geeft het OCAD een persconferentie zonder iets mee te delen?'

  De eerste mondelinge vraag komt van Laurette Onkelinx (PS) en is voor premier Charles Michel (MR). Ze gaat over de recente persconferentie van het OCAD, het orgaan bevoegd voor de dreigingsanalyse.

  'Gaat men het alarmniveau verhogen, of gaat het om goed nieuws? vroeg ik me af bij de persconferentie. Er wordt niets meegedeeld, het is enkel om zich te tonen.'

  'Dit voedt de angst. De buitenlandse pers heeft hier uitvoerig over bericht.'

  'Krijgen we nu een ritueel waarin elke week de angst wordt gevoed? Moeten we ons in eigen voet schieten?'

  Premier Charles Michel (MR): 'De persconferentie was niet de eerste. Er zijn er in het verleden nog al geweest. Ik heb die niet gevraagd. Maar de diensten meenden dat het nuttig was om te communiceren, omdat ze zo veel vragen kregen van de pers na de aanslagen.'

  'Zij wilden met sereniteit en terughoudendheid uitleggen hoe het dreigingsniveau wordt vastgesteld.'

  'Wanneer iemand communiceert, bestaat het gevaar dat niet goed wordt ingeschat hoe de boodschap aankomt. Dit is geen exacte wetenschap. Ik beb de diensten gezegd dat ze heel voorzichtig moeten zijn.'

  Michel benadrukt dat dat geen gemakkelijke oefening is. Niet alle informatie waarover het OCAD beschikt, moet meegedeeld worden aan de media.

 • Jan Herregods

  Duitse vraag om kernreactoren stil te leggen: wat doet België?

  De groene fractie in het parlement is niet verbaasd over de vraag van de Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 stil te leggen zolang er vragen blijven over de veiligheid van die 'scheurtjesreactoren'. Ecolo en Groen vragen regering om op die vraag in te gaan en om transparant te communiceren over de veiligheidsproblemen in de reactoren.

  De vraag van Hendricks komt er na een kritisch rapport van de onafhankelijke Duitse Commissie voor Nucleaire Veiligheid (Reaktorsicherheitskommission, RSK), die niet kan bevestigen dat de twee reactoren over voldoende veiligheidsreserves beschikken als er nieuwe defecten zouden opduiken. "Nu blijkt dat de Duitse commissie geen groen licht geeft voor Doel 3 en Tihange 2 moeten deze centrales, conform de gemaakte afspraken, worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid komt", zegt Kristof Calvo (Groen).

  Hij vindt de vraag van Duitsland "een gewichtig politiek feit". "Het wordt tijd dat ook onze regering die conclusie trekt, de versleten kerncentrales begint te sluiten, en een toekomstgericht en duurzaam energiebeleid uittekent."

  Bij de Franstalige oppositiepartij cdH vraagt Kamerlid Michel de Lamotte dat de commissie Nucleaire Veiligheid zo snel mogelijk samenkomt en dat de experts van het Duitse RSK worden gehoord. (Belga/JH)

 • Jan Herregods

  Terugblik: ministerwissel Galant-Bellot

  Het was een woelig einde van vorige week voor de federale regering. Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) stapte op nadat haar positie onhoudbaar was geworden in het dossier over de controle van de veiligheid op de luchthavens.

  Een conflict met de topman van de FOD Mobiliteit en doorgedreven oppositiewerk van Groen lagen aan de basis van het ontslag van Galant.

  Galant werd opgevolgd door François Bellot (MR).

 • Jan Herregods

  Welkom

  Vanmiddag rond 14u15 gaat het vragenuurtje in de Kamer van start. Welkom bij onze live.

Onze partners