Live Herlees: Michel over acties Belgacontrol: 'Gijzeling is onaanvaardbaar en onverantwoord'

14/04/16 om 10:52 - Bijgewerkt om 18:00

'Het is onaanvaardbaar dat een kleine minderheid de luchthaven platlegt', zo sprak Charles Michel zijn afschuw uit voor de acties bij Belgacontrol. Verder stond tijdens het vragenuurtje de veiligheid op de luchthavens centraal. Herlees hier het overzicht van het debat vanmiddag.

Herlees: Michel over acties Belgacontrol: 'Gijzeling is onaanvaardbaar en onverantwoord'

© Belga

 • Jan Herregods

  Michel: 'Ons land werd gegijzeld'

  Premier Charles Michel (MR): 'We waren bijzonder kwaad toen we hoorden hoe een kleine minderheid de beslissing nam om de luchthaven plat te leggen.'

  'Ons land werd gegijzeld. Dit was onaanvaardbaar en onverantwoord.'

  'We hebben onmiddellijk beslist om in te grijpen. De luchthaven werkt nu weer normaal maar we blijven waakzaam.'

  Michel herhaalde wat er in het regeerakkoord staat over de minimale gegarandeerde dienstverlening. 'Het is tijd om de Ronald Reagan in u eens los te laten', vond Nele Lijnen (Open VLD).

 • Jan Herregods

  Acties Belgacontrol: 'Dit is niet voor herhaling vatbaar'

  Alle meerderheidspartijen hebben vragen over de situatie bij Belgacontrol. Zij zijn allemaal niet te spreken over de acties bij de luchtverkeersleiding:

  Veli Yüksel (CD&V): 'Dit is pijnlijk voor het imago van ons land in het buitenland. Dit is niet voor herhaling vatbaar.'

  'Wat gaat u doen om dit soort acties in de toekomst te vermijden.'

  'Wat was het resultaat van de onderzoeken van de controleartsen?'

  Gilles Foret (MR): 'Dit was een wilde en onverantwoorde staking. Dat is onaanvaardbaar.'

  Ben Wollants (N-VA): 'Er was woede dat een kleine groep ervoor kan zorgen dat zoiets gebeurt. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en de gegarandeerde dienstverlening op tafel leggen.'

 • Jan Herregods

  'Bevolking heeft recht op duidelijkheid, u praat in voorwaardelijke wijs'

  Reacties:

  Benoit Hellings: 'De bevolking heeft recht op duidelijkheid, maar u praat in de voorwaardelijke wijs.'

  Veronique Caprasse: 'Het is duidelijk dat Galant niet kan blijven zitten als minister.'

  Karine Lalieux: 'We zullen erop toezien dat alles punt voor punt onderzocht zal worden in de onderzoekscommissie. Als het waar is wat de minister beweert, dan verdient dit diepgaand onderzoek.'

  Marco Van Hees: 'Dit dossier is tekenend voor de relaties die de minister onderhoudt met haar administratie.'

  Van Hees heeft een treinbiljet bij, een enkeltje richting Jurbize, voor Galant. (De gemeente waar ze burgemeester is.

  Meryeme Kitir: 'Ik hoop dat de regering met meer au sérieux over de veiligheid van onze burgers zal oordelen.'

  Georges Dallemagne: 'Het houdt toch geen steek dat u de informatie van de pers moest vernemen.'

 • Jan Herregods

  Michel: 'Alles de komende uren in het reine brengen'

  Premier Charles Michel: 'De veiligheid is een belangrijke kwestie na het drama dat ons land getroffen heeft.'

  'Ik ben gisteren door de pers op de hoogte gebracht van die twee documenten van de Europese Commissie.'

  'De Europese Commissie heeft dat bezorgd aan twee ambtenaren. En dat verslag werd niet overgemaakt aan de regering.'

  'Wij kregen te horen dat er een follow-up gedaan is. En er bestaat ook een planning van de audits.'

  'Ik heb gevraagd om alles de komende uren in het reine te brengen. Hier moet duidelijkheid over komen.'

  'Ik wil dat de voltallige regering de komende weken, maanden, jaren bekijken waar we lessen moeten trekken voor de toekomst. De parlementaire onderzoekscommissie zal alle steun krijgen zodat er opheldering komt.'

  Over de nieuwe documenten van Groen: 'Mailverkeer lijkt het verslag van één van de nieuwe documenten tegen te spreken', stelt Michel.

  'Er is de nodige opvolging geweest op het kabinet, en ik vertrouw op dit parlement om duidelijkheid te brengen.'

  '

 • Jan Herregods

  'Zit Galant nog wel op juiste plaats in deze regering?'

  De zes samengevoegde vragen over de veiligheid van de luchthavens worden beantwoord door premier Charles Michel.

  Benoit Hellings (Ecolo) is de eerste met een vraag over de veiligheid van de luchthavens. Lees hier het artikel over de nieuwe documenten die Groen kon inkijken en waaruit moet blijken dat minister Galant wel formele vragen kreeg over de kwestie.

  Hij verwijst naar de documenten van de Europese Commissie. 'Wat hebben jullie gedaan om de nodige middelen aan de administratie ter beschikking te stellen?' vraagt hij aan Michel.

  Véronique Caprasse (Défi): 'Het is duidelijk dat minister ontslag moet nemen.'

  Ze herinnert Michel aan het dossier rond het advocatenkantoor en waarbij Charles Michel ook zijn minister moest beschermen.

  'Galant heeft niets gedaan. Ze heeft geweigerd om in te gaan op de vragen van de administratie.'

  'Waarom werd geen enkele euro van die 400 miljoen uit de antiterreurenveloppe vrijgemaakt voor de veiligheid van de luchthavens.'

  Karine Lalieux (PS): 'Er zijn al langer vragen over de veiligheid in Brussel.'

  'Enerzijds is er Galant die zegt: alles gaat goed en anderzijds kunnen we de kritische verslagen lezen van de Europese commissie. Wij snappen daar niets van. Hoe komt het dat ze dat niet kent? Hoe kan u dat verklaren?'

  Marco Van Hees (PVDA) wijst erop dat de problemen wel al langer bekend moeten zijn. 'Er zijn verslagen van vergaderingen die in die richting wijzen.'

  'Gelet op de herhaalde fouten van de minister, vindt u dat zij nog op de juiste plaats zit in deze regering?'

  Meyreme Kitir (SP.A): 'Wat is er gebeurd met de signalen van de topambtenaren en de vakbonden?'

  'Wie verschillende keren verwittigd wordt, en daar niets mee doet, daar heb ik één vraag voor: denkt u dat de bevolking hier nog vertrouwen in heeft?'

  Georges Dallemagne (cdH): 'Heeft u de adviezen van de Europese Commissie gelezen, mijnheer de premier?'

 • Jan Herregods

  Mondelinge vragen gaan beginnen

  Binnen enkele ogenblikken beginnen we met de mondelinge vragen.

 • Jan Herregods

  Michel verdedigt begrotingscontrole

  Premier Charles Michel reageert op de tussenkomsten:

  'Deze regering wil een politiek project waarmaken. Die budgettaire rendez-vous is een manier om te kijken welke verbintenissen wij nakomen ten opzichte van burgers en bedrijven.'

  Michel herhaalt wat volgens de regering de verwezenlijkingen zijn van deze begrotingscontrole. 'We blijven proberen om in 2018 op een evenwicht uit te komen.'

  Over de Panama Papers: 'Het is dankzij de transparantietaks dat we de eerste regering zijn die zo'n inspanning doet in de strijd tegen fiscale fraude. De realiteit is dat we mikken op een opbrengst van een half miljard met de doorkijktaks.'

  In de rest van zijn tussenkomst herhaalt Michel veel wat de afgelopen weken al bekend raakte.

 • Jan Herregods

  CdH hamert op gebrek aan middelen voor Justitie

  Catherine Fonck (cdH) hamert in haar tussenkomst op het gebrek aan middelen voor justitie.

  Ze is ook verbaasd over de plannen in verband met werkbaar werk: 'Ik had gedacht dat minister Peeters wel oog zou hebben voor het sociaal overleg.'

 • Jan Herregods

  Calvo: 'Regering zet koers van onrechtvaardigheid verder'

  Kristof Calvo (Groen): 'Dit debat geeft u nog wat ruimte om na te denken over een minister die niet de waarheid vertelt. Maar het is ook opzichzelf belangrijk.'

  'Blijkbaar heeft de regering de Panama Papers gemist tijdens de vergaderingen op Hertoginnendal.'

  'Ik begrijp het pleidooi van Servais Verherstraeten niet. Dat u als christendemocraat trots kan zijn op een begroting waar post-Panama al die miljoenen worden gehaald bij langdurig zieken dan bij fiscale toeristen in Panama.'

  'De regering zet haar koers van onrechtvaardigheid verder.'

  Toch even animo in dit actualiteitsdebat: Eric Van Rompuy (CD&V) maakt zich kwaad op Calvo: 'U blijft maar cijfers debiteren waarvan u niet weet wat erachter zit. Dat hangt mij het strot uit.'

  Van Rompuy krijgt er zelf applaus voor vanop de N-VA-banken.

  Ook Vincent Van Quickenborne blijft niet kalm bij het betoog van Calvo over de maatregelen op het vlak van werk. 'Misschien heeft u door al zo lang in het parlement te zitten geen voeling meer met wat er leeft op de werkvloer', repliceert Calvo.

 • Jan Herregods

  SP.A: 'Er zit te veel lucht in de cijfers'

  Karin Temmerman (SP.A) is niet onder de indruk van de begrotingscontrole.

  'Begrotingscontrole is ongeloofwaardig en oneerlijk. Er zit te veel lucht in de cijfers. Zij zijn onhaalbaar. Zelfs de administratie gelooft er niet in.'

 • Jan Herregods

  Van Quickenborne: 'We geven werknemers instrumenten om autonoom te zijn'

  Ook Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verdedigt de begrotingscontrole: 'We geven instrumenten aan werknemers om meer autonoom te zijn, om hun werkleven beter in te richten.'

  'Werknemers worden daardoor niet weer de slaaf van de patroons. Het principe van annualisering is altijd al opgenomen in regeerakkoord, deze regering voert het uit.'

 • Jan Herregods

  Kris Peeters: 'Geen reden om aan functioneren van Galant te twijfelen'

  Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zegt in Villa Politica dat hij niet twijfelt aan het funcioneren van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant.

 • Jan Herregods

  Verherstraeten: 'Begroting blijft op koers'

  Servais Verherstraeten (CD&V): 'Een begrotingscontrole doen wanneer je wind tegen hebt, is geen wandeling in het park.'

  'Een zwakkere economische groei heeft ons parten gespeeld. Maar de begroting blijft op koers, en dat blijft ons uitgangspunt tijdens de hele legislatuur.'

  Hij zet de maatregelen op vlak van werk in de verf. 'Ik denk dat het goed is dat we misbruiken wegwerken, zoals de lonen verhogen net voor het ontslag. Wat is er mis met een betere controle op de opname van tijdskrediet?'

  Hij benadrukt dat de 38-urige werkweek behouden blijft, en dat de wet op de overuren door de vorige regering al werd aangepast. 'Dat was een stap in de goede richting.'

 • Jan Herregods

  MR over begrotingscontrole: 'We behouden de doelstellingen van de taxshift'

  Ook David Clarinval (MR) verdedigt de begrotingscontrole en de maatregelen om de economie te versterken:

  'We versterken maatregelen inzake fiscale faudebestrijding.'

  'We houden onze doelstellingen van de taxshift.'

 • Jan Herregods

  Peter De Roover verdedigt begrotingscontrole

  Peter De Roover (N-VA) verdedigt de begrotingscontrole die de federale regering heeft afgerond.

  'Dit is een evenwichtig pakket aan maatregelen. We vermijden dat iemand na één dag arbeid in aanmerking zou komen voor een volledige werkloosheidsvergoeding.'

  'Pensioenluik is een zaak van fundamentele rechtvaardigheid. Dat geldt voor wie start in het onderwijs, dat die even lang moet werken als iemand in andere sectoren. Dat is logisch. Mensen die langer werken, nemen zo hun deel op in de gedeelde verantwoordelijkheid.'

 • Jan Herregods

  Begrotingscontrole: 'U richt zich tot gewone burger' (Onkelinx)

  De zitting begint met het debat over de begrotingscontrole:

  Laurette Onkelinx (PS) is niet overtuigd door de inspanningen van de regering. 'Binnen het beperkte begrotingsakkoord richt u zich op de gewone burger. En dat in de periode van de Panama Papers.'

  Ze vreest dat de besparingen in de gezondheidszorg ten koste zullen gaan van de patiënten.

  'De besparingen gebeuren op kap van de burger, niet in de fiscaliteit. Is dat nog rechtvaardig?'

 • Jan Herregods

  Nollet vraagt aandacht voor gelekte documenten Groen-Ecolo

  Jean-Marc Nollet (Ecolo) vraagt eerst het woord en vraagt om de documenten waarover Groen en Ecolo daarstraks een persconferentie gaf, rond te delen in het halfrond.

  'Uit de documenten blijkt dat minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) op RTBF gisteren niet de waarheid heeft verteld', stelt Nollet.

  'Het gaat om openbare documenten. Ik zal ze laten kopiëren en uitdelen', stelt voorzitter Siegfried Bracke.

 • Jan Herregods

  Vergadering geopend

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de plenaire vergadering. Het vragenuurtje kan beginnen. Op het programma vooral vragen over de veiligheid van de luchthavens en Belgacontrol.

 • Jan Herregods

  "Galant kreeg wel degelijk formele vragen om extra geld voor veiligheid"

  Groen en Ecolo hebben nieuwe documenten uitgebracht die moeten bewijzen dat minister van Mobiliteit Jacqueline (MR) van haar administratie wel degelijk officieel de vraag kreeg om extra geld voor de veiligheid van de luchthavens. Galant heeft dus niet de waarheid gesproken, besluiten de groenen.

  Enerzijds is er een mail van topman Laurent Ledoux van de FOD Mobiliteit aan het kabinet-Galant van 15 december 2014. In een ruimere bijgevoegde nota spreekt de administratie met name over "zware tekortkomingen in België op vlak van luchtvaartveiligheid" en dringt ze aan op steun van het kabinet.

  Om de problemen aan te pakken zal "ofwel extra gekwalificeerd personeel moeten worden aangeworven (dat we vandaag niet hebben) of zullen consultants moeten worden ingeschakeld", luidt het in de nota. "Gezien de huidige budgettaire beperkingen hebben we daarvoor de volle steun nodig van het kabinet."

  Een tweede document dateert van 11 april 2016, dus na de aanslagen in Brussel. Het gaat om het verslag van een vergadering van toplui van de administratie, waarbij ook de adjunct-kabinetschef van Galant aanwezig zou geweest zijn.

  Uit dat verslag blijkt dat Ledoux op dat moment herinnerde aan zijn vraag van 1 februari om te bekijken of extra geld voor de veiligheid van de luchthavens mogelijk zou zijn uit de 400 miljoen euro die de regering vrijmaakte voor veiligheid. "Een vraag die eerder geweigerd werd door het kabinet", luidt het daarbij.

  De groenen reageren verbolgen. In interviews na het lekken van kritische rapporten van de Europese Commissie had Galant woensdag immers gezegd dat ze nooit een formele vraag kreeg vanuit de FOD Mobiliteit om extra budgetten, zo bracht Kamerlid Stefaan Van Hecke donderdag in herinnering. "Maar er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat het kabinet-Galant zeker en vast op de hoogte was van die vraag."

  Kristof Calvo spreekt van "nalatigheid". "Het stoort ons heel erg dat de minister opnieuw moeite heeft om de waarheid te vertellen, dat is niet de eerste keer. We tillen daar zwaar aan", besloot hij. (Belga/JH)

Onze partners