Grondwettelijk Hof heeft nauwelijks opmerkingen over BIM-wet

23/09/11 om 17:04 - Bijgewerkt om 17:04

(Belga) Het Grondwettelijk Hof heeft de wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten toelaat om bijzondere inlichtingenmethoden te gebruiken, de zogeheten BIM-wet, grotendeels intact gelaten. Enkel één artikel over de kennisgeving aan iemand die het voorwerp heeft uitgemaakt van een bijzondere methode is vernietigd.

Het Hof sprak zich uit over de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de BIM-wet door de Orde van de Vlaamse balies, de Orde van de Franstalige en Duitstalige balies en de Franstalige Liga voor de Mensenrechten. In het arrest erkent het Hof dat er tegelijk rekening moet gehouden worden met het recht van de betrokken persoon om ingelicht te worden en met het niet in gedrang brengen van de doelstelling van de methode. Een kennisgeving op verzoek maakt het mogelijk het vertrouwelijk karakter van het onderzoek niet op overdreven wijze te beperken èn het recht te vrijwaren om na te gaan of men het voorwerp van dergelijke methode heeft uitgemaakt. Dit neemt voor het Hof echter niet weg dat de persoon die het voorwerp van de methode heeft uitgemaakt, daarover ook moet worden ingelicht te worden zodra dit mogelijk is zonder het doel van het toezicht in het gedrang te brengen. Daarom vernietigt het Hof artikel 2, 3° van de wet van 4 februari 2010 over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen en veiligheidsdiensten. (OSN)

Onze partners