Groen: 'De afkoopwet staat symbool voor de klassenjustitie'

02/06/16 om 17:23 - Bijgewerkt om 17:22

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de afkoopwet ongrondwettelijk is. 'Het Hof bevestigt hierbij onze kritiek. De afkoopwet was op maat gemaakt voor fiscale fraudeurs en witteboordcriminelen", reageert Stefaan Van Hecke (Groen).

Groen: 'De afkoopwet staat symbool voor de klassenjustitie'

© BELGA

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag geoordeeld dat de afkoopwet die in 2011 in snelvaart door het parlement werd gejaagd, ongrondwettelijk is, door een gebrek aan 'daadwerkelijke rechterlijke controle'. "Het Hof bevestigt hierbij onze kritiek. De afkoopwet staat symbool voor de klassenjustitie. Het was op maat gemaakt voor fiscale fraudeurs en witteboordcriminelen", reageert Stefaan Van Hecke, kamerlid Groen.

Door de afkoopwet van 2011 kon men door het betalen van een geldsom het proces afkopen om niet voor de rechter te verschijnen, zelfs wanneer een onderzoeksrechter nog bezig was met een strafrechterlijk onderzoek. De strafrechter kon het akkoord nadien niet inhoudelijk toetsen. Hij kon enkel nagaan of de wettelijke voorwaarden waren vervuld. "Een totaal ongrondwettelijke situatie, in strijd met het principe van een eerlijk proces. Ik ben erg blij dat het Grondwettelijk Hof ons daar nu in volgt," aldus Van Hecke.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof bepaalt dat de eindbeslissing moet worden genomen door de rechter ten gronde die ook kan beslissen dat hij de schikking weigert. "Voor ons is dat de logica zelve. Vanaf de publicatie van het mijlpaalarrest moet de rechter ten gronde nu het laatste woord krijgen, of er kunnen geen verruimde minnelijke schikkingen meer afgesloten worden," besluit Van Hecke.

Ook SP.A reageert tevreden

Het arrest bevestigt de kritiek van sp.a, aldus Kamerlid Peter Van Velthoven. "Het is klassenjustitie die in achterkamertjes wordt bedisseld en die is voorbehouden voor wie zich dure advocaten kan veroorloven. Voor grote fraudedossiers, die soms in de miljoenen lopen, kan een gevangenisstraf worden afgekocht. En over de afkoopprijs kan dan nog eens worden onderhandeld. Terwijl in kleine dossiers de rechter wel een uitspraak ten gronde doet."

Sp.a wil de mogelijkheid tot het afkopen van fraudeprocessen afschaffen wanneer het gaat over ernstige fiscale fraude en heeft daartoe al een wetsvoorstel ingediend. (NSK)

Onze partners