De helft van de Vlamingen houdt niet van migranten

26/11/13 om 06:06 - Bijgewerkt om 08:20

Bijna de helft van de Vlamingen wil zo weinig mogelijk te maken hebben met mensen van vreemde afkomst. Dat ondanks het feit dat slechts een minderheid regelmatig met vreemdelingen in aanraking komt.

De helft van de Vlamingen houdt niet van migranten

Vlamingen hebben het niet begrepen op migranten. © Belga

Delen

40 %

vindt dat moslims een bedreiging zijn voor onze cultuur
Delen

45 %

wil alleen mensen van Belgische herkomst in de wijk
Delen

47 %

gelooft dat migranten komen profiteren van de sociale zekerheid

Bijna de helft van de Vlamingen wil geen migranten in hun eigen buurt. Dat is een van de bevindingen uit de Vlaamse Migratie en -Integratiemonitor, schrijft De Morgen.

De studiedienst van de Vlaamse regering vroeg Vlamingen tussen 18 en 85 jaar naar de samenstelling van hun ideale buurt. Vijfenveertig procent antwoordde in een buurt te willen wonen met alleen personen van Belgische herkomst. Nog eens 38 procent verkiest een buurt met "meer personen van Belgische dan vreemde herkomst".

Bedreiging

Ook vindt 47 procent van de bevraagden dat migranten "hier komen profiteren van onze sociale zekerheid". Wat moslims betreft, zegt 40 procent dat ze "een bedreiging zijn voor onze cultuur en gebruiken". De helft van de Vlamingen ervaart de aanwezigheid van verschillende culturen wel als een verrijking van onze samenleving.

Meer dan de helft van de Vlamingen (51%) heeft nooit contact met personen van vreemde herkomst in zijn of haar buurt. Minder dan drie op de tien Vlamingen geven aan minstens één keer per maand een praatje te maken met personen van vreemde herkomst.

Bang en superieur

"Onbekend is onbemind", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Hij legt de verantwoordelijkheid bij het gefaalde migratie- en integratiebeleid. "In plaats van de migratie te aanvaarden en in goede banen te leiden, zitten de Vlamingen nog in de ontkenningsfase. We vinden onszelf zo superieur. Tegelijk waren we nooit zo bang om ten onder te gaan."

De studie wordt voorgesteld tijdens een conferentie van het Steunpunt Inburgering en Integratie in het Vlaams Parlement. (Belga/TV)

Onze partners