Johan Van Overtveldt (N-VA)
Johan Van Overtveldt (N-VA)
Voormalig hoofdredacteur Trends en Knack, nu minister van Financiën
Opinie

17/04/14 om 15:58 - Bijgewerkt om 15:58

Daling overheidsbeslag: de epo-cijfers van de regering-Di Rupo

De federale regering claimt een daling van het overheidsbeslag. Of hoe men van fictie harde realiteit poogt te maken.

Daling overheidsbeslag: de epo-cijfers van de regering-Di Rupo

Elio Di Rupo © Belga

De excellenties van de federale regering schreeuwen het van de daken: volgens het Planbureau nam het overheidsbeslag onder het bewind van deze regering af! Van 55% van het BBP in 2012 ging het naar 53,6% in 2014. Het moet dus maar eens gedaan zijn te verkondigen dat deze regering het overheidsbeslag op de economie alsmaar opdreef. Momentje, een korte analyse van deze cijfers leert dat die conclusie helemaal fout is en dit omwille van minstens drie redenen.

Ten eerste, het is wel heel gek dat een regering die eind 2011 aantrad 2012 als basisjaar neemt voor de beoordeling van haar beleid. Het logische vertrekpunt bij een dergelijke vergelijking is het jaar dat de regering erfde, zijnde dus 2011. Eind 2011 kwam het overheidsbeslag uit op 53,3% van het BBP. Vergelijken we de 53,6% die het Planbureau nu voor 2014 vooropstelt met deze 53,3% dan is er dus van terugloop van het overheidsbeslag geen sprake meer.

Ten tweede, de oploop van het overheidsbeslag tot 55% van het BBP in 2012 heeft veel te maken met de Dexia-kapitaalinjectie, een eenmalige operatie goed voor 0,8% van het BBP. Eurostat verplichte onze regering tot opname van deze operatie in haar uitgaven waardoor die voor 2012 dus meteen een serieus "gedopeerd" karakter kregen. En dat komt de regering-Di Rupo nu natuurlijk net goed uit bij haar (misplaatste) vergelijking tussen 2012 en 2014. Maar dan nog ...

Het verschil tussen het overheidsbeslag in 2012 en dat in 2014 in de versie van het Planbureau bedraagt 1,4 procentpunt waarvan 0,8 procent dus reeds verklaard wordt door Dexia. Tussen 2012 en 2014 liepen de uitgaven bij entiteit II met 0,3 procentpunt terug. Ook de rentelasten liepen met 0,3 procentpunt terug. Conclusie: zelfs als we als 2014 met 2012 vergelijken (wat dus, cfr de eerste bemerking, niet correct is) blijft er niks over van de claim dat de federale regering haar beslag heeft teruggedrongen (0,8 + 0,3 + 0,3 = 1,4).

Ten derde, het cijfer voor 2014 is uiteraard een raming. De Europese Commissie houdt het voorlopig op 53,9% en de OESO op 53,7%. Het kan best zijn dat het Planbureau gelijk krijgt met haar 53,6% maar dat valt dus nog af te wachten. Rekening houdend met de voorgaande punten steeg ook in de Planbureau-hypothese het beslag georganiseerd door het federale niveau verder door. Blijkt uiteindelijk het cijfer van de Europese Commissie het correcte te zijn dan is die toename enkel nog maar méér uitgesproken.

Nu de epo als verschroeiend dopingproduct gebannen lijkt uit het wielerpeleton, introduceren de excellenties van de regering-Di Rupo het en masse in hun triomfberichten over het cijfermatig palmares van deze regering.

Onze partners