Child Alert een jaar geleden gelanceerd

14/02/12 om 16:51 - Bijgewerkt om 16:51

(Belga) Het is vandaag/dinsdag exact een jaar geleden dat het systeem "Child Alert" werd opgestart. De voorbije twaalf maanden moest er één keer gebruik worden gemaakt van het communicatieplatform.

Child Alert is een intensief alarm dat tot doel heeft om op een korte tijd zo veel mogelijk mensen te bereiken. Via televisie, e-mail, sms-diensten, maar bijvoorbeeld ook via dynamische informatieborden op de snelwegen, wordt de hulp van het grote publiek ingeroepen. Het systeem vormt een aanvulling op de klassieke communicatiemethodes, zoals affiches of opsporingsberichten. Meer dan 200 bedrijven en 4.300 mensen hebben zich geabonneerd op de berichten van Child Alert. Er wordt ook samengewerkt met werkgeversorganisaties Unizo en VBO. De procedure wordt in werking gesteld wanneer uit het dossier blijkt dat er onmiddellijk levensgevaar is voor het verdwenen kind. De beslissing om de alert uit te vaardigen, ligt bij de magistraat die belast is met het verdwijningsdossier. Dat gebeurt in nauw overleg met de bevoegde politiediensten en Child Focus. In het eerste jaar na de oprichting, is het systeem één keer in werking getreden. Dat gebeurde op dinsdag 20 december, naar aanleiding van de verdwijning van de 9-jarige Pierre-Alexandre Claus uit Wanze. Volgens zowel Child Focus als de Cel Vermiste Personen van de federale politie heeft het systeem van de Child Alert onrechtstreeks bijgedragen tot de goede afloop in de zaak. Een Child Alert blijft in principe zes uur van kracht, maar kan tot drie keer toe verlengd worden, tot maximaal 24 uur dus. (TIP)

Onze partners