Bourgeois voorstander van resultaatsverbintenis bij inburgering

06/11/12 om 19:39 - Bijgewerkt om 19:39

(Belga) Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois is toch voorstander van de invoering van een resultaatsverbintenis bij het inburgeringstraject. Dat verklaarde hij dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. In juni zei de minister nog dat een dergelijke verbintenis 'niet in het regeerakkoord' staat.

Vlaams parlementslid Khadija Zamouri (Open Vld) vroeg de minister dinsdag naar zijn mening over de resultaatsverbintenis, die recent opnieuw heel wat aandacht kreeg omdat ze deel uitmaakt van het programma van de Antwerpse Stadslijst (sp.a en CD&V). Het gaat om een test die de kennis van de Nederlandse taal evalueert, de beoordeling van het onderdeel 'maatschappelijke oriëntatie' ligt moeilijker. "Ik ben zeker geen pleitbezorger van de loutere inspanningsverbintenis", stelde Geert Bourgeois dinsdag. "Dat blijkt ook uit het voorontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, dat ik nog dit jaar bij het parlement hoop in te dienen. Daarin kiezen we voor een combinatie van inspannings- en resultaatsverbintenis." Momenteel wordt een attest van inburgering enkel afgeleverd indien de inburgeraar aanwezig was in 80 procent van de lessen. In het nieuwe decreet kan een inburgeraar het attest ook halen als hij de doelstellingen heeft bereikt. Het Agentschap Binnenlands Bestuur gaat bovendien de ontwikkelingsdoelen voor maatschappelijke oriëntatie verder concretiseren, zodat ook daarvoor een geschikte evaluatiemethode kan worden uitgewerkt. Die beoordeling moet mogelijk zijn vanaf begin 2014. (KRISTOF VAN ACCOM)

Onze partners