Bogaert zal inloopstages bij overheid verdedigen binnen regering

19/02/13 om 15:59 - Bijgewerkt om 15:58

(Belga) Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) staat achter de invoering van inloopstages bij de overheid voor werkzoekende jongeren. Hij is ook bereid het dossier te verdedigen bij een volgende begrotingscontrole. Dat heeft Bogaert verklaard in de bevoegde Kamercommissie op een vraag van Kristof Calvo (Groen), die de piste naar voren schoof.

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) bereikte in december een akkoord met haar collega's uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië over de creatie van 10.000 stageplaatsen voor jongeren. Het gaat om stages in de private sector. Calvo stelde voor iets gelijkaardigs te organiseren binnen de federale overheidsdiensten, onder meer in het kader van de strijd tegen jeugdwerkloosheid. In de Kamer wilde hij van staatssecretaris Bogaert weten of hij zo'n stages bij de overheid ziet zitten. "Ik ben er voorstander van dat, als wij inspanningen vragen aan de privésector, wij die ook gelijktijdig vragen aan de overheidssector. Het is immers gemakkelijk dingen te vragen, zonder zelf het voorbeeld te geven", antwoordde Bogaert. "Ik heb dus enige sympathie voor uw voorstel en zal het dan ook bepleiten in de regering". Als het om extra budgetten gaat, moet de regering die goedkeuren tijdens een begrotingsconclaaf, aldus nog Bogaert. (LOD)

Onze partners