Bisdom Hasselt wil nieuw ruimtelijk plan voor domein Opgrimbie

04/02/13 om 20:52 - Bijgewerkt om 20:52

(Belga) In een persbericht namens de initiatiefnemers laat het bisdom Hasselt weten dat, in het raam van de procedure om te komen tot een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het domein Opgrimbie, er een procedure loopt tot planmilieueffectenrapportage (planMER).Onder meer wegens een problematisch planologisch kader vernietigde de Raad van State op 31 maart 2009 een eerder verleende stedenbouwkundige vergunning voor het klooster in Opgrimbie.

De kennisgevingsnota van deze nieuwe planMER ligt vanaf 11 februari tot 10 maart ter inzage voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Bij het uiteindelijke in voege treden van het nieuwe RUP moeten, volgens het persbericht van het bisdom Hasselt, drie doelstellingen worden bereikt. Een: de onduidelijkheid rond de bestemming "Koninklijk Domein" (in overdruk) verdwijnt. Twee: binnen nauwkeurig vastgelegde grenzen en strikte voorwaarden ontstaat rechtszekerheid voor het klooster. Er was immers eerst een bouwvergunning verleend, die nadien werd nietig verklaard toen de werken praktisch voltooid waren. En drie: het hele domein wordt beter ingepast in het natuurrichtplan "Hoge Kempen". Voor een dergelijk RUP dient voorafgaand een milieueffectenrapportage gemaakt, een planMER. Het studiebureau Haskoning België uit Mechelen voert het onderzoek uit. De kennisgevingsnota vormt de eerste stap van het planMER. Dit document kan tijdens de inzageperiode door ieder die dat wil geconsulteerd worden in de gemeentehuizen van Lanaken en Maasmechelen; bij de Vlaamse overheid, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (Dienst Milieueffectrapportagebeheer, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel) en via de website www.mervlaanderen.be. (BELGA)

Onze partners