Montasser AlDe'emeh
Montasser AlDe'emeh
Islamoloog en jihadkenner
Opinie

09/04/14 om 15:47 - Bijgewerkt om 17:53

Belgische Syriëstrijders zijn kalifaatstrijders die de islamitische wereld één willen maken

'In Syrië verzamelen buitenlandse jihadisten zich om de islamitische wereld één te maken. De Belgische Syriëstrijders zijn in werkelijkheid kalifaatstrijders die zich klaarmaken voor het grote slagveld in al-Ghouta, een gebied nabij Damascus,' schrijft onderzoeker Montasser AlDe'emeh.

Belgische Syriëstrijders zijn kalifaatstrijders die de islamitische wereld één willen maken

© .

De droom van de Belgische Syriëstrijders

Na de start van de Arabische Lente was het idee dat de opstand in Syrië een voorbode zou kunnen zijn voor het herstel van het kalifaat ondenkbaar. Ondertussen wappert de zwarte vlag van de 'Islamitische Staat van Irak en de Levant' in de islamitische wereld. De voorbije maanden verwierf de aan al-Qaida gelieerde groepering controle over strategische posities in belangrijke steden in de provincie al-Anbar, dat een derde van het Iraakse grondgebied beslaat. Het ultieme doel is om al-Anbar en delen van Syrië te veroveren en het kalifaat te stichten.

Dit streven naar een nieuw kalifaat laat Belgische moslimjongeren niet onberoerd. Met volle overgave vertrekken ze naar Syrië om die droom te verwezenlijken. Hun motto luidt: 'De overwinning of het martelaarschap'. De overgrote meerderheid van de Belgische Syriëstrijders sloot zich ondertussen bij 'Islamitische Staat van Irak en de Levant' aan. De Belgische Syriëstrijders geloven dat de val van het Ottomaanse rijk tot dictatoriale regimes in de islamitische wereld heeft geleid. Nog nooit controleerden jihadisten, die voor het kalifaat vechten, zoveel gebied als nu. De jihadisten die onlangs hun intrede deden in Abu Ghraib staan op slechts 32 kilometer van de poorten van Bagdad.

Belgische moslimjongeren vertrekken naar Syrië om het leger van al-Mahd?, de Verwachte Verlosser te vervoegen die samen met Jezus het onrecht in het Midden-Oosten zal bestrijden. Ze geloven dat ze hulp zullen krijgen uit het verre Khorasan. Een leger onder leiding van Imam al-Mahd? zal ervoor zorgen dat de zwarte vlag in Damascus wappert. Een rijk der rechtvaardige kaliefen zal gevestigd worden en niemand zal dat leger kunnen stoppen. Ook Jeruzalem zal veroverd worden.

Delen

De term 'Syriëstrijders' is achterhaald: Syrië is enkel waar kalifaatstrijders zich klaarmaken om de islamitische wereld één te maken

De term Syriëstrijders is achterhaald

Belgische Syriëstrijders staan te springen om deel te kunnen nemen aan die strijd. 'We vechten in Syrië en alle ogen zijn gericht op Jeruzalem', aldus een luidkeels roepende Vlaamse Syriëstrijder. Syrië brengt de jihadisten dus dichter bij het uiteindelijke doel. Een Vlaamse Syriëstrijder deelde me onlangs nog mee dat een medestrijder een zelfmoordaanslag heeft uitgevoerd in Irak. Vlaamse Syriëstrijders vechten ook in Irak, hoe kan je dan nog over Syriëstrijders spreken?

In Syrië verzamelen buitenlandse jihadisten zich om de islamitische wereld één te maken. De Belgische Syriëstrijders zijn in werkelijkheid kalifaatstrijders die zich klaarmaken voor het grote slagveld in al-Ghouta, een gebied nabij Damascus. De term Syriëstrijders is dus achterhaald want zij geloven niet in de koloniale grenzen die door de Britten en de Fransen werden bepaald.

Jihad beantwoorden met jihad

Jihad betekent veel moeite doen om iets te bereiken. In tegenstelling tot de jihad tegen het zelf (tegen je eigen begeerten en lage verlangens) die door islamitische theologen beschreven wordt als de grote jihad wordt de gewapende jihad als de kleine jihad beschouwd. De grote jihad wordt ondermeer met het hart gevoerd. Het streven naar goede daden, kennis en welvaart wordt aangespoord.

De gewapende jihad in reactie op onrecht wordt onderworpen aan strikte voorschriften waarbij ondermeer het doden van onschuldigen als een groot onrecht wordt beschouwd. De grootste daad van barmhartigheid die een mens kan nastreven is jihad met jihad beantwoorden. Vergeving en het streven naar rechtvaardigheid krijgt dan de voorkeur op de gewapend jihad. Hoe kun je de aanslagen op onschuldige burgers nog verheerlijken als moslim?

Syriëstrijders leven vanuit een 'vrees wegens de ander'

De Belgische Syriëstrijders willen een zinvol leven opbouwen in Syrië waar ze volgens bepaalde islamitisch geïnspireerde idealen kunnen leven. 'We zullen de gewapende jihad blijven voeren totdat de onderdrukte moslims bevrijd zijn en de bezette landen onder de vlag van de islam verenigd zijn', aldus een Vlaamse Syriëstrijder. Het gaat dus niet per se om kansarme jongeren uit achtergestelde buurten, maar om moslimjongeren met een bepaalde ideologische overtuiging.

Ze leven vanuit een 'vrees wegens de ander'. Zo wordt iedereen die hun plannen tegenwerkt, zonder genade om het leven gebracht. Er is geen oog meer voor de menselijkheid in de ander. Ze zijn zo verblind door hun eigen idealen dat ze uit het oog verliezen dat anderen op hun beurt ook strijden voor hun eigen idealen. Het gevolg is een bloedbad, zoals sinds het bestaan van de mensheid er zo vele hebben plaatsgevonden.

Het streven naar een islamitische staat of een kalifaat maakt vele moslims blind, want is het doel van ons geloof niet om liefde en barmhartigheid te stimuleren en hoe rijm je dat met geweld?

Zijn de volgende verzen niet een belangrijk deel van de geloofspraktijk voor gelovige moslims? 'Er is geen dwang in de godsdienst.' (2:256) En: 'Wij hebben jou (O Muhammad) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.' (21:107) 'O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.' (49:13) Deze citaten tonen aan dat God verscheidenheid heeft geschapen, maar sommige moslims willen die helaas door hun hardnekkige focus op hun eigen idealen en dromen vernietigen.

Ook gelovige Joden zeggen dat de wereld op drie pijlers rust: de studie van de Thora, de liturgie en de barmhartigheid.

En in de Bijbel kun je het volgende lezen: 'Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.' (Matteüs 5:7) Daarom stel ik voor dat iedereen de spirituele verlossing in zichzelf nastreeft en zich minder focust op de misleidende en verlammende focus op wat buiten onszelf bevindt.

Zoals de Griekse held Odysseus zijn thuisland verliet om na een zwerftocht uiteindelijk terug te keren, zou je als mens na een spiraal van het negatieve tot jezelf moeten komen om daarna te beseffen dat de in jouw verborgen liefde eindelijk tot uiting moet komen. Wees zelf de Messias door jezelf te verlossen.

Lees meer over:

Onze partners