Belgische begroting voldoet aan Europese verwachtingen

15/11/13 om 14:21 - Bijgewerkt om 14:21

Volgens de Europese Commissie voldoet de Belgische ontwerpbegroting voor 2014 'in grote lijnen' aan de Europese begrotingsregels. Van een Europese boete is voorlopig geen sprake meer.

Belgische begroting voldoet aan Europese verwachtingen

© Belga

De Belgische ontwerpbegroting voor 2014 "voldoet in grote lijnen" aan de Europese begrotingsregels. Dat heeft de Europese Commissie meegedeeld. De Commissie geeft ons land wel enkele kritische bedenkingen over de structurele afbouw van het begrotingstekort mee.

Sinds dit jaar moeten de lidstaten hun begrotingsplannen voor het volgende jaar onderwerpen aan een Europese screening. Pas nadien kunnen de nationale parlementen het licht op groen zetten. De recente ervaringen met Griekenland indachtig willen de eurolanden zo vermijden dat een ontsporing van het budget in één land te laat wordt aangepakt en de hele eurozone in een crisis meesleurt.

Botsing met Europese voorschriften

Het Belgische huiswerk kan alvast op instemming rekenen. De begrotingsplannen voor 2014 "voldoen in grote lijnen" aan de verwachtingen, zo luidt het oordeel van eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn. De Commissie raamt het nominale tekort weliswaar zo'n 0,5 procent hoger dan België (2,6 procent tegen 2,1 procent), maar ons land zou ook volgend jaar ruim onder de drempel van drie procent blijven.

Kritische noten zijn er wel over de afbouw van het structurele deficit, een criterium waaraan de Commissie veel waarde hecht. België moet tegen 2016 een structureel overschot van 0,75 procent boeken, maar dreigt af te wijken van het pad. De structurele inspanning voor 2014 wordt slechts ingeschat op 0,4 procent en zo zou België de tussentijdse doelstelling van 0,5 procent nipt missen.

Als die trend zich in 2015 doorzet, zo waarschuwt de Commissie, kan ons land opnieuw in botsing met Europese begrotingsvoorschriften komen. Het gaat dan wel over minder strenge voorschriften dan degene die momenteel op België van toepassing zijn.

Boete

Door de opeenvolgende begrotingstekorten van meer dan 3 procent ontsnapte ons land dit jaar immers maar ternauwernood aan een boete. Met een nominaal tekort van 2,8 procent en een structurele inspanning van 1 procent lijkt de regering echter "een duurzame correctie" gemaakt te hebben, aldus de Commissie.

Rehn liet al verstaan dat de procedure volgend jaar allicht kan stopgezet worden. De Commissie merkt tenslotte ook op dat België slechts "beperkte vooruitgang" heeft laten zien in de uitvoering van de aanbevelingen die dit voorjaar werden gemaakt. De Commissie hekelt dat er weinig werk is gemaakt van een substantiële verlaging van de lasten op arbeid en wacht ook nog steeds op een sterkere coördinatiemechanismen tussen het federale niveau en de deelstaten voor het begrotingswerk op langere termijn.

Elio Di Rupo reageert 'verheugd'

"De positieve beoordeling van de Europese Commissie bevestigt dat België er beter voor staat en dat er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt". Zo reageren premier Elio Di Rupo (PS), minister van Financiën Koen Geens (CD&V) en Begrotingsminister Olivier Chastel (MR) op het Europees begrotingsrapport van ons land. Ze verwachten dat België in het voorjaar van 2014 de buitensporig tekortprocedure moet kunnen verlaten.

Di Rupo, Geens en Chastel zijn in de eerste plaats "verheugd" dat de commissie bevestigt dat ons land doeltreffende actie heeft ondernomen om het begrotingstekort terug te dringen. "De Europese Commissie oordeelt dat het ontwerpbegrotingsplan dat België op 15 oktober indiende 'grotendeels conform' is met de regels van het Groei- en Stabiliteitspact. Ze erkent onder meer dat de structurele verbetering van ons budgettair saldo dit jaar 1 procent van het BBP zou moeten bereiken. Ons land zou daardoor in de lente van 2014 de buitensporig tekortprocedure moeten kunnen verlaten", luidt het.

'Er is vooruitgang geboekt'

Daarnaast wijzen ze erop dat België volgens de Commissie in 2014 voldoende vooruitgang zal boeken met betrekking tot de criteria inzake staatsschuld. "Zoals eerder aangegeven zet de federale regering haar behoedzaam begrotingsbeleid en de permanente monitoring van de begroting voort. En dit onder meer om de nodige vooruitgang te boeken om dichter bij de middellange termijndoelstelling te komen", stellen de premier en beide ministers.

"De positieve beoordeling van de Europese Commissie bevestigt dat België er beter voor staat en dat er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt". (Belga/AVE)

Onze partners