'Belastingvermindering slechts 125 euro, en niet 250'

31/10/14 om 04:29 - Bijgewerkt om 06:01

De belofte van Michel I om de belasting met ongeveer 250 euro te verlagen, wordt alvast in 2015 niet gerealiseerd. Het wordt allicht maar de helft, iets meer dan 10 euro per maand. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting die naar de Europese Commissie is gestuurd.

De financiële dagbladen L'Echo en De Tijd konden de ontwerpbegroting inkijken.

De lastenverlaging werd tijdens de regeerverklaring verbonden met de indexsprong. Wat mensen door die indexsprong kwijtspelen, zouden ze gedeeltelijk terugkrijgen via de belastingvermindering - die verkregen zou worden door het beroepskostenforfait op te trekken.

In de begroting was daar 900 miljoen euro voor voorzien. De regering raamde dat dit netto gemiddeld 250 euro per belastingplichtige zou opleveren - zij het alleen voor degenen die forfaitair aftrekken.

'Nog aan het rekenen'

Uit de cijfers die naar de Europese Commissie werden gestuurd, blijkt nu dat er in het jaar 2015 uiteindelijk slechts 450 miljoen euro voorzien is voor deze lastenverlichting.

Wat, zo redeneert L'Echo, logischerwijs moet resulteren in een halve lastenvermindering, dus ongeveer 125 euro en niet 250. Duidelijk minder dan wat de indexsprong zal kosten.

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt de informatie maar zegt dat "de gevolgen voor de belastingbetalers nog worden berekend".

Het is nog wel de bedoeling dat in 2016 900 miljoen vorzien wordt voor de lastenverlichting.

(Belga/RR)

Onze partners