Aernoudt legt zich niet neer bij ontslag uit Personenpartij

24/08/10 om 12:25 - Bijgewerkt om 12:25

Volgens hem is zijn ontslag niet op een wettelijke manier gebeurd. Mischaël Modrikamen betwist dat.

Rudy Aernoudt betwist dat zijn ontslag bij de Personenpartij op een wettelijke manier is gebeurd. Mischaël Modrikamen verwijt hem een gebrek aan loyauteit en onvoldoende inzet om de partij in Vlaanderen uit te bouwen.

Het politiek bureau van de Personenpartij/Parti Populaire besliste maandagavond om covoorzitter Aernoudt uit de partij te zetten. Rechtstreekse aanleiding was kritiek op uitlatingen van Kamerlid Laurent Louis, die een verband had gelegd tussen zigeuners en delinquentie.

Louis kreeg daarvoor echter de steun van Modrikamen, de tweede covoorzitter van de partij. Hij riep maandag het politiek bureau bijeen om te beslissen over het lot van Aernoudt.

Die zei dinsdagochtend dat zijn ontslag niet wettelijk is omdat de bijeenkomst en de beslissing van het politiek bureau niet op een reglementaire wijze zou zijn verlopen. Aernoudt beschouwt zich nog altijd als covoorzitter van de Personenpartij.

Modrikamen van zijn kant hekelde tijdens een persconferentie het gebrek aan loyauteit van zijn voormalige kompaan. Hij verwijt Aernoudt ook onvoldoende te hebben geïnvesteerd in de partijwerking in Vlaanderen.

Modrikamen wees erop dat de partij goed ontwikkeld is in Franstalig België en voor 95 tot 98 procent bestaat uit Brusselaars en Franstaligen.

Maar in Vlaanderen kampt de Personenpartij met een totaal gebrek aan media-aandacht en een gebrek aan militantren en kandidaten, aldus Modrikamen. Hij betwist dat het ontslag van Aernoudt niet op een regelmatige manier zou zijn verlopen.

Onze partners