Aantal gezinsherenigingen fors gedaald sinds nieuwe wet

22/01/13 om 21:09 - Bijgewerkt om 21:08

Het aantal verblijfsvergunningen dat wordt uitgereikt in het kader van een gezinshereniging is in twee jaar tijd met een kwart gedaald.

Aantal gezinsherenigingen fors gedaald sinds nieuwe wet

© Belga

Het aantal gezinsherenigingen is de afgelopen jaren fors gedaald. Zo blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Asiel

en Migratie Maggie De Block in de Kamer heeft verstrekt op

vragen van Nahima Lanjri (CD&V), Theo Francken (N-VA), Karin

Temmerman (sp.a) en Denis Ducarme (MR). In 2010 werden nog 41.336 verblijfsvergunningen afgeleverd, in 2011 36.828 en vorig jaar daalde het aantal tot 30.096.

De helft van de weigeringen wordt beslist omdat de bestaansmiddelen onvoldoende zijn om familieleden uit het buitenland te onderhouden.

Het zijn voornamelijk de gezinsherenigingen met een Belg die met

een derde daalden. De gezinsherenigingen met een niet-EU-burger daalden met 10 procent, met een EU-burger met slechts zes procent.

Van de 30.000 verblijfstitels in 2012 gaat het om 7.870 voor

gezinshereniging met een Belgische onderdaan (-34%), 15.496 voor gezinshereniging met een Europees onderdaan die in ons land verblijft (-6%) en 7.594 voor gezinshereniging met een niet-EU-onderdaan die in ons land verblijft (-10%).

In totaal is ongeveer de helft van alle aanvragen geweigerd. "De

wet komt op die manier voor een belangrijk deel aan de doelstelling tegemoet", vindt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. "We willen met deze nieuwe wet vooral de nieuwkomers een betere toekomst geven in ons land. Voldoende en stabiele inkomsten is hierbij heel belangrijk".

Ook N-VA'er Francken toont zich tevreden. Volgens Francken bewijzen de cijfers dat een volgehouden migratiebeleid werkt. De nieuwe wet is een succesverhaal, besluit hij. (Belga/EE)

Onze partners