Aantal geregistreerde gevallen vrouwelijke genitale verminking verdrievoudigd

04/04/16 om 17:50 - Bijgewerkt om 17:49

Het aantal geregistreerde gevallen van vrouwelijke genitale verminking in België is tussen 2009 en 2013 verdrievoudigd. Sensibilisering is de verklaring.

Aantal geregistreerde gevallen vrouwelijke genitale verminking verdrievoudigd

Ziekenhuis © iStock

Tussen 2009 en 2013 is het aantal geregistreerde gevallen van vrouwelijke genitale verminking in de Belgische ziekenhuizen verdrievoudigd. De verklaring is dat de kraamafdelingen van de ziekenhuizen in 2010-2011 gesensibiliseerd werden voor deze problematiek. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) schrijft dat in haar antwoord op een parlementaire vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

Informatiefolder

Er worden vier types van vrouwelijke genitale verminking onderscheiden, een ingreep die in België onwettig is. In 2009 werden 64 gevallen geregistreerd, tegen 2013 was dit gradueel opgelopen tot 198. Het gaat enkel om gehospitaliseerde vrouwen, niet om ambulante patiënten. Ook zegt De Block dat een "ondercodering meer dan waarschijnlijk is" omdat een deel van het ziekenhuispersoneel het fenomeen niet kent.

De stijging kan volgens de minister worden verklaard "door het feit dat de kraamafdelingen van de ziekenhuizen in 2010-2011 gesensibiliseerd werden voor de problematiek van de VGV (Vrouwelijke Genitale Verminkingen)". "Die sensibilisering gebeurde via een informatiefolder die aan de artsen en vroedvrouwen van de kraamafdelingen was gericht."

Belgische nationaliteit

Verder meldt De Block dat ongeveer twee derde van de geïnventariseerde patiënten van Afrikaanse origine is, een derde van de betrokken vrouwen heeft de Belgische nationaliteit. Maar, zegt De Block, "deze cijfers zijn echter meer dan waarschijnlijk vertekend omdat een aantal vrouwen afkomstig van landen waar vrouwelijke genitale verminkingen worden toegepast de Belgische nationaliteit hebben".

Omdat het enkel over gehospitaliseerde patiënten gaat, gaat het volgens Barbara Pas om "een enorme onderschatting". Ze vindt het "onvoorstelbaar dat dit soort barbaarse praktijken in België steeds meer voorkomt". (Belga/AVE)

Onze partners