Aantal gerechtelijke arrondissementen daalt naar twaalf

17/04/12 om 16:08 - Bijgewerkt om 16:08

Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van het gerechtelijk landschap. Ze houdt in dat het aantal gerechtelijke arrondissementen daalt van de huidige 27 naar twaalf.

Aantal gerechtelijke arrondissementen daalt naar twaalf

© Belga

Het kernkabinet heeft het licht op groen gezet voor een hervorming van het gerechtelijk landschap. Ze houdt in dat het aantal gerechtelijke arrondissementen daalt van de huidige 27 naar twaalf.

Die vallen samen met de tien provincies, Eupen en Brussel. Er is ook sprake van een subarrondissement in Henegouwen, waar Charleroi een eigen procureur des konings krijgt.

Over de hervorming van het gerechtelijk landschap is veel inkt gevloeid. Ook voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck wilde minder gerechtelijke arrondissementen. Het regeerakkoord van de ploeg-Di Rupovoorziet in de vermindering met minstens de helft. De federale topministers schaarden zich achter voorstel van huidig minister Annemie Turtelboom om twaalf van de huidige 27 gerechtelijke arrondissementen over te houden.

Subarrondissement in Henegouwen

De arrondissementen zullen samenvallen met de tien provincies, maar om rekening te houden met de eigenheden van Brussel en Eupen vormen beide eveneens een apart arrondissement. In Henegouwen komt er een subarrondissement. Door de hervorming zou het nieuwe arrondissement immers samenvallen met het rechtsgebied, waardoor er slechts een procureur-generaal en een procureur des konings zouden zijn. In het nieuwe landschap krijgt ook Charleroi een procureur des konings.

Gerechtelijke achterstand wegwerken

Ondanks de wijziging van de organisatiestructuur blijven de bestaande zittingsplaatsen behouden. Dat moet de nabijheid van de rechtsbedeling garanderen. Een van de verhoopte voordelen van de nieuwe organisatie is dat de gerechtelijke achterstand sneller kan worden weggewerkt, als gevolg van een efficiëntere inzet van de middelen.

Beter beheer

Ook hoopt minister Turtelboom op een beter beheer doordat de arrondissementen meer autonomie krijgen op het vlak van middelen en beheer. Binnen een arrondissement zal er meer mogelijkheid zijn om te werken met specialisaties. Een ander voordeel is een efficiënter beheer van de korpsen. Het aantal mandaten zal immers verlagen en de korpsoversten zullen meer verantwoordelijkheid krijgen.

Mobiliteit van de magistraten

Belangrijk in de gerechtelijke hervorming is de mobiliteit van de magistraten en het administratief personeel. Een vlotte personeelscirculatie binnen een rechtsgebied moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ziektes en verloven of structurele behoeftewijzigingen op het vlak van personeel beter kunnen worden opgevangen. (Belga/INM)

Onze partners