Aantal asielaanvragen op laagste niveau in ruim drie jaar

10/06/13 om 18:06 - Bijgewerkt om 18:06

(Belga) De dalende trend van het aantal asielaanvragen houdt aan. In mei werden in België 1.202 asielaanvragen ingediend, het laagste aantal sinds april 2010. Dat blijkt uit cijfers die het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) maandag publiceerde.

Het aantal asielaanvragen lag een derde lager dan in mei 2012. Tussen de 1.202 aanvragen zaten 420 meervoudige aanvragen en 59 aanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ook tijdens de eerste vier maanden van het jaar werden telkens forse dalingen genoteerd. Van januari tot en met mei werden 7.031 asielaanvragen ingediend, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De grootste groep aanvragen dit jaar kwam tot nu toe uit Afghanisten (690), gevolgd door Guinee (632) en Congo (530). Het CGVS nam in mei 1.482 beslissingen, waaronder 238 beslissingen tot erkenning van de vluchtelingenstatus en 209 beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het dalende aantal asielaanvragen helpt ook om de werklast te verminderen. Eind mei bedroeg de totale werkvoorraad van het CGVS 9.636 dossiers, ruim een kwart minder dan een jaar geleden. De eigenlijke achterstand bedraagt 5.736 dossiers. (Belga)

Onze partners