10 spectaculaire voorstellen tegen Belgische moslimstrijders in Syrië

14/04/13 om 07:42 - Bijgewerkt om 07:42

Verbied jongeren bij wet om te gaan vechten in Syrië of zet GAS-boetes in tegen radicaliserende jongeren. 10 spectaculaire voorstellen die moeten beletten dat meer Belgische moslimjongeren naar Syrië vertrekken om er te gaan vechten.

10 spectaculaire voorstellen tegen Belgische moslimstrijders in Syrië

© Belga

Het politieke nieuws wordt al wekenlang beheerst door Belgische moslimjongeren die naar Syrië vertrekken om er te gaan vechten aan de zijde van de rebellen tegen het regime van president Assad.

Volgens een artikel in Knack deze week zijn minstens 100 Belgische jongeren vertrokken naar Syrië. In het conflict zijn zeker 12 Belgische jongeren gesneuveld. Bij de Belgische strijders zijn kindsoldaten en zelfmoordkandidaten.

Het probleem staat bovenaan de prioriteitenlijst van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en die van verschillende veiligheidsdiensten maar ook op die van de burgemeesters van Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde, drie Vlaamse steden met de bedenkelijke eer hofleverancier te zijn voor Vlaamse jongeren die gaan vechten in Syrië.

De afgelopen dagen en weken zijn tal van voorstellen gelanceerd om de geradicaliseerde moslimjongeren te beletten om te vertrekken naar Syrië, het ene al spectaculairder dan het andere. Knack.be zet de tien spectaculairste voorstellen nog eens op een rijtje.

1. Verbied Belgen bij wet om te gaan vechten in Syrië

Joëlle Milquet (CDH)

Minister van Binnenlandse Zaken

Op het jongste overleg van de Task Force Syria heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het voorstel op tafel gelegd om een koninklijk besluit in te dienen dat jongeren verhindert om naar Syrië te vertrekken. Volgens de minister ondersteunen verschillende interne veiligheidsdiensten het voorstel, dat op de volgende vergadering van het kernkabinet besproken wordt.

2. Zet GAS-boetes in tegen radicaliserende jongeren

Bart De Wever (N-VA)

Burgemeester Antwerpen

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever vindt het systeem van de GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) een prima middel om in dialoog te treden met moslimjongeren die radicaliseren. 'We moeten de dialoog aangaan met die jongeren, hen uit die radicalisering trekken. Het GAS-systeem, dat zoveel kritiek krijgt, kan daarin gebruikt worden. Het was altijd de bedoeling van dat systeem om tijdig in te grijpen.'

3. Pak Syrië-strijders hun pas af

Hans Bonte (SP.A)

Burgemeester Vilvoorde

De Vilvoorde burgemeester Hans Bonte stelt voor om de papieren af te nemen van jongeren die naar Syrië willen vertrekken. Op die manier kunnen ze niet reizen buiten de Shengenlanden. In Duitsland bestaat de maatregel al en in Nederland wordt hij onderzocht. Bonte bracht het voorstel op tafel tijdens het overleg tussen de burgemeesters van Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde en het stond ook op de agenda van de jongste vergadering van de Task Force Syria die minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft opgericht.

4. Laat scholen radicalisering signaleren

Burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen), Bart Somers (Mechelen) en Hans Bonte (Vilvoorde)

Na het overleg tussen de burgemeesters van Antwerpen, Mechelen en Vilvoorde, lieten de drie burgervaders weten dat wat hen betreft scholen een belangrijke rol te vervullen hebben in het signaleren van radicalisering van jongeren aan de overheid. Zo was er in Antwerpen een school waar tien leerlingen plots speciale faciliteiten vroegen om te bidden, inclusief mogelijkheden om elkaars voeten te wassen. 'Dan weet je toch dat er iets aan de hand is,' zei de Antwerpse burgemeester Bart De Wever.

Directeur-generaal Mieke Van Hecke van het katholiek onderwijs liet daarop weten dat het geen taak van het onderwijs is om jongeren aan te geven. 'Als ik moet begrijpen dat zij vragen dat wij jongeren gaan aangeven omdat we het vermoeden hebben dat ze contacten hebben met bepaalde groeperingen, dan schendt dit het vertrouwen tussen de jongeren en de school, en dat doen we niet.'

5. Voer strafrechtelijke sancties in tegen jongeren die willen vertrekken naar Syrië

Didier Reynders (MR)

Minister van Buitenlandse Zaken

Het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om strafrechtelijke sancties in te voeren tegen Belgische moslimjongeren die willen vertrekken naar Syrië, ligt in de lijn van het koninklijk besluit dat Binnenlandminster Joëlle Milquet op tafel legt. Reynders hoopt dat strafrechtelijke sancties 'een ontradend effect' hebben. 'Ze moeten afhangen van de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken.'

6. Start een nationaal programma ter preventie van het radicalisme

Joëlle Milquet (CDH)

Minister van Binnenlandse Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken heeft tot in den treure toe herhaald dat zij niet pas in gang geschoten is met de aanpak van het probleem sinds het in de media zijn intrede deed. Joëlle Milquet werkt naar eigen zeggen al maanden in stilte aan de aanpak van geradicaliseerde jongeren. Haar kabinet bereidt een prestigieus nationaal programma ter preventie van het radicalisme voor. De stand van zaken van dit project staat op de agenda van de volgende ministerraad.

7. Richt een task force op met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap

Chris De Stoop

Redacteur Knack

De Task Force Syria is dus het politieke instrument waarmee minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het probleem van de radicalisering van Belgische moslimjongeren wil aanpakken. 'Dat is goed,' zegt Chris De Stoop, de journalist die in Knack voor het eerst de werkelijke omvang van het probleem in kaart bracht. 'Maar waarom geen task force met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap? Dan kunnen we eindelijk ook eens hun concrete verzuchtingen op tafel leggen. De radicalisering is al jarenlang een verontrustend fenomeen.'

Volgens De Stoop moet er ook werk gemaakt worden van een deradicaliseringsprogramma zoals dat onder meer al in Groot-Brittannië en in Nederland bestaat, waar honderden mensen 'ontradicaliseren' en weer een normaal leven krijgen.

8. Kijk uit voor jongeren met een lange baard

Serge Muyters

Korpschef politie Antwerpen

De Antwerpse korpschef heeft een rondzendbrief gestuurd naar 2.600 Antwerpse politieagenten waarin hij hen aanmaant om uit te kijken naar jongeren die plots een lange baard laten staan. De baard is volgens Muyters één van 12 kenmerken waaraan radicaliserende moslimjongeren te herkennen zijn. De korpschef wil dat iedere agent een informatierapport opstelt wanneer hij of zij geconfronteerd wordt met jongeren die één of meer van deze kenmerken vertonen. Dat moet de politie in staat stellen om te verhinderen dat nog meer Antwerpse moslimjongeren vertrekken naar Syrië.

9. Verbied salafistische haatzenders

Ben Weyts (N-VA)

Volksvertegenwoordiger

In de kamer heeft N-VA-volksvertegenwoordiger Ben Weyts een oproep gedaan aan minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om de uitzendingen van haatzenders in ons land te verhinderen omdat ze oproepen tot de strijd in Syrië. 'In de Brusselse huiskamers krijgt men beelden te zien van haatdragende islamitische, salafistische zenders zoals Al-Wisal en Shada al-Hurriyah. Die brengen programma's in een soort al-Qaidastijl, waarbij geweld wordt verheerlijkt, waarbij de strijd op het Syrische front nauw in beeld wordt gebracht. Het zijn helden, die daar vechten voor de islam. Predikers zeggen daar dat het de individuele plicht van elke moslim is om te gaan vechten.'

10. Plaats Syrië-rekruten in gesloten centra

Nordine Taouil

Imam Antwerpen

De Antwerpse imam Nordine Taouil vraagt overleg met het stadsbestuur van Antwerpen over de kwestie van de Vlaamse moslimjongeren die gaan vechten in Syrië. Taoul is niet alleen begaan met de jongeren die willen vertrekken, hij maakt zich ook zorgen over Vlamingen die terugkeren van het Syrische strijdtoneel. De imam pleit ervoor om deze jongeren, die volgens hem allicht vervuld zijn van wraakgevoelens, op te sluiten in gesloten centra. 'Daar moeten ze worden begeleid door theologen, sociologen en psychologen. '

Voor alle duidelijkheid: geen enkel van bovenstaande voorstellen is op dit ogenblik al ten uitvoer gebracht.

Onze partners