België krijgt ferme boete van Europa

17/10/13 om 13:26 - Bijgewerkt om 13:30

België moet een boete betalen van tien miljoen euro omdat de waterzuivering in de gewesten in gebreke blijft. Dat boete werd opgelegd door het Europese Hof van Justitie. Opmerkelijk: ons land werd daarvoor in 1994 al veroordeeld. Negen jaar later zijn er nog steeds agglomeraties en steden in ons land waar de waterzuivering van afvalwater niet op punt staat. Een grove tekortkoming volgens het Europees Hof: "Het Hof herinnert eraan dat de niet-nakoming ongeveer 9 jaar heeft geduurd, wat overdreven lang is, zelfs al moet worden toegegeven dat de omvang van de uit te voeren werken een significante periode van meerdere jaren vergde en dat de uitvoering van het arrest van 8 juli 2004 vergevorderd, ja zelfs nagenoeg voltooid, is". Een EU-richtlijn van 1991 eist dat stedelijke gebieden en agglomeraties van minstens 10.000 inwoners uiterlijk eind 1998 een minimaal systeem opzetten voor de opvang en zuivering van afvalwater. De vertraging is het grootst in Wallonië en Brussel.

VTM Nieuws Binnenlandmeer video's

VTM Nieuws Buitenlandmeer video's

VTM Nieuws Binnenlandmeer video's

VTM Sportmeer video's

VTM Stadionmeer video's

Onze partners