Donald Trump pleit na arrestatie 34 keer onschuldig, noemt aanklacht ‘belediging voor ons land’

Ex-president Donald Trump werd in het gerechtsgebouw van Manhattan, New York, gearresteerd alvorens hij voor de rechter verscheen. Hij vernam dat hem 34 feiten ten laste gelegd worden, waarbij hij documenten vervalste om misdrijven te verbergen. Hij pleitte in alle gevallen onschuldig. Uren later, tijdens een toespraak in Mar-a-Lago, noemde Trump de beschuldigingen een ‘belediging voor ons land’, en trok hij van leer tegen rechter en procureur.