‘Veel kinderen die thuis een andere taal spreken, hebben geen enkel probleem op school’

‘Vlaams-nationalisten dreigen in het debat over taalachterstand dezelfde toon te gaan hanteren als de Franstalige imperialisten waartegen ze vroeger hebben gestreden’, zegt hoogleraar Nederlandse taalkunde Jürgen Jaspers (ULB).