Mark Elchardus: ‘De groenen rijden zich in de vernieling’

‘We beleven een Weimar-moment’, zegt socioloog Mark Elchardus (VUB).