‘De Europese Natuurherstelwet sluit nauw aan bij het Vlaamse natuur- en milieubeleid. Alleen durft niemand dat luidop te zeggen’

De Europese Natuurherstelwet wordt door tegenstanders vaak weggezet als een onhaalbare, overdreven strenge milieuwet met weinig meerwaarde. Toch blijkt de waarheid veel genuanceerder, schrijven Hendrik Schoukens, An Cliquet (beiden UGent) en Kris Decleer van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Ze ontkrachten zeven beweringen.