Tuchtprocedure Propere Handen: KV Mechelen vraagt de vrijspraak als club

© Belga Image

De advocaat van KV Mechelen, Joost Everaert, vroeg tijdens de tweede zitting van het tuchtdossier omtrent mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen in de Jupiler Pro League de vrijspraak voor zijn cliënt. Ook voormalig voorzitter Johan Timmermans pleitte onschuldig.

‘We zijn niet akkoord met de degradatie naar 1B en de bijhorende aftrek van twaalf punten (over twee periodes). Ook van de uitsluiting van Europees voetbal en nationaal bekervoetbal of de boete van 125.000 euro kan geen sprake zijn,’ zei Everaert.

‘De club KV Mechelen was niet op de hoogte van de acties, die al dan niet zijn uitgevoerd door de bestuurders van de club. Makelaar Dejan Veljkovic en zijn handelingen hebben al helemaal geen uitstaans met KV Mechelen. De club kan geen enkele schuld aangerekend worden.’

‘In het slechtste geval kunnen enkel bepaalde handelingen van individuen binnen de club aan de kaak worden gesteld. Indien er effectief beïnvloeding heeft plaatsgevonden, was dat slechts op initiatief van een minderheid binnen het bestuur. De club was niet op de hoogte en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de daden van deze bestuurders.’

Onontvankelijk

Het advocatenkorps van KV Mechelen ging ook verder in op de ontvankelijkheid van enerzijds de tussenkomsten van de clubs Sporting Lokeren, Beerschot Wilrijk en Tubeke en anderzijds de spoedbehandeling en de degradatie als mogelijke sanctie.

Het belang van de tussenkomsten van Lokeren, Tubeke en Beerschot Wilrijk moet steeds rechtstreeks, legitiem en actueel zijn. ‘Aan deze voorwaarden werd niet voldaan’, klonk het bij de verdediging. ‘Zelfs bij een eventuele beïnvloeding van de betrokken wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren is geen van de drie clubs betrokken. Er is geen impact geweest op hun plaats in de eindrangschikkingen in respectievelijk 1A en 1B.’

‘De drie clubs willen enkel en alleen de zwaarste straf voor Mechelen, omdat dit voor henzelf gunstig zou zijn. Dat kan niet als een tussenkomende partij.’

Verder stellen de advocaten van KV Mechelen ook de ontvankelijkheid van de spoedprocedure en de degradatie als sanctie ernstig in vraag. ‘Wat de spoedprocedure betreft, deze heeft geen reglementaire basis. De Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal is geen instantie die zo’n spoedprocedure kan instellen.’

Ook de degradatie als sanctie is onontvankelijk, aldus de verdediging. ‘Dit staat zelfs onomstotelijk vast’, was Everaert overtuigd. ‘De bondsvordering had voor 15 juni 2018 ingesteld moeten worden en dat is niet gebeurd. Te laat is nu eenmaal te laat.’

Ex-voorzitter

Ook voormalig KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans verdedigde zijn onschuld. Timmermans werd vertegenwoordigd door advocaat Patrick Waeterinckx en die ontkende in een levendig betoog elke betrokkenheid bij matchfixing van zijn cliënt.

Net als Everaert begon Waeterinckx met een rondje procedurefouten. ‘De schorsing van tien jaar die tegen meneer Timmermans wordt geëist is volstrekt onbegrijpelijk’, stelde Waeterinckx. ‘Er werden door het parket 35 stukken vrijgegeven. Waarom juist deze stukken naar buiten werden gebracht, weten we niet. Door het feit dat we deze beweegreden niet kennen, zijn de rechten van mijn cliënt duidelijk geschonden. Deze vordering is manifest onontvankelijk.’

Telefoontaps

Vervolgens ging Waeterinckx concreter in op de twee voor Timmermans belastende gesprekken, opgenomen via telefoontaps. Het gaat om een gesprek met voormalig financieel directeur Thierry Steemans en een gesprek met Moeskroen-CEO Paul Allaerts, beiden in de week voor het beslissende alles-of-niets-duel tegen Waasland-Beveren.

‘Het gesprek met Steemans is een doodnormaal voetbalgesprek’, aldus Waeterinckx. ‘Het merendeel van de conversatie gaat zelfs over bouwwerken en is totaal irrelevant. Er werd ook gesproken over de sfeer binnen de spelersgroep van Waasland-Beveren, maar dat was allemaal heel onschuldig. Het is toch normaal dat de voorzitter van een club die op degraderen staat, graag wil weten hoe het er bij de tegenstander aan toe gaat.

‘Wat betreft het gesprek met Allaerts: beide heren kennen elkaar al jaren en mijn cliënt heeft enkel en alleen gevraagd of de spelers van Moeskroen toch hun ‘plicht’ gaan doen tegen Eupen. Misschien was dat niet zo verstandig, maar is dat dan matchfixing?’

Tot slot kwam een gesprek met Olivier Swolfs, CFO van Waasland-Beveren, op de dag van het bewuste onderlinge duel ter sprake. ‘Daarin zei Timmermans dat hij 300 procent zeker was dat “het in orde zou komen”. Ook dat is niet vreemd. Je kan toch niet anders verwachten dat een voorzitter van een club dat zegt’, besloot Waeterinckx.

Timmermans bevestigde op het einde van het pleidooi dat hij volledig achter de uitspraken van zijn raadsman staat. ‘Ik betwist dan ook formeel de vorderingen tegen mijn persoon.’

‘Vederlicht dossier’

De advocaten van Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, hebben geëist de tuchtprocedure tegen hun cliënt onontvankelijk te verklaren of minstens op te schorten zolang er geen duidelijkheid is in het strafdossier tegen Somers.

De verdediging betwistte uitdrukkelijk alle aantijgingen tegen Olivier Somers. Tegen de hoofdaandeelhouder worden een schorsing van tien jaar en een voorstel tot schrapping zonder wederinschrijving bij de voetbalbond gevorderd.

‘Deze vorderingen komen er allemaal op basis van een vederlicht dossier’, aldus de advocaten. ‘Het is een manifeste schending van de verdediging en het recht op een eerlijk proces. De tuchtprocedure gewoon voortzetten, zou een flagrante inbreuk zijn op de rechten van de verdediging van meneer Somers.’

Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen kreeg nadien de vraag waarom slechts een selectie van 35 stukken door het federaal parket aan de voetbalbond werd overgemaakt. Verhaegen antwoordde aarzelend dat alle relevante stukken in het tuchtdossier steken. Hij kaatste ook de bal terug en vroeg de verdediging van Somers of ze wel alle rechtsmiddelen heeft benut om het gerechtelijk onderzoek in te kijken.

Vervolgens ging advocaat Frédéric Thibaut de onschuld van Olivier Somers in enkele van de beschikbare telefoontaps benadrukken. Hij las bijvoorbeeld een stukje voor uit een telefoongesprek tussen een HLN-journalist en Dejan Veljkovic. Daarin zei Veljkovic letterlijk: ‘Somers wilde niet meewerken. Mogi heeft het wel kunnen regelen in Eupen-Moeskroen’. Het telefoongesprek vond plaats na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren.

‘Somers is absoluut niet de architect zoals hij wordt voorgesteld. Het lijkt mij duidelijk dat Thierry Steemans en Dejan Veljkovic er juist alles aan deden om hem buiten beeld te houden. De verdediging reikt veel punten aan waaruit blijkt dat de bondsactie niet overtuigt. We vragen de vrijspraak. En daar is moed voor nodig’, besloot Thibaut.

Procedurefouten

Luk Delbrouck, de advocaat van Stefaan Vanroy, huidig sportief directeur van KV Mechelen, trok net als zijn collega-advocaten op de tweede zitting van het tuchtdossier van de Geschillencommissie Hoger Beroep duidelijk de kaart van de procedurefouten.

Voor Vanroy wordt een schorsing van zeven jaar gevorderd door de bond en een voorstel tot schrapping zonder wederinschrijving bij de voetbalbond. Tot slot hangt hem ook een boete van 125.000 euro boven het hoofd.

Delbrouck begon met de mededeling dat hij het ‘hallucinant’ vond dat zijn cliënt slechts één maal ondervraagd werd. Net als alle voorgaande confraters waren de procedurefouten voor hem overduidelijk. ‘Wij wachten nog altijd op een tweede verhoor. Dat vind ik echt ongehoord.’

Ook het gebrek aan inzage was bij Delbrouck een doorn in het oog. ‘De onderzoekscoördinator kreeg 35 stukken ter beschikking, en wij hebben geen inzage. Op welke basis die selectie is gebeurd, is bovendien onduidelijk. Dit is toch een onbegrijpelijke schending van het geheim van het onderzoek.’

De wijze waarop de telefoontaps werden neergeschreven, werd ook nog eens op de korrel genomen. ‘Het is ongelooflijk welke interpretaties er worden gegeven aan gesprekken. De context ontbreekt.’

Delbrouck wilde verder benadrukken dat Vanroy op het moment van de bewuste wedstrijd niet de sportieve leiding in handen had. Die kreeg hij pas aan het begin van het seizoen 2018-2019. Vanroy had, dixit Delbrouck, ook geen enkele speler van noch Eupen, noch Waasland-Beveren benaderd omtrent een eventuele transfer naar KV Mechelen. ‘Geen enkele speler van beide teams heeft dat in de verhoren verklaard’, eindigde Delbrouck.

Partner Content