Propere Handen: rechter beoordeelt spijtoptantendeal Veljkovic niet meer dit jaar

© Belga Image

Dejan Veljkovic kan de feestdagen niet met een gerust gemoed vieren. In het Propere Handendossier gaat het federaal parket pas na Nieuwjaar de rechter zijn zegen vragen over een relatief milde straf voor de Servische voetbalmakelaar.

Voetbalmakelaar Dejan Veljkovic en het federaal parket gaan in 2019 niet meer te weten komen wat de rechter denkt over het pact dat ze sloten in de Propere Handenzaak. Dat dossier, rond allerlei malversaties in de Belgische profvoetbalwereld, kreeg een nieuwe wending toen Veljkovic een dik jaar geleden aanbood om bekentenissen af te leggen in ruil voor strafvermindering. Het federaal parket ging daarin mee. Zo werd Veljkovic de eerste die gebruikmaakte van de nieuwe spijtoptantenregeling. Het parlement keurde die in de zomer van 2018 goed, al leek het daarbij vooral te denken aan misdrijven van een andere orde, zoals terrorismedossiers.

Een onderzoek zoals dit is geen lineaire bezigheid. Het is geen tomatenplant, waarvan je kunt zeggen: over twee maanden is die rijp.

Marginale toetsing

Nog vóór hij vrijuit begon te praten, kreeg Veljkovic van het federaal parket een strafvoorstel van vijf jaar met uitstel, een voorwaardelijke boete van 80.000 euro en de verbeurdverklaring van het illegaal verworven geld uit zijn activiteiten als makelaar. De Serviër zette zijn handtekening onder dat voorstel, een ‘memorandum’ in het jargon. Sindsdien is hij verplicht de integrale waarheid te ontbloten. Zondigt Veljkovic daartegen, dan kan hij zijn statuut van spijtoptant verliezen.

Velen vinden dat Veljkovic met de vooropgestelde straf makkelijk zou wegkomen, zeker omdat hij een sleutelfiguur is in dit dossier. Hij werd ook al vrijgelaten in november 2018, toen hij het memorandum tekende, na één maand in voorhechtenis. Andere betrokkenen moesten veel langer in de cel blijven, hoewel zij kleinere garnalen zijn.

Maar Veljkovic kan nog lang niet op beide oren slapen. Als hij het voorbije jaar effectief alle mensen aan de galg praatte met wie hij duistere zaakjes regelde, dan heeft hij nu een pak meer vijanden dan vrienden. Veljkovic ervaart die situatie als erg bedreigend, liet advocaat Bart Verbelen al optekenen toen hij de Serviër eens vertegenwoordigde: ‘Je hebt maar één gek nodig om iets zots te doen.’

Ik heb ooit gesproken over een ijsberg, maar het is een halve pool geworden.

Bovendien is nog niet zeker of de straf in het memorandum ook echt de straf wordt die Veljkovic zal krijgen. Een rechter moet nog zijn zegen geven over de spijtoptantendeal. In de huidige spijtoptantenregeling moet de rechter zich daarbij beperken tot een zogenaamde marginale toetsing. Maar ook al is zijn rol dus veel minder groot dan doorgaans, toch heeft die rechter nog altijd het laatste woord. Als hij vindt dat de strafvermindering niet in verhouding staat met de bekentenissen en de eigen gepleegde misdrijven, kan hij het memorandum verwerpen.

Bij zo’n njet van de rechter zouden het federaal parket en Veljkovic opnieuw rond de tafel kunnen kruipen, om een nieuwe regeling uit te werken. In dat scenario blijft ook nog altijd het doemscenario voor Veljkovic mogelijk: dat hij uiteindelijk toch berecht wordt als een gewone sterveling.

Deze maand nog verhoren

Maar de rechterlijke toets van het memorandum is dus nog niet voor meteen. Daarvoor moet het federaal parket eerst een volledig zicht hebben op alle misdrijven waarbij Veljkovic betrokken was. Dat blijkt nog altijd niet het geval. Al vaak werd beweerd dat de Serviër uitverteld was, maar Sport/Voetbalmagazine achterhaalde dat hij ook deze maand nog verhoord werd.

Kris Luyckx, advocaat van Dejan Veljkovic, verklaart waarom het zo lang duurt eer het parket volledig zicht heeft op de kerfstok van zijn cliënt: 'Uit elke kast die men bij een club opentrok, viel een nieuw misdrijf.'
Kris Luyckx, advocaat van Dejan Veljkovic, verklaart waarom het zo lang duurt eer het parket volledig zicht heeft op de kerfstok van zijn cliënt: ‘Uit elke kast die men bij een club opentrok, viel een nieuw misdrijf.’© Belga Image

Kris Luyckx, de hoofdadvocaat van Veljkovic, dacht aanvankelijk niet dat het dossier zo lang zou aanslepen. Eerst opperde hij dat het memorandum eind juni al zou bekrachtigd worden. Nadien leek het hem iets voor het eind van dit jaar. ‘Maar uit elke kast die men bij een club opentrok, viel een nieuw misdrijf’, vertelt Luyckx aan Sport/Voetbalmagazine. ‘Ik heb ooit gesproken over een ijsberg, maar het is een halve pool geworden.’

Eric Bisschop, adjunct-federaalprocureur bij het parket, zegt: ‘De mensen moeten begrijpen dat een onderzoek zoals dit geen lineaire bezigheid is. Het is geen tomatenplant, waarvan je kunt zeggen: over twee maanden is die rijp. Wij hebben nu nog een aantal bijkomende onderzoeken moeten doen in Montenegro en Bosnië. We wachten nog op een aantal stukken en bijkomende verklaringen. Daardoor zijn we relatief in vertraging. Veljkovic is nog verhoord over dingen die ons waren opgevallen en waar niet eerder over gesproken was. Dat is niet zo vreemd: de activiteiten van Veljkovic waren zo veelvuldig dat het niet uitgesloten was dat hij soms eens iets vergat. Maar normaal gezien zit het er nu voor hem op. De bedoeling is om eind januari met het memorandum naar de rechter te gaan.’

Adjunct-federaalprocureur Eric Bisschop: 'Meneer Veljkovic is nog verhoord over dingen die ons opgevallen waren en waar niet eerder over gesproken was.'
Adjunct-federaalprocureur Eric Bisschop: ‘Meneer Veljkovic is nog verhoord over dingen die ons opgevallen waren en waar niet eerder over gesproken was.’© Belga Image

Wacht de rechter?

Intussen is er wel nog een element dat de zaak kan bemoeilijken: de procedure over de spijtoptantenregeling die loopt bij het Grondwettelijk Hof. Onder anderen Joris Van Cauter startte die op. Hij is de advocaat van Thierry Steemans, de voormalige financieel directeur van KV Mechelen. Die verzeilde in het Propere Handendossier door zijn nauwe band met Veljkovic.

Van Cauter vecht de huidige spijtoptantenregeling aan. ‘Een belangrijke kritiek’, zo zegt hij, ‘is dat de leiding van het gerechtelijk onderzoek uit de handen van de onderzoekrechter is geslagen. Het parket leidt het gerechtelijk onderzoek. Ik heb liever dat een onderzoeksrechter dat doet. Die is verplicht à charge én à décharge te onderzoeken. Een rechter is een onafhankelijk magistraat en streeft waarheidsvinding na. Een parket streeft veroordeling na.’

Ik heb liever dat een onderzoeksrechter het onderzoek leidt. Een rechter streeft waarheidsvinding na. Een parket streeft veroordeling na.

Van Cauter pleitte vorige week voor het Grondwettelijk Hof en verwacht in februari of maart een uitspraak. De rechter die moet oordelen over het memorandum van Veljkovic, hoeft niet te wachten op die uitspraak van het Grondwettelijk Hof, maar zou dat wel kúnnen doen. Het gaat immers om een betwisting van de wettelijke basis waarop het memorandum steunt.

Wat er gebeurt als het Grondwettelijk Hof de spijtoptantenregeling vernietigt, valt moeilijk te voorspellen. Kenners wijzen erop dat het Grondwettelijk Hof de gewoonte heeft om rekening te houden met lopende zaken. Er kan dus een beslissing komen waarbij enkel in de toekomst geen beroep meer kan gedaan worden op de huidige spijtoptantenregeling. In dat geval zou Veljkovic als enige door de mazen van het net geglipt zijn.

Maar in theorie zou het Grondwettelijk Hof ook een vernietiging met terugwerkende kracht kunnen uitspreken. Van Cauter: ‘In dat geval zullen er mensen zijn die vinden dat de verklaringen van Veljkovic onwettig tot stand zijn gekomen en uit het dossier moeten. Zo’n vernietiging zou de zaken er niet op vergemakkelijken.’

Advocaat Joris Van Cauter streeft bij het Grondwettelijk Hof naar een vernietiging van de spijtoptantenregeling waarop Veljkovic een beroep doet.
Advocaat Joris Van Cauter streeft bij het Grondwettelijk Hof naar een vernietiging van de spijtoptantenregeling waarop Veljkovic een beroep doet.© Belga Image

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content