Propere Handen: de nachtmerrie kan beginnen

© PHOTONEWS - JOEL HOYLAERTS

Nu drie rechters de spijtoptantendeal met Dejan Veljkovic hebben bezegeld, is het uitkijken naar de volgende cliffhanger in het Propere Handenschandaal: voor wie vraagt het federaal parket een doorverwijzing naar de strafrechter?

Ook drie rechters hebben nu ingestemd met een fikse strafvermindering voor Dejan Veljkovic. Dat deden ze door hun zegen te geven over de spijtoptantendeal die het federaal parket in 2018 sloot met de Servische makelaar. Die legde, in ruil voor zijn strafvermindering, substantiële en onthullende verklaringen af over het Propere Handenschandaal, dat draait rond malversaties en (poging tot) matchfixing in het Belgische profvoetbal. Dankzij het fiat van de rechters hebben de verklaringen van Veljkovic nu juridische waarde.

Normaliter had de spijtoptantendeal bezegeld moeten worden door de raadkamer. Die behoort tot de rechtbank van eerste aanleg. Maar het was de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die zich erover uitsprak. Die KI behoort tot het hof van beroep. Deze zaak werd een niveau hoger getild omdat er mogelijk mensen betrokken zijn voor wie ‘voorrecht van rechtsmacht’ geldt. Dat is een bijzondere procedure die van toepassing is wanneer bijvoorbeeld magistraten mogelijk een wanbedrijf hebben begaan. In dit dossier schuift de blik dan onvermijdelijk richting François De Keersmaecker, oud-voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij is ondervraagd door de speurders en treedt op als plaatsvervangend rechter. Hetzelfde geldt voor twee advocaten van ex-trainer Peter Maes.

Bij ‘voorrecht van rechtsmacht’ wordt ook de rechtszaak meteen behandeld door het hof van beroep en is er geen mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Dat kan meteen ook gelden voor alle anderen in het dossier die worden doorverwezen naar de strafrechter. Over wie dat allemaal zal gaan, is de volgende grote vraag in dit verhaal. Doordat dit dossier op het niveau van de KI getild is, lijkt het federaal parket van plan om te pleiten voor een doorverwijzing van De Keersmaecker en/of (een van) die advocaten van Maes. Dat betekent nog niet dat dat ook effectief zal gebeuren, uiteindelijk is het de KI die daarover beslist.

Warm en koud

De goedkeuring van de spijtoptantendeal betekende opnieuw goed nieuws voor Veljkovic en zijn advocaat Kris Luyckx. Vorige maand deed een rechter ook al de schorsingen teniet die het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) uitsprak in de tuchtprocedure rond de mogelijke vervalsing van de wedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren in maart 2018. De rechter deed dat onder meer omdat de KBVB volgens haar het BAS een te grote tijdsdruk heeft opgelegd. Bij de vernietigde schorsingen was er ook een van tien jaar voor Veljkovic.

Wat steekt bij Luyckx, is dat Bayat wel kon doorwerken.

Na de annulatie van de BAS-beslissing kondigde Luyckx meteen aan dat zijn cliënt een nieuwe makelaarslicentie zou aanvragen. Dat kan hij perfect. Op strafrechtelijk vlak is Veljkovic nog altijd niet veroordeeld. Op tuchtrechtelijk vlak geldt nu weer de beslissing die de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in eerste aanleg nam. Ook die sprak tien jaar schorsing voor Veljkovic uit, maar daartegen tekende Luyckx beroep aan. Daardoor is die schorsing niet uitvoerbaar tot er een nieuwe BAS-beslissing is.

Het is markant dat Veljkovic weer een licentie wil. Ten eerste is die mogelijk maar een kort leven beschoren. Ten tweede zei Luyckx onlangs nog in Sport/Voetbalmagazine te denken dat Veljkovic in België verbrand is. Maar Luyckx blaast op dat vlak warm en koud. Soms gaat de strafpleiter ervan uit dat Veljkovic zijn plaats misschien toch terug kan innemen omdat, zo zegt Luyckx, zal blijken dat nagenoeg heel het wereldje rot is.

Als dat wereldje Veljkovic straks toch als een paria gaat behandelen, dan is het voor Luyckx nog altijd mooi meegenomen dat hij de bond de kast opjaagt door een nieuwe licentie aan te vragen. Voor die bond heeft Luyckx geen goed woord meer over. De KBVB ging niet in op het aanbod van Veljkovic om ook ten overstaan van de bond als spijtoptant op te treden. Onbegrijpelijk, stelt Luyckx. Het bondsparket kreeg in 2019, dankzij het federaal parket, maar een beperkt zicht op één (matchfixing)aspect van dit dossier. Door Veljkovic te aanvaarden als spijtoptant, had de Serviër het veel grotere malversatieluik ook ten aanzien van de bond jaren geleden al kunnen openleggen, stelt Luyckx.

Propere Handen: de nachtmerrie kan beginnen
© Belga Image

In een mail aan Sport/Voetbalmagazine stelt de KBVB dat de onderzoekscoördinator niet op dat aanbod wou ingaan ‘omdat hij de door Veljkovic gevraagde financiële immuniteit niet wilde toekennen. Bovendien zou de onderzoekscoördinator in een latere fase over alle relevante gegevens uit het strafdossier beschikken.’ Dat klopt: de bond heeft intussen inzage in het strafdossier. Alleen vraagt Luyckx zich af waarom de KBVB in het matchfixingluik zo snel tuchtrechtelijk wilde optreden en bij het malversatieluik veel minder haast maakt. Frauduleuze praktijken zorgen nochtans evengoed voor competitievervalsing. Luyckx denkt dat er iets anders speelde bij de weigering van de KBVB om zijn cliënt als spijtoptant te aanvaarden. Hij insinueert dat zal blijken dat de bond zich ook zelf bezondigde aan malversaties.

Fikse claim

Wat steekt bij Luyckx, is dat Mogi Bayat de voorbije jaren wel kon doorwerken als makelaar en Veljkovic niet. Nochtans werd Bayat door het federaal parket al in 2018 aangeduid als de tweede spilfiguur in het malversatieluik van het onderzoek. De kans bestaat dat Veljkovic als spijtoptant bij de KBVB ook onfrisse praktijken van Bayat had kunnen blootleggen. In de optiek van Luyckx had dat de KBVB misschien in staat kunnen stellen om tegen Bayat tuchtrechtelijk op te treden. Maar de KBVB startte enkel een tuchtprocedure rond mogelijke matchfixing bij de degradatiestrijd van KV Mechelen begin 2018. In dat hoofdstukje dook Bayat, in tegenstelling tot Veljkovic, niet op. Zo kon het gebeuren dat Bayat door de KBVB nog geen strobreed in de weg gelegd werd terwijl Veljkovic moest stoppen als makelaar, omdat hij een tuchtsanctie kreeg. Nu een rechter oordeelde dat die sanctie voortkwam uit een gebrekkige procedure, is Luyckx van plan om de bond op te zadelen met een fikse schadeclaim voor de periode waarin zijn cliënt verhinderd werd makelaar te zijn.

Hoe het met die claim ook afloopt, sowieso was de vernietiging van de BAS-beslissing een eerste veldslag die Luyckx won. Als het federaal parket nu ook nog eens aan de KI zou vragen om De Keersmaecker te vervolgen, zou dat opnieuw in Luyckx’ kaart spelen. Het zou de positie van de KBVB verder verzwakken. Luyckx lijkt daar alvast een voorafname op te nemen. Als hij de opmerking krijgt dat de bond van plan lijkt om zijn cliënt financieel aan te vallen, vraagt hij: ‘Waarvoor dan?’ Reputatieschade die hij het Belgische voetbal toebracht misschien. ‘De KBVB heeft evenzeer een zeer grote verantwoordelijkheid in dit dossier.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content