Peter Bossaert over Propere Handen: ‘Extreme make-over bij de bond’

© Belga Image
Steve Van Herpe Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine
Bart Aerts Hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

In oktober 2018 daverde het Belgische voetbal op zijn grondvesten. De naschokken zijn tot op vandaag te voelen. Maar heeft ‘Operatie Propere Handen’ écht iets veranderd in het wereldje? Dat vroegen we aan enkele sleutelfiguren. Vandaag: Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond.

‘Operatie Propere Handen is een van de grootste crisissen die het Belgische voetbal heeft doorgemaakt. En dat is het nog steeds voor een stuk omdat het strafrechtelijke luik nog aan de gang is. Maar een zware crisis opent ook de ogen en betekent een kans om beter te doen. Je kan natuurlijk niet blij zijn met wat er aan de oppervlakte is gekomen, maar uiteindelijk is het resultaat wel dat de voetbalbond vandaag een volledig andere organisatie is die qua werking helemaal in lijn ligt met de hoogste normen op het vlak van governance en ethiek en die eindelijk de toets kan doorstaan met elk groot internationaal bedrijf. Dat was ook nodig, want qua imago heeft de KBVB een enorme dreun gekregen in 2018. Om dat weer om te draaien, is er tijd nodig. Wij blijven gewoon consequent verder werken en dan denk ik dat de balans op termijn weer zal doorslaan naar een positiever gevoel bij de mensen.

‘Nu, bij de bond heeft onmiddellijk iedereen die betrokken is bij Operatie Propere Handen – en daarbij wil ik toch even benadrukken dat men onschuldig is tot het tegendeel is bewezen – een stap teruggezet. Dat andere in opspraak gebrachte personen in het voetbal hun job wél verder blijven uitoefenen, is, zolang er een vermoeden van onschuld is, hun volste recht. Het nadeel in het voetbal is dat het een zeer gemediatiseerde sector is waardoor je automatisch in de kijker blijft lopen. Dat is in andere sectoren veel minder het geval.

Sportrecht

‘Misschien even verduidelijken: wij zijn een sportbond. We hebben een eigen reglement en een eigen sportrechtbank, maar waar wij ons bij de KBVB mee bezighouden, is het sportrecht. Wat niet onze bevoegdheid is, dat is het strafrechtelijke luik van Operatie Propere Handen, dat nu nog volop bezig is, en dat voornamelijk betrekking heeft op financiële en sociale fraude in de relaties met voetbalmakelaars. Hierin hebben wij als KBVB geen bevoegdheden. Wij moeten ervoor zorgen dat het voetbal op een faire manier gespeeld wordt en dat competities op een eerlijke manier verlopen. Dat is in dit verhaal onze belangrijkste zorg.

Vandaag beschikken we over de strengste regelgeving en wetgeving in de wereld op het vlak van makelaars, maar onze bevoegdheid stopt natuurlijk bij de grens.’

Peter Bossaert

‘In 2019 is het tuchtproces rond matchfixing (waarin Waasland-Beveren en KV Mechelen betrokken waren, nvdr) afgehandeld zodanig dat het seizoen erop op een normale manier kon beginnen. Vanaf het moment dat er sprake was van mogelijke matchfixing, hebben onze onderzoeks- en disciplinaire instanties de feiten onderzocht en de betrokkenen disciplinair vervolgd. Dat hele proces is afgehandeld in 2019, nadat het in beroep voorgekomen is voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport, nvdr). Eigenlijk is dat heel snel na het uitbarsten van het schandaal.

‘Dan zijn wij ook intern aan de slag gegaan, met als resultaat een extreme make-over. Onze werking is nu helemaal anders dan in 2018. Wij hebben nu een volledig nieuwe corporate governance. Vandaag is er nog slechts één vzw met een duidelijke rolverdeling tussen de raad van bestuur en het management. Er is geen uitvoerend comité meer. De raad van bestuur heeft een puur strategische en budgettaire verantwoordelijkheid, zoals dat in bedrijven ook is, terwijl de operationele bevoegdheid bij het management zit. In die raad van bestuur zitten tien mensen: vier vertegenwoordigers van de profclubs, vier van de amateurafdelingen – twee van Voetbal Vlaanderen en twee van ACFF, de Franstalige vleugel – en twee onafhankelijke bestuurders, onder wie Paul Van den Bulck. Die is recent ook de eerste onafhankelijke voorzitter van de KBVB geworden. Hij heeft dus geen banden met een club. Dat toont nogmaals aan dat onze werking volledig veranderd is. De bedoeling was om alle conflicts of interest uit onze werking te halen en dat is gelukt.

Peter Bossaert
Peter Bossaert © BELGAIMAGE
Bondsreglement

‘We hebben ook een nieuw bondsreglement geschreven, in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven. Daar zijn allerlei hiaten uitgehaald die voor verwarring zorgden. We hebben een integriteitscommissie opgericht en voerden een nieuw licentiesysteem in. We hebben een compliance officer in huis die de krijtlijnen van een correcte bedrijfsvoering uittekent en daarover waakt.

‘We hebben ook een nieuw reglement voor tussenpersonen, waardoor een duomandaat verboden is en er niet meer betaald kan worden aan niet-geregistreerde makelaars. We hebben een clearing house, dat toeziet op alle betalingen aan makelaars. En ten slotte is er nu ook antiwitwasgeving, die ons verplicht om verdachte transacties aan te geven. Vandaag beschikken we over de strengste regelgeving in de wereld op het vlak van makelaars.

‘Nu, het is wel zo dat die regelgeving nog krachtiger zou zijn als we die aan wetgeving zouden kunnen ophangen. Het probleem is dat je daar in de knoei komt met bevoegdheden: wat is federaal, wat is regionaal? We zitten vandaag al met de handicap dat het in België strenger is dan in de rest van de wereld, wat het voor clubs niet altijd gemakkelijk maakt om transfers te kunnen doen. Als je dat daarbovenop nog eens onderbrengt in wetgeving, moet je opletten dat het niet verschillend wordt in de Vlaamse, de Waalse en de Duitstalige gemeenschap. De reden dat die wetgeving er vandaag nog niet is, heeft daarmee te maken.

‘Kortom, op vlak van bestuur, reglementering en werking hebben we de afgelopen vier jaar een hele gedaanteverwisseling ondergaan. En ik denk dat dat die oefening afgerond is. Vandaag functioneren wij op de juiste manier. Maar wat wij wel vaststellen, is dat onze bevoegdheid stopt bij de grens. Daarom zijn we ook verheugd dat de FIFA, mede dankzij onze druk, van plan is om een internationaal clearing house op te richten en een internationale regelgeving met betrekking tot makelaars in te voeren. De meerderheid van de transfers vandaag in de Jupiler Pro League zijn immers nog altijd internationale transfers, dus als je die conform wil krijgen met hoe wij naar die wereld kijken, dan is het belangrijk dat de controle niet ophoudt bij de grens.’

Lees het volledige onderzoek deze maand in Sport/Voetbalmagazine.

© belga

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content