Masterplan voor amateurvoetbal in de maak

© Belga Image

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), samen met vleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF, hebben een consultingbureau onder de arm genomen om een masterplan op te stellen voor het amateurvoetbal.

De KBVB en haar vleugels grepen de coronacrisis aan om deze denkoefening op te starten. Ook het amateurvoetbal ontsnapte niet aan de pandemie, die in vele clubkassa’s een diep gat heeft geslagen en een grote impact had op de werking van de clubs. Omwille van de coronamaatregelen werd bijvoorbeeld een streep getrokken door het volledige seizoen 2020-2021. Met een totaal steunpakket van 8 miljoen euro sinds het uitbreken van Covid-19 probeerde de KBVB het amateurvoetbal financieel te ondersteunen.

Maar om het amateurvoetbal er op lange termijn helemaal bovenop te helpen – zowel financieel als sportief, is een nieuw kader nodig, klinkt het. Daarom werkt de KBVB aan een masterplan voor het amateurvoetbal. Daarvoor werkt de voetbalbond samen met auditeur PwC, die eerst de verschillende pijnpunten zal analyseren en vervolgens aanbevelingen zal doen om die problemen structureel aan te pakken.

‘Dit is het uitgelezen moment om er echt iets aan te doen’, zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB. ‘Het amateurvoetbal is de corebusiness van onze regionale voetbalbonden Voetbal Vlaanderen en ACFF. Het sociale leven van zovele mensen speelt zich wekelijks, en voor sommigen zelfs dagelijks af, op en rond de amateurvelden. De impact van de crisis op het amateurvoetbal is echter enorm. Iedereen is op zoek naar structurele oplossingen. De goeie wil en vindingrijkheid her en der zijn lovenswaardig. Nu is het tijd om al de initiatieven en reddingsoperaties te bundelen in één groot masterplan. De annulering van de amateurcompetitie biedt de gelegenheid om grondig na te denken over de heropstart volgend seizoen en de verdere toekomst.’

De KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF laten alvast weten dat ze de grote lijnen van het masterplan volgend seizoen in voege willen laten treden.

Partner Content