Tom De Neve

‘Leggen we bij jonge spelers niet te veel de focus op het presteren?’

Tom De Neve Mentale sportcoach

Tom De Neve is mentale sportcoach bij Yourself, groepspraktijk voor psychotherapie en coaching. Hij geeft er onder meer workshops voor ouders en coaches om een groeimindset te integreren en kinderen zo op een goeie manier te stimuleren. ‘Het zijn de spelers die blijven geloven in hun groei die het ver zullen schoppen in hun voetbalcarrière.’

Willen we niet allemaal, als ouder en als coach, dat het talent van onze kinderen en onze jeugdige spelers zich zoveel mogelijk ontwikkelt? Willen we niet allemaal hun ster zien rijzen en schitteren? En wat proberen we toch hard om dit te bewerkstelligen. Vanuit de beste bedoelingen uiteraard. Maar… the road to hell is paved with good intentions.

Hoeveel druk leggen we op onze jonge spelers opdat ze toch hun maximale potentieel zouden bereiken? Leggen we niet te veel de focus op het presteren?

Onlangs was ik getuige van een match waarin een jonge speler minstens zeven goede acties na elkaar uitvoerde en daarna een iets mindere. De coach pakte hem hard aan op die ene mindere actie. Fouten maken is blijkbaar niet toegelaten – we gaan voor de perfectie, we gaan voor winst. Maar hanteren we hier wel de juiste aanpak, de juiste mindset?

Leggen we niet te veel de focus op het presteren bij jonge spelers?

Wetenschappelijk onderzoek door professor in de psychologie Carol Dweck toonde stelselmatig aan dat als we een groeimindset hanteren, we het talent van onze kinderen optimaal kunnen laten ontwikkelen, zonder overmatige druk, zonder overmatige stress te creëren en zonder afbreuk te doen aan het zelfvertrouwen. Haar onderzoek situeerde zich in het schoolleven, maar haar filosofie geldt eveneens voor sportieve talenten en prestaties.

Carol Dweck plaatst een groeimindset, waardoor we het talent van onze kinderen maximaal kunnen laten groeien, tegenover een statische mindset, waarmee we juist de ontwikkeling van talent gaan belemmeren.

Wat houdt deze groeimindset nu precies in? En hoe zit het met de statische mindset?

De essentie van de groeimindset is dat talent ontwikkelbaar is en we zoveel mogelijk het leervermogen moeten stimuleren om de natuurlijke aanleg te laten groeien: talent = aanleg x leervermogen

‘De essentie van de groeimindset is dat talent ontwikkelbaar is en we zoveel mogelijk het leervermogen moeten stimuleren om de natuurlijke aanleg te laten groeien.

Natuurlijke begaafdheid is onveranderlijk. Dat zijn die bepaalde begaafdheden waarvan moeder natuur ons voorzag. Wat wél veranderlijk is en waar we wel invloed op hebben, is het leervermogen om deze aanleg tot een maximale potentie te laten ontwikkelen. Een jonge speler bezit een bepaalde biologische begaafdheid om te kunnen voetballen. Deze begaafdheid kan daarna enkel groeien door te werken op het leervermogen.

Leervermogen is:

-Inzet tonen en hard werken: oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

-Het vermogen om te leren uit fouten en fouten te zien als groeikansen.

-Kunnen omgaan met stressmomenten zoals een belangrijke match.

In het voorbeeld dat ik aanhaalde, van de coach die de speler berispt op één fout, wordt er een statische mindset gehanteerd.

‘Je kan direct aanvoelen dat er bij de statische mindset veel meer druk en stress wordt gecreëerd, wat enorm blokkerend kan werken op de sportieve prestaties.

Bij de statische mindset wordt talent gezien als iets statisch: je hebt het nu eenmaal of je hebt het niet. Bij de groeimindset wordt talent gezien als ontwikkelbaar: je hebt een aangeboren aanleg die enorm kan groeien door te leren. Je kan direct aanvoelen dat er bij de statische mindset veel meer druk en stress wordt gecreëerd, wat enorm blokkerend kan werken op de sportieve prestaties. Zeker op belangrijke momenten zoals een wedstrijd of een finale.

Bij de groeimindset wordt alles gezien als een leerproces en wordt er veel meer vertrouwen gegeven aan de speler, waardoor de druk en de stress worden verminderd. De spelers krijgen daardoor meer ruimte om te proberen, om te experimenteren, om uit hun comfortzone te treden. Juist daardoor worden ze steeds beter.

Begrijp me niet verkeerd: ook met een groeimindset willen we voor winst gaan en is het eveneens niet de bedoeling dat een speler constant fouten maakt. Het is veeleer het idee erachter, dat alles wordt gekaderd binnen een leerproces op langere termijn en dat er een veilig groeiklimaat wordt gecreëerd, dat aanleiding geeft tot een winklimaat.

Anders gezegd: gras groeit niet door eraan te trekken. Ik vind het als mental sport coach uitermate belangrijk dat de juiste mentale voorwaarden worden gecreëerd om zoveel mogelijk jong voetbaltalent te laten doorgroeien. Het zijn juist die spelers die blijven geloven in hun groei die het letterlijk en figuurlijk ver zullen schoppen in hun voetbalcarrière.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content