KBVB: Rode Duivels moeten voor minstens 4,2 miljoen euro aan opbrengsten zorgen

© Belga Image

De wedstrijden van de Rode Duivels moeten in 2018 voor een bonus van 4,2 miljoen euro zorgen.

Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdagavond bekend tijdens zijn jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering. In dat gebudgetteerde resultaat zitten de opbrengsten van het WK in Rusland nog niet verrekend.

Binnen het sportieve departement van de KBVB heeft de nationale ploeg met voorsprong het grootste financiële aandeel. Om de wedstrijden te organiseren en de algemene werking van de Rode Duivels te garanderen wordt in 2018 5,5 miljoen euro uitgetrokken. Aan opbrengstzijde rekent de KBVB op 9,7 miljoen euro. ‘Ofwel een bonus van net iets meer dan 4,2 miljoen euro’, aldus financieel directeur Tom Borgions in zijn begroting.

Daarin werden de vier oefenwedstrijden van dit jaar meegerekend, de UEFA Nations League-wedstrijden en ook de oefenmatch tegen Nederland in oktober. Via de Nations League zal de KBVB 6,1 miljoen euro aan opbrengsten genereren.

In de algemene uitgaven (823.800 euro) is voornamelijk de verzekering terug te vinden. ‘Ten opzichte van het budget 2016 werden de ontvangsten verminderd met 200.000 euro per wedstrijd en dit enerzijds omdat de ticketprijzen momenteel lager liggen en anderzijds omwille van de verminderde publieke belangstelling’, laat Borgions optekenen. ‘Net zoals vorig jaar gaan we niet meer uit van volledig uitverkochte stadions aan maximumprijzen, hoewel we ervan uitgaan dat in het kader van de voorbereiding op het WK, met enkele mooie affiches in de Nations League en een goede communicatiestrategie het mogelijk moet zijn om meer toeschouwers naar het stadion te lokken. Een goede mediacampagne dienaangaande is aangeraden.’

Het financiële plaatje voor de Red Flames ziet er minder rooskleurig uit. In het vrouwenvoetbal wordt in 2018 1,3 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 665.000 in de wedstrijden van de Red Flames. Uit de ticketverkoop wordt gerekend op amper 50.000 euro, dat is peanuts tegenover de 9,7 miljoen euro van de mannelijke collega’s. Het gebudgetteerde surplus van 4,2 miljoen euro dat via de Rode Duivels wordt gegenereerd, wordt rechtstreeks geïnvesteerd in de andere nationale teams.

Die zullen samen 625.000 euro opleveren, terwijl er toch 3,6 miljoen euro in wordt geïnvesteerd door de KBVB.

Ook de 25 bondscoaches en hun technische staf, de topsportscholen van Voetbal Vlaanderen en ACFF, het sportcentrum in Tubeke en de nationale trainersschool worden bekostigd via de opbrengsten van de Rode Duivels.

Voetbalbond rekent op 400.000 euro winst in 2018

Op de Statutaire Algemene Vergadering stelde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdagavond zijn begroting voor het kalenderjaar 2018 voor. ‘We hebben conservatief gebudgetteerd en komen uit op een winst van ongeveer 400.000 euro’, aldus financieel directeur Tom Borgions.

De KBVB trekt 52,9 miljoen euro uit voor zijn werking in 2018. Met dat bedrag worden de verschillende competities georganiseerd, wordt gezorgd voor de omkadering van de nationale ploeg en worden marketing- en communicatiecampagnes op poten gezet.

Ook de administratieve diensten en bijvoorbeeld het onderhoud van de gebouwen behoort tot het budget. Tegenover die 52,9 miljoen euro aan uitgaven staat 53,3 miljoen euro aan inkomsten, die voornamelijk via de Rode Duivels en de sponsoring afkomstig zijn. Dat levert een positief nettoresultaat van 400.000 euro op.

Dat bedrag loopt wellicht nog serieus op, want de opbrengsten van het WK in Rusland zijn er niet mee in verwerkt. Bijna een vierde van het budget ‘competities’ gaat naar de scheidsrechters. In vergelijking met vorig jaar steeg die lastenpost met zo’n 20 procent. Die toename is volledig te wijten aan de intredes van de Video Assistent Referee (VAR) en de Match Delegates.

Die meerkost van 775.000 euro wordt wel volledig gerecupereerd bij de Pro League. Verder kosten ook alle disciplinaire commissies en comités heel wat geld aan de KBVB.

In 2018 wordt voor die post 2,9 miljoen euro uitgetrokken. De komende jaren zal daar veel op bespaard worden, merkt Borgions op. Zo wordt er nu al werk gemaakt van de digitalisering van de minnelijke schikkingen.

De KBVB kon ook niet voorbij aan de slechte Europese campagne van de profclubs. Geen enkele club slaagde erin Europees te overwinteren, wat een negatieve impact van 200.000 euro heeft op het budget. De KBVB rekent dit kalenderjaar niet op rechtstreekse winst uit de nationale ploegen. De Rode Duivels moeten dan wel een bonus van 4,2 miljoen euro genereren, dat bedrag wordt geïnvesteerd in de andere nationale teams, de nationale voetbalcentra en de topsportscholen. De nationale elftallen leveren uiteindelijk een negatieve balans van bijna 350.000 euro op.

De inkomsten komen voornamelijk uit de marketing en sponsoring of de proactieve communicatie omtrent de KBVB en zijn merken. ‘Voor een totaal van 4,3 miljoen euro aan gebudgetteerde uitgaven tegenover 13,8 miljoen euro aan gebudgetteerde ontvangsten’, klinkt het. Uit sponsoring haalt de KBVB 9,8 miljoen euro aan inkomsten. ‘Het merendeel van de sponsorcontracten loopt tot 2020. De 13 plaatsen van de hoofdsponsors zitten nog vol. Er zijn evenwel een aantal contracten die na het WK vervallen (PWC, Coca Cola, Ergo).’

‘Ook hier moet ambitieus gehandeld worden. Aan de dienst marketing om dit bedrag aanzienlijk trachten te verhogen. We kunnen niet meer tevreden zijn met de werking zoals op vandaag en een aanzienlijke verhoging dringt zich op’, aldus Borgions. ‘De budgetoefening kalenderjaar 2018 werd vanuit een gedetailleerde aanpak opgebouwd en werd conservatief benaderd. Het resultaat van 400.000 euro moet minimaal gerealiseerd worden. Er werden nog steeds maar beperkte inkomstenstijgingen voorzien en beperkte kostenefficiënties opgenomen. De interne doelstellingen voor elk van de directies moeten dan ook veel scherper gesteld worden’, aldus de KBVB.

‘Het vervangen van het meer ervaren personeel door goedkopere maar toch meer gemotiveerde werkkrachten zou ons ook minder moeten kosten. De verdere investering in digitalisering dient te leiden tot enerzijds een daling in de werkingskosten, zowel bij de KBVB, VV, ACFF als de clubs. Deze investering zal ook ertoe moeten bijdragen dat de data waarover de bond potentieel kan beschikken naar de toekomst van meer toegevoegde waarde kan zijn voor onze partners. Daarenboven zou de service voor de clubs, sneller en beter moeten worden.’

Partner Content