Koen Bauwens

‘Clubs moeten minder kijken naar sportieve resultaten en zich meer profileren als entertainmentmerk’

Koen Bauwens Freelance Sales & Sport Marketing Consultant

‘De clubs die begrepen hebben dat een business moet draaien, welke de sportieve resultaten op dat moment ook mogen zijn, zijn diegene die op lange termijn de vruchten ervan zullen plukken’, denkt Koen Bauwens.

Na twee jaar in de sport gewerkt te hebben, leek het me de moeite om mijn ervaring kort neer te pennen. In die 2 jaar heb ik samen kunnen werken met alle grote rechtenhouders en ploegen in de Belgische sport, niet in het minst met de Belgische voetbalclubs. Het valt me op dat bij vele nog steeds beperkt geïnvesteerd wordt in sales en marketing, dat de business achter de sportieve prestaties nog te veel als secundair wordt bezien mijns inziens. Bij enkele clubs is het duidelijk dat de business prioritair is, daar waar dit bij de meesten nog steeds niet het geval is.

De clubs die begrepen hebben dat een business moet draaien, welke de sportieve resultaten op dat moment ook mogen zijn, zijn diegene die op lange termijn de vruchten ervan zullen plukken.

De commerciële modellen zijn geëvolueerd, en zowel clubs als rechtenhouders moeten niet enkel concurreren met anderen in de sport maar ook met festivals en alle andere vormen van entertainment. Elk individu heeft een bepaald budget ter beschikking, en moet kiezen waaraan hij dit wenst te spenderen. Het maandelijks budget voor Netflix, Spotify en andere heeft een impact op het budget dat gespendeerd kan worden aan tickets voor een voetbalwedstrijd die maand.

Ik zeg niet dat dit directe concurrenten zijn voor Belgische sportclubs en rechtenhouders, maar het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de pure sportbeleving an sich op termijn vermoedelijk niet meer het verschil zal moeten maken.

De clubs en rechtenhouders dienen te evolueren naar een model waarin zij hun inkomsten minder afhankelijk maken van de sportieve prestaties, en zich meer gaan profileren als entertainmentmerk. Het engageren van de fanbase wordt zeer belangrijk in die verdere ontwikkeling, alsook het nauwer samenwerken met partners en sponsoren om een relatie op te bouwen waar beide op termijn voordeel uit halen, een relatie die beide partijen verder kan doen groeien. Sommigen zijn hier mee bezig, andere zullen aan een inhaalrace moeten beginnen de komende maanden en jaren.

De coronacrisis heeft de budgetten enorm onder druk gezet, maar het zal belangrijk worden om bepaalde investeringen aan te gaan. Net zoals voor klassieke bedrijven geldt het principe dat er pas groei kan komen wanneer daar bepaalde investeringen tegenover staan. Mensen die uit de business en bedrijfswereld komen, begrijpen dat als geen ander. Net daarom dat het ook belangrijk wordt voor de Belgische sportwereld om capabele mensen aan te trekken op directieniveau, en niet enkel en alleen naar de sportieve ervaring te kijken. Laat ons hopen dat 2021 soelaas brengt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content