Uitgesproken steun aan de bondscoach, geen nieuwe trainer op clubniveau, vooral weg met de fankaart, en veel lof voor RC Genk. Dat is samengevat de mening van de lezers van Sport/Voetbal Magazine, die ondanks enkele kritische bemerkingen vooral behoorlijk tevreden supporters blijken te zijn.

Maar we wilden nog meer weten. Wat u vindt van de fankaart, bijvoorbeeld, een omstreden initiatief van de Liga Beroepsvoetbal. Of wat u vindt van het beleid van uw club, de accommodatie en het comfort in de stadions, en van het spelpeil en de ingrepen van de trainer van uw favoriete ploeg. En of u houdt van de nationale ploeg en haar coach, en tot wat de Rode Duivels over enkele weken op het WK in Japan in staat zullen zijn.

U antwoordde massaal. Alles samen werden er 1997 formulieren verwerkt : 1001 Nederlandstalige, 996 Franstalige. Vooral mannen bleken zich geroepen te voelen hun mening te geven, al nam ook 5,4 % vrouwen de moeite om zich door de vragen te worstelen. Opvallend is dat de respondenten vooral jonge mensen waren : 46 % is jonger dan 24 jaar, bij de Vlamingen zelfs iets meer dan de helft.

U koos in uw waardering van de uitblinkers van het seizoen vooral voor RC Genk. Wesley Sonck is volgens de meesten de Profvoetballer van het Jaar, Koen Daerden de Belofte, en Sef Vergoossen de Trainer van het Jaar. Dat heeft niks te maken met een voorkeur voor de ploeg waarvoor u supportert. Integendeel : de meeste antwoordformulieren ontvingen we van fans van Anderlecht, Standard en Club Brugge, alvast op dit vlak nog de grote drie. De supporters van Genk waren in de minderheid, wat enigszins verrassend is gezien de opkomst voor hun thuiswedstrijden.

De taalgrens trekt geen streep door het stemgedrag. Sonck (204), Simons (188) en Degryse (180) : dat is de topdrie bij de Vlamingen; Sonck (346), Degryse (81), Verheyen (68), Simons (67) de topvier bij de Franstaligen. Opvallend : ondanks veel respons van Standardsupporters is de eerste speler van de Rouches, Moreira, pas negende met slechts 26 streepjes achter zijn naam. Marc Wilmots blijft met 37 nominaties het boegbeeld down under.

oe ver zal België geraken op het WK in Japan ? U bent ontzettend optimistisch. Slechts 10 % denkt dat de Rode Duivels, net als vier jaar geleden in Frankrijk en op Euro 2000, al na de eerste ronde hun biezen mogen pakken. Ruim 50 % ziet de Belgen een ronde verder geraken, bijna 35 % denkt dat ze de kwartfinales halen. Zestien Franstaligen en negen Nederlandstaligen voorspellen een finaleplaats voor de Rode Duivels.

Opvallend is dat als we polsen naar uw favoriete ploeg, u zelden antwoordt : de nationale ploeg. Slechts 31 % deed dat. Misschien dat dit verklaart waarom de opkomst voor vriendschappelijke interlands van de Rode Duivels geregeld bijzonder matig is. De meeste mensen steunen eerst en vooral een eigen team.

Als tweede klasse het vagevuur is, dan zijn derde en vierde klasse de hel. De meeste fans supporteren voor een ploeg uit eerste klasse (88 %) of uit het provinciaal voetbal (18,1 %). De meesten gaan regelmatig kijken : 17,9 % elke week naar eerste klasse, 25 % één à twee keer per maand (vermoedelijk alleen als hun ploeg thuis speelt). Ruim 38 % gaat enkele keren per seizoen naar eerste klasse. Slechts 14 % zegt nooit naar het voetbal te gaan.

Voor de lagere nationale afdelingen zijn de cijfers veel slechter. Naar tweede klasse gaat slechts 3 % elke week kijken en 44,6 % nooit, voor derde klasse ligt dat laatste cijfer op 47 %, voor bevordering op 45 %. Opvallend is dat de belangstelling voor het provinciale voetbal dan weer stijgt : ruim 13 % zegt elke week te gaan, 10 % één à twee keer per maand, en slechts 24 % nooit.

Taant de belangstelling of stijgt ze ? We vroegen u naar uw wedstrijdgedrag in vergelijking met twee jaar geleden. Bijna een derde van de Vlamingen gaat nu méér naar het voetbal, evenveel Franstaligen gaan minder.

Waarom haken mensen af ? Van de 702 mensen die zeggen minder of helemaal niet meer naar het voetbal te gaan, geeft 75 % de fankaart als oorzaak op. Voor 31 % vormt de prijs van een ticket een handicap, voor 29 % het geweld in en rond de stadions, voor 17 % de kwaliteit van het spel, en voor 16 % een niet nader gespecifieerde privé-reden.

Een overgrote meerderheid – ook bij hen die nog wel wedstrijden bijwonen – vindt dat het voetbal te duur is (82 %). Opvallend is dat vooral Franstaligen dit aanhalen. Daarbij valt nogmaals op te merken dat de meeste respondenten jongeren zijn, die goed moeten afwegen waaraan ze hun geld besteden.

Maar zoals gezegd : vooral de fankaart is de gebeten hond. 82,4 % geeft aan dat ze ronduit niet tevreden zijn met dat controlesysteem. Ruim 72 % is niet tevreden over de manier waarop de ticketverkoop wordt geregeld. Op de vraag hoe het dan wel moet, deed u de volgende suggesties : via internet (31,9 %, een groot aantal jongeren is mee met de nieuwste communicatiemiddelen), via de post (32,2 %), via een club dicht bij de woonplaats (32,2 %) of via de supporterslokalen (24 %). Verrassend weinig mensen zien heil in een verkoop via café’s (18,6 %), ondanks een poging daartoe van de Liga een paar jaar geleden. Hoopgevend is dan weer dat slechts 33 van de bijna 2000 respondenten aanstippen dat ze geen tickets meer wensen te kopen.

Bijna 82 % noemt een voetbalwedstrijd een uitstap, en ruim 70 % vindt het een familiegebeuren waar hij met vrouw en kinderen naartoe wil. Helemaal vreemd is het dan ook niet dat u vindt (68 %) dat een scheidsrechter een wedstrijd mag stilleggen als er scheldwoorden vanuit het publiek komen – het moet maar voor 44 %. Liefst 81 % vindt dat het spel ook mag worden gestopt, als er sprake is van racisme op het veld.

p een moment dat Genk en Brugge strijden om de landstitel in een door de media vaak middelmatig genoemde competitie, wilden wij graag weten wat u van die stelling vindt. Bent u ook zo pessimistisch gestemd ?

Helemaal niet, zo blijkt. Op de stelling dat het huidige niveau van het Belgisch voetbal bedroevend is, antwoordde 57,3 % dat hij niet akkoord gaat. Vlamingen blijken op dit vlak iets kritischer. Om helemaal zeker te zijn, vroegen we u even verder wat u van het niveau vindt. 58 % zegt tevreden tot heel tevreden te zijn, wat de eerste antwoorden bevestigt.

Met het comfort in de stadions valt het mee. Voor 77 % is er op dat vlak geen probleem, alleen bezuiden de taalgrens heeft één op vijf nog altijd klachten. Ook de bereikbaarheid van de stadions valt mee. Ruim 86 % is pro het systeem met de stewards. Eén op tien heeft wel vragen bij de afhandeling van veiligheidsmaatregelen bij risicowedstrijden, maar ruim 83 % vindt dat het rond de stadions veilig genoeg is.

Waar wél nog hard aan te werken valt, is de communicatie van de club met de supporter en het respect dat ze voor haar fans heeft. Samen 30 %, maar in Franstalig België ruim 40 %, is niet tot absoluut niet tevreden over de communicatie. Het gebrek aan respect voor de supporters frustreert in Vlaanderen één respondent op vier, bij de Franstaligen zelfs één op drie. En het zal niemand verbazen dat hier vaak de naam van Standard-bulldog Alphonse Costantin valt. Het aantal verwensingen aan zijn adres, in vaak onverbloemd taalgebruik, zijn nauwelijks te tellen.

Opvallend in het licht van de protesten tegen het niet-toekennen van een licentie aan RWDM, is dat de overgrote meerderheid (83 %) pro het licentiesysteem is. De meeste supporters beschouwen dit als een manier om de eerste klasse te zuiveren. De helft vindt evenwel dat er nu net genoeg clubs in eerste klasse zijn, afslanken hoeft voor hen niet. Bij hen die dat wél willen (841 mensen) wil ongeveer de helft een kampioenschap met 14 clubs, de andere helft een met 16 teams.

Voor de separatisten onder ons : voetbalsupporters zijn de laatste echte Belgen. Amper 17 % schaart zich achter de stelling dat de voetbalbond moet worden gesplitst in een Vlaamse en een Waalse vleugel. Op dat vlak spreken de Franstaligen zich zelfs heel duidelijk uit : 9 op 10 is tegen !

Echt inspraak verwacht de supporter niet. De helft wil het in zijn club, de andere helft niet. Merchandising ? Mag iets goedkoper, maar een struikelblok is het niet, al vinden drie supporters op vier wel dat het voetbal te commercieel is geworden. Jean-Marc Bosman en het naar hem genoemde arrest ? Geen supporter die er de gevolgen echt van kan inschatten, tenzij misschien een negatief effect op de clubliefde. Voor 77 % onder u dringt een loonplafond voor voetballers zich op. Nieuwe competities zoals een Europese competitie, een Beneliga of een Atlantic League ? De meesten vinden het overbodig, zeker het eerste en het laatste. Het zal niemand verrassen dat Franstaligen een competitie met Nederlandse clubs veel minder zien zitten dan Vlamingen.

U hebt wel een duidelijke mening over de jeugd. Slechts 30 % vindt dat de clubs voldoende tijd en geld besteden aan jeugdopleidingen. Bijna 80 % meent dat Belgische voetballers te weinig kansen krijgen, en 67,2 % vindt dat het aantal buitenlandse spelers per club beperkt moet worden. In Vlaanderen wordt die wens trouwens uitgesproken door meer dan 70 % van de respondenten.

e Belgische voetbalsupporter is al bij al behoorlijk tevreden, luidt de conclusie. Dat blijkt ook uit een aantal andere antwoorden. Trainen spelers niet hard genoeg ? Ga weg, roept u in koor. Bijna 60 % vindt die stelling onzin, in Vlaanderen nog iets meer uitgesproken, en bijna 80 % vindt dat het aantal trainingen voldoende is.

Ruim 56 % is tevreden met het voetbal dat zijn ploeg brengt, iets hoger ligt nog de tevredenheid over wat er aan aanvallend voetbal te zien is. Alleen bij de clubliefde van de spelers stelt u zich vragen, vooral dan in het zuiden van het land. Daar is minder dan de helft (46,7 %) van de mensen daarover tevreden. Beter kan ook het transferbeleid (58 % ontevreden).

Het respect voor de trainers is ontzettend groot, en straalt ook af op clubniveau : meer dan 81 % (!) vindt dat de trainer van zijn ploeg goed werk verricht, 94 % is zich bewust van de stress waaronder die man gebukt gaat, en meer dan 9 op 10 mensen vinden dat trainers te snel worden ontslagen. Bijna 73 % wil voor volgend seizoen dan ook géén nieuwe trainer voor zijn favoriete ploeg. En dat buitenlandse trainers – Sollied, Remy, Vergoossen – beter zouden zijn dan Belgische, daar is 84 % het niet mee eens.

Waaraan ligt het dan, dat een trainer toch zo vaak wordt ontslagen, vroegen we u. Aan het bestuur, meent 58 %. De schuld van de media, vindt de helft. Een iets kleiner aantal blameert de spelers, en 33,8 % kijkt in eigen boezem en meent dat spreekkoren vanaf de tribune aan de basis van een ontslag liggen.

Maar zoals gezegd : globaal genomen bent u een tevreden supporter. Ook over de verslaggeving van uw favoriete sport, in kranten en tijdschriften, op radio en tv – met voor de tv de laagste waarderingscijfers. Op die tv mogen volgens u best wat meer achtergrondreportages worden getoond, mag de aandacht voor de nationale competitie ook groter, en als het even kan ook die voor de tweede klasse. Dat een groot aantal mensen zich supporter noemt van KV Mechelen, is hier wellicht niet vreemd aan. Echte analyses, zoals Canal+ die brengt, is iets waar slechts de helft van de respondenten zegt op te zitten wachten.

Er is te veel voetbal op televisie en daarom komen de mensen niet meer naar het stadion. Wel, u veegt dit cliché resoluut van tafel : 78 % is het niet eens met de stelling dat hij het voetbal liever vanuit zijn luie zetel ziet dan in een stadion. Al die live-topwedstrijden beïnvloeden eigenlijk ook niet zijn kijk op de nationale competitie. Weerhoudt live-voetbal u ervan om zelf naar het stadion te gaan ? Neen, zegt drie op vier mensen.

ot slot polsten we ook naar uw mening over enkele randaspecten in het wereldje. Gelooft u dat er sprake is van omkoping ? Waar, zegt 67 %. Zwart geld ? Waar, denkt 78 %. Doping ? Ja, zegt 60 %. De invloed van de spelersmakelaars is zeer groot, meent 90 %. En dat trainers en bestuurders financieel benaderd worden om spelers binnen te halen, daar bent u ook zeker van : 59 % verdenkt er zijn trainer van, en twee mensen op drie het clubbestuur.

Conclusie : al bij al is de voetballiefhebber redelijk tevreden over zijn club en zeker over zijn trainer. Het respect voor de supporter mag groter, de prijs van de tickets moet naar beneden, en vooral : de fankaart moet zo snel mogelijk verticaal worden geklasseerd.

Aan alle respondenten onze oprechte dank.

door Peter T’Kint en Frédéric Vanheule, M.m.v. Linda Scheerlinck en Patricia Leyssens, ,

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content