De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) legt klacht neer bij de Raad van Journalistiek tegen Het Laatste Nieuws en zijn journalist Maarten Michielssens. “Wij vinden immers dat in de artikelenreeks van Michielssens de deontologie grof met de voeten wordt getreden”, verklaart Tom Van Damme, directeur van de KBWB. “En als nationale wielerbond van de geviseerde sport kunnen wij dat niet zomaar laten gebeuren.”

Wat verwijt u Het Laatste Nieuws precies ?

Tom Van Damme : “In de eerste plaats zijn wij oprecht gechoqueerd dat een krant mensen zo door het slijk durft te halen, louter op basis van anonieme getuigen en zonder concreet bewijs. Het is ook overduidelijk dat bepaalde informatie niet gecheckt werd of niet volledig weergegeven. Of men dat bewust heeft gedaan, in de jacht naar sensatie, of dat het een journalistieke flater was, kan ik op dit moment niet zeggen. Ik weet trouwens ook niet welk van de twee het ergst zou zijn.”

U gelooft de anonieme bronnen niet ?

“Op dit moment zien we daar weinig reden toe. We roepen Maarten Mi- chielssens in ieder geval op om zijn bewijzen over te maken aan het bonds-parket, dat de zaak ten gronde zal uitspitten. Voorlopig hoorden we van hem echter niets. Net zoals Jean-Marie Dedecker niet thuis geeft, na zijn spectaculaire uitspraken van enkele maanden geleden. Ik kan daar alleen uit concluderen dat de bewijslast in beide gevallen blijkbaar niet erg zwaar weegt. Op zich heb ik geen probleem met het gebruiken van anonieme bronnen. Maar in deze getuigenissen zitten duidelijk zaken die niet kloppen, manifeste onwaarheden die de journalist eigenlijk op voorhand makkelijk had kunnen checken. Dat haalt de geloofwaardigheid van die bronnen helemaal onderuit. Al bij al heeft dit nog weinig met gedegen journalistiek te maken en ruikt het vooral naar sensatie. En nu spreek ik, voor de duidelijkheid, niet over de krant Het Laatste Nieuws in zijn geheel, maar over deze specifieke artikelenreeks. Hoewel het ook geen geïsoleerd geval is. Het Laatste Nieuws bracht enkele maanden geleden een reeks over het dopinggebruik van dertig, veertig jaar geleden. Deontologisch was dat ook over het randje. Waarom maakte men die informatie niet eerder openbaar ?”

Vreest u dat deze affaire de Vlaamse lentekoersen gaat overschaduwen ?

“Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Aangezien er geen bruikbare, overtuigende bewijzen werden geleverd, zal het publiek de beschuldigingen van Het Laatste Nieuws wel de waarde geven die ze verdienen. Zodra de voorjaarsklassiekers eraan komen, zit Het Laatste Nieuws trouwens in een bijna onmogelijke positie. Hoe gaat men dan Patrick Lefevere benaderen ? Je kan iemand als Lefevere, die in die periode zo in the picture loopt, niet blijven beschuldigen zonder dat hard te maken. Er komt een moment dat zoiets al zijn geloofwaardigheid verliest. Het Laatste Nieuws zal concrete bewijzen móéten aandragen, of ten langen leste bijdraaien. Na de persconferentie van Lefevere kopte Het Laatste Nieuws : “Lefevere kan zijn onschuld niet bewijzen”. In een rechtstaat is dat de wereld op zijn kop. En het is ook een argumentatie die je als krant niet kan blijven volhouden, volgens mij.”

DOOR JEF VAN BAELEN

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content