De vermeende solidariteit met Roger Lambrecht in de zaak- De Beule brokkelt af. Lang niet alle clubs in de profliga vinden dat de speler die zijn contract verbrak via de gewone arbeidswet van 3 juli 1978, kan worden geboycot. De voorzitter van Lokeren had daartoe opgeroepen naar analogie met de eerder gemaakte afspraak om niet zonder elkaars medeweten een speler aan te werven die via de wet van 24 februari 1978 (die alleen geldt voor sportbeoefenaars) vroegtijdig zijn contract verbreekt. Alle ontkenningen van profligavoorzitter Jean-Marie Philips ten spijt ondertekenden de toenmalige eersteklasseclubs (op Lommel en KV Mechelen na) daartoe op 14 maart 2003 wel degelijk een memorandum. “Je kunt niet als privaatrechtelijke organisatie een wet buiten spel zetten”, veroordeelt een advocaat dat document. “Dit is kartelvorming tegen de wet”, klinkt het bij spelersvereniging Sporta. “Dat is strafbaar.”

Davy De Beule is niet de eerste in het Belgische voetbal die gebruik maakt van de wet van juli 1978. Met name AA Gent ontsloeg eerder dit jaar wegens dringende redenen de spelers Ahmed Hosny en Nasredine Kraouche. En álle clubs gebruiken ze om hun trainers te ontslaan. Sommigen hebben dan ook fundamentele bezwaren tegen de hypocrisie van Lambrecht. “Het is niet houdbaar”, zegt een lid van de profliga. “De wet van juli 1978 zal steeds vaker worden gebruikt. Ook voor de clubs wordt het gemakkelijker nu de meeste spelers door de huidige marktsituatie geen waarde meer vertegenwoordigen. Aruna natuurlijk wel, reden waarom Anderlecht hem niet ontslaat, hoewel het dringende redenen had kunnen aanhalen om dat wel te doen. Het memorandum over de wet van 24 februari 1978, daar staan we wél nog altijd achter. Want dat is een uitzonderingswet die België benadeelt ten opzichte van het buitenland.” De advocaat : “Dat begrijp ik niet. Die wet van februari 1978 is nóg strenger voor de speler dan de gewone arbeidswet.” (zie ook p. 75-77)

Dat de profliga verdeeld is, blijkt ook uit de ernstige belangstelling van twee Belgische clubs, waaronder naar verluidt AA Gent, voor De Beule. Ook twee buitenlandse clubs dingen naar zijn diensten. En alsof Roger Lambrecht het nog niet hard genoeg heeft te verduren, blijkt hij nu ook op goethalsiaanse wijze de namen van de “dooddoeners” van het Belgische voetbal te hebben mismeesterd tijdens zijn toespraak tot de Lokerse supporters. Lambrecht had het over “meester Demaeschalck en professor Planckaert uit Leuven”. Onbedoelde codetaal was het voor Johnny Maeschalck en Roger Blanpain. (JH)

JH

Dat de profliga verdeeld is, blijkt ook uit de belangstelling van twee Belgische clubs voor De Beule.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content