Zondag sluit Cercle de reguliere competitie af met een ‘uitwedstrijd’ tegen Club. Het zal voor de Brugse vereniging alweer een bewogen maar wel vruchtbaar seizoen geweest zijn.

Het seizoen na de ‘miraculeuze’ redding via play-off 3 en de eindronde begon stormachtig omdat een sluimerende keeperskwestie explodeerde. Nadat op stage Michael Clepkens was gewogen en te licht bevonden en het lobbywerk om Thomas Kaminski van Anderlecht te huren vergeefs bleek, leende Cercle op 23 augustus Joris Delle bij OGC Nice. Het was Sven Jaecques die Bram Verbist die dag de boodschap bracht dat hij, indien hij kon, transfervrij mocht vertrekken. Het was ook de nieuwe sportief directeur die na de woorden van onbegrip van de gedegradeerde doelman in de media de volle laag kreeg van een deel van de supporters.

Net voor de start van de voorbereiding was ook al keeperstrainer Danny Vandevelde overgeplaatst naar de jeugd en vervangen door Eric Deleu. Ingrepen die in de vereniging tot grote onrust leidden. Maar die was kortstondig. Joris Delle bleek een aanwinst en hoofdcoach Lorenzo Staelens legde uit dat híj om een betere doelman gevraagd had: een grotere keeper, die heerst op hoge ballen, zijn verdedigers rustiger maakt en punten pakt. Dat deed Delle onder meer eind oktober in de gewonnen Brugse derby.

Maar net in die week staat Cercle weer op stelten. Op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de vzw wordt weliswaar het plan tot oprichting van een cvba goedgekeurd, maar managing director Yvan Vandamme, de wegbereider van de vernieuwing, wordt bij de anonieme verkiezing van de nieuwe raad van bestuur van de vzw niet verkozen. Het leidt tot spanningen en speculaties over eigenbelang van bepaalde clans, traditioneel sterk vertegenwoordigd in de zestigkoppige algemene vergadering. Maar de eerste daden van de nieuwe raad van bestuur zijn veelbetekenend: Vandamme wordt in zijn functie als managing director bevestigd én via coöptatie toch een bestuursmandaat gegeven. Nadien legt een kleine groep de laatste hand aan het al gedane voorbereidende werk. Dat moet dienen om tegen 1 juli de statuten en de werking van de cvba helemaal vast te leggen.

Sportief

Intussen staat Cercle in dit overgangsseizoen al onverhoopt lang in de veilige middenmoot en is in de vereniging rust en vrede neergedaald. Dat merkt vooral ook Sven Jaecques (32), de jongste technisch directeur ooit in de Jupiler Pro League. “Ik kreeg zelfs een mail van de voorzitter van de supportersfederatie, Johan Deseure, waarin hij ons feliciteert voor het sportief beleid en zich excuseert voor wat er in het begin allemaal gezegd is”, vertelt Jaecques. “Met supporters heb ik echter geen probleem. Zij betalen een abonnement of een ticket en hebben het recht om van alles te roepen, om op dag één voor Verbist en Van Eenoo te zijn en op dag twee voor Delle en Van Roose. Maar wat eruit moet, is dat ook op het hoogste niveau in die emotie wordt meegegaan. Wie een beleids- of bestuursfunctie heeft, moet dat aan de kant kunnen zetten. Want anders zit je met voorkeuren en vooroordelen en reiken beslissingen vaak niet verder dan de emotie van de laatste wedstrijd – de basis van de malaise van vorig seizoen. Om op het juiste moment te kunnen bijsturen is vasthouden aan de visie en een beroep doen op de ratio bepalend.”

Het moeilijke veranderingsproces is nog niet voltooid, maar Jaecques merkt nu al een verschil in de besluitvorming. Met de nieuwe raad van bestuur weegt de stem van het management zwaarder. “En Lorenzo zegt mij dat hij het fantastisch vindt om te werken met een technisch directeur die de staf en de kern samenstelt, die hem in het proces betrekt zonder dat hij er dagelijks van wakker moet liggen. En: dat hij een soort vetorecht heeft. Wat hij echt niet wil, doen we niet, op voorwaarde dat hij dat argumenteert.

“Lorenzo vindt het nu veel beter en transparanter dan vroeger. Nochtans komen hij en ik niet elke dag arm in arm binnen en wandelen we ook niet elke dag arm in arm buiten. Af en toe gaat het er tussen ons heel scherp aan toe. Maar ik denk dat Yvan Vandamme en ik trots mogen zijn op het werk dat we op sportief-financieel vlak deden. Weinigen geloofden in de huidige kern en de middelen waren op zijn zachtst gezegd beperkt. Eind februari was de redding echter een feit en was in de kern op financieel gebied orde op zaken gesteld.”

Bram Verbist vertrok zes maanden voor het aflopen van zijn contract transfervrij, Lukas Van Eenoo werd uitgeleend, Gregory Mertens verkocht en daarnaast leende Cercle ook een aantal beloften en eindecontractspelers uit (Papa Sene, Koenraad Hendrickx, Gianni Vanlandschoot, ThomasGoddeeris). Nuno Reis werd gehuurd, Ismailia N’Diaye aangeworven, Arne Naudts van een uitleenbeurt teruggehaald en Dennes de Kegel toekomstgericht aangetrokken. Dankzij ook veel realiteitszin óp het veld staat Cercle momenteel tiende.

“We budgetteerden de veertiende plaats, dus als we hoger eindigen, is met de extra tv-inkomsten de kans reëel dat we sinds lang nog eens een seizoen met een positieve balans zullen afsluiten”, zegt Jaecques. “Bovendien waren we al in februari zeker van het behoud en konden we dan al met de voorbereiding van volgend seizoen beginnen. Een gigantisch verschil met vorig jaar, toen we tot eind mei in onzekerheid verkeerden.”

Structureel

Op 1 juli wordt in principe de cvba opgericht, de vennootschap waarin het stamnummer en de sportieve en commerciële exploitatie van de vereniging ondergebracht zullen worden – jeugd en community blijven in de vzw. Dan kunnen investeerders toetreden en vzw-leden hun lidmaatschap van de vzw omzetten in aandelen van de cvba. De omvorming zou Cercle een substantiële verhoging van het budget moeten opleveren.

“Maar er wordt te veel de nadruk gelegd op dat geld”, vindt Jaecques. “Het gaat vooral om het principe. Ten eerste: dat we de mogelijkheid creëren om extern kapitaal in te brengen én dat dat gebeurt binnen een bepaalde visie. Dus niet zomaar uit hebzucht, om het binnen de twee jaar allemaal op te doen en niet meer te weten van wie Cercle eigendom is.

“Ten tweede: dat het besef er is dat het nemen van beslissingen anders moet gebeuren en dat er door de hervorming een volledig andere beslissingsstructuur komt. Dat alles beter omschreven, uitgewerkt en gecommuniceerd zal zijn. Het bedrijf wordt een stukje gemoderniseerd, daar komt het op neer.”

Welke mogelijkheden zullen de investeerders bieden? “Zij kunnen er met hun inbreng voor zorgen dat we de noodzakelijke investeringen in de structuur en de omkadering kunnen doen en dat er een spaarpotje is voor het geval er eens iets tegen zit of er iets moet gebeuren op gebied van transfers. Prioriteiten op jeugd-, medisch en sportief vlak konden we tot nu toe slechts voor vijftig à zestig procent invullen, omdat de middelen er niet waren. Maar we zullen ons beleid blijven voeren zoals Cercle dat altijd gedaan heeft: met veel gezond verstand en op het moment dat het moet.

“Elementair in de hervorming is dat de vereniging haar eigenheid behoudt. Statutair bouwen we de nodige beschermingsmaatregelen in om ervoor te zorgen dat Cercle niet ‘verkocht’ wordt. Cercle moet Cercle blijven.”

DOOR CHRISTIAN VANDENABEELE – BEELDEN BELGAIMAGE

“Lorenzo vindt het nu veel beter en transparanter werken dan vroeger.” – Sven Jaecques

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content