Cercle wil nagaan of het op lange termijn toch niet in het Jan Breydelstadion kan blijven. Er bestaat op voorstel van Club een principeakkoord met de stad om langs de Blankenbergse Steenweg een nieuw stadion voor 44.000 (Club) en een voor 12.000 toeschouwers (Cercle) te bouwen. Maar Frans Schotte benadrukt dat Cercle zich daarmee tot niets verbond. “Club wil een groter stadion en wij zijn altijd meegegaan in de initiatieven die zij daarvoor namen”, zegt hij. “Eerst zou de locatie daarvoor in Loppem zijn, later stelden ze voor om allebei te verhuizen naar de Blankenbergse Steenweg. Voor ons was dat geen prioriteit, wij stonden niet onder tijdsdruk. Maar nu het milieueffectrapport (MER) opgemaakt moet worden, gaven we aan dat we ook Jan Breydel als optie open willen houden. Tegen dat er beslist moet worden, zullen we beide opties ten gronde onderzoeken om de beste keuze te kunnen maken. Alvorens een standpunt in te nemen, willen we zeker ook nog vragen wat onze supporters en onze sponsors ervan vinden.”

Maar was de optie Jan Breydel al niet door Club afgevoerd wegens betonrot? “Dat staat in het rapport als reden waarom het niet als een optie beschouwd wordt. Maar niet iedereen blijkt daar zo absoluut in te zijn. Daarom willen we grondiger laten bekijken of het beton echt onherstelbaar rot is of gewoon onderhoud vraagt. Een verbouwing van het Jan Breydelstadion met behoud van enkele oefenvelden is misschien goedkoper en kan ook plaats bieden aan sporten die niet veel plaats innemen. De sportdienst zit er nu al, er ligt een rolschaatspiste en waarom zou bijvoorbeeld ook het badminton daar niet kunnen komen?”

In het plan van Club wordt de Jan Breydelsite verkaveld en de opbrengst daarvan gebruikt om de gronden aan de Blankenbergse Steenweg te onteigenen én het nieuwe stadion van Cercle mee te financieren. Mocht Cercle toch op Jan Breydel blijven, dan zou de verkavelingsopbrengst veel minder zijn. “Vergeet niet dat ook als we er wel weggaan er bijna 20.000 vierkante meter niet verkaveld wordt, omdat er hoe dan ook twee velden voor buurtvoetbal behouden blijven. Club spreekt over een project van 135 miljoen euro, ik denk niet dat dit het verschil zal maken. Over de opbrengst van de verkaveling hoor ik trouwens bedragen van 30 tot 40 miljoen euro noemen. Dat is toch een aanzienlijk verschil.”

Er zijn nog zo veel onduidelijkheden, stelt Schotte vast. “Ik hoor dat de financiering van het complex aan de Blankenbergse Steenweg ook gedeeltelijk moet gebeuren door werken die de stad moet uitvoeren. Maar is de stad daartoe bereid? En is de Vlaamse overheid bereid de ontsluiting te betalen? Ik weet alleen dat de Vlaamse overheid besliste 2,5 miljoen euro te betalen. Hoeveel daarvan voor Club is en hoeveel voor Cercle weet ik niet, maar het is duidelijk dat je met dat bedrag de ontsluiting niet kunt doen. Ik las dat Club een achtergestelde lening van 25 miljoen in zijn project begrijpt. Maar in de gemeenteraad werd destijds gezegd dat de stad op de verkavelingsopbrengst na geen financiële inspanning zal doen. In het dossier staan veel zaken waarover geen staalharde afspraken zijn gemaakt.”

Begin dit jaar, toen Schotte nog niet opnieuw voorzitter van Cercle was, verklaarde hij in Krant van West-Vlaanderen dat twee nieuwe stadions in een provinciestad als Brugge een beetje van het goede te veel is. “Ik zei dat toen omdat ik dacht: een stadion afbreken en er twee nieuwe bouwen rond dezelfde parking is wellicht moeilijk uit te leggen aan de belastingbetaler. Het is niet alleen een kwestie van geld. Maar ook van het innemen van 50 hectare aan schaarse ruimte om er om de week een voetbalmatch te spelen, ruimte die dan niet meer beschikbaar zal zijn voor de industrie.”

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content