M ichel Verschueren wil voorzitter van de liga beroepsvoetbal worden. Het pro-ject (de vroegere G5 met Anderlecht, Standard, Club Brugge, AA Gent en RC Genk) schuift de gewezen Anderlechtmanager naar voor als opvolger van Jean-Marie Philips, omdat ze vindt dat die laatste niet tegelijk (bezoldigd) directeur-generaal en (onbezoldigd) voorzitter van de liga kan zijn. Merkwaardig, want het was net Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock die zeven jaar geleden Philips’ kandidatuur voor het directeurschap steunde en anderhalf jaar geleden die voor het voorzitterschap.

Tijdens een etentje met Verschueren donderdagmiddag kreeg Philips bevestiging van die wens. Daarop besliste Philips dat hij niet zelf ontslag nam, maar er zich bij zou neerleggen als de vergadering hem ’s anderendaags weg zou stemmen. Ondertussen werden de dertien overige clubs, volgens afspraak, ‘bewerkt’ door de vijf uit het pro-ject. Wat overigens niet bijster consequent gebeurde, want in Beveren zagen ze niemand van AA Gent en ook La Louvière kreeg niemand van Brugge op bezoek. Dat Brugge moest verder ook met Moeskroen en zijn voorzitter Jean-Pierre Detremmerie contact opnemen, maar daarvoor schakelde Michel D’Hooghe zijn goede vriend Jean-Luc Dehaene in. Politici onder mekaar…

Toen Verschueren vrijdag bij aanvang van de vergadering meteen het woord nam, bleken de kleintjes de oppositie al te hebben voorbereid. Zij noemden de kwestie van het voorzitterschap geen prioriteit. Liever vernamen ze meer over de plannen van het fameuze pro-ject. Waarop alles werd uitgesteld tot de vergadering van 30 januari. Tegen dan moet de G5 met vernieuwende ideeën op de proppen komen en kan de onverenigbaarheid tussen beide functies van Philips misschien worden besproken.

Eén van die ideeën is een oud voorstel van Michel D’Hooghe, destijds afgeschoten door de clubs uit derde klasse. Het is het plan om de invallers van de eersteklasseclubs in tweede klasse te laten voetballen. Tweede klasse zou worden gesplitst in vier reeksen, maar met slechts één promotieticket voor eerste klasse, waaruit ook maar één ploeg meer zou degraderen. Het pro-ject denkt dat Michel Verschueren meer kans maakt dan de politieke figuur Jean-Marie Philips om het voorstel door de andere liga’s te laten goedkeuren.

Zeker in Brugge nemen ze om nog een andere reden aanstoot aan de figuur van Philips. De plannen voor het nationaal voetbalcentrum in Tubeke zitten helemaal in het slop. Uit eerste (voorzichtige) berekeningen blijkt dat ‘Tubeke’ elk jaar ongeveer 200.000 euro verlies zou gaan maken. In principe neemt de KBVB dat verlies op zich. Maar, zeggen de kleine clubs, aangezien de profclubs 42 procent van het bondsbudget inbrengen, zullen zij de facto de helft van dat verlies bijpassen – en het water staat hen al tot de lippen. Daarom weigeren zij de plannen goed te keuren. Dat leidde de voorbije weken tot een bitse correspondentie tussen D’Hooghe, voor wie Tubeke een postume parel op zijn KBVB-voorzitterskroon moet worden, en Philips.

‘Tubeke’ zou elk jaar ongeveer 200.000 euro verlies gaan maken.

door Peter T’Kint

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content