Bruno Govers

Wordt Jean-Marie Philips als CEO van de Belgische voetbalbond opgevolgd door Filips Dhont? De ene Filips in de plaats van de andere Philips dus? Niet onwaarschijnlijk, maar ook allerminst al een vaststaand feit. De logica vereist immers dat de KBVB in zijn zoektocht naar een nieuwe CEO (Jean-Marie Philips werd aan de deur gezet) zich vooral richt op Franstalige kandidaten.

“Er bestaat inderdaad een ongeschreven wet dat de nummers één en twee van de bond een andere moedertaal hebben”, legt ex-secretaris-generaal Alain Courtois uit. “Ik vormde destijds een team met Michel D’Hooghe en nadien werd voorzitter JanPeeters bijgestaan door de Henegouwer Jean-Paul Houben. Recent was er dan de tandem met François De Keersmaecker en Jean-Marie Philips.”

Nu is het zo dat de Franstalige kandidaten voor die functie niet dik gezaaid zijn. Enkele schoven al de naam van vicevoorzitter David Delferrière naar voren, maar die wil er zich niet aan wagen, zegt hij: “Ik wil daarmee iets duidelijk maken, want men beschuldigde mij er al van dat ik degene was die Jean-Marie Philips zou buiten gewerkt hebben. Door de functie nu te weigeren mag het wel duidelijk zijn dat ik ze niet ambieerde. Je moet bovendien weten wat je kunt en wat je niet kunt. Ik ben een goede kolonel, maar ik weeg te licht als generaal.”

Door anderen binnen het glazen huis werd dan weer geopperd dat Alain Courtois zou terugkeren na zijn ommetje langs de vaderlandse politiek bij de MR. Maar dat gaat niet door, zegt die zelf: “Ik heb een keuze gemaakt en daar blijf ik bij.” Intimi beweren dat Courtois een doel maakt van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zou niets minder dan het burgemeesterschap op het oog hebben.

“Ik heb vernomen dat de bond eraan denkt om een headhuntersbureau in te schakelen”, gaat Courtois verder. “Ik zou dat een uitstekend idee vinden. In het voetbal gaan miljoenen om, dus is een echte captain of industry daar wel op zijn plaats. In veel landen is dat al het geval. Niet alleen in de grote naties als Engeland of Italië, maar ook in Zwitserland, waar de grote man nu Peter Gillieron is, de voormalige president van de Zwitserse Union des Fromages. En het minste wat je kunt zeggen is dat Zwitserland op voetbalgebied niet slecht boert, zeker voor een land dat qua grootte vergelijkbaar is met het onze.”

De vraag is of het zover zal komen, want sommige insiders – die liever anoniem wensen te blijven – beweren dat de vacature al ingevuld is. De keuze zou gevallen zijn op Filips Dhont, die eind mei opstapte als algemeen manager van Club Brugge. Dhont is een beschermeling van Michel D’Hooghe, die hem destijds losweekte bij Cercle om tijdens Euro 2000 verantwoordelijke voor Brugge als speelstad te worden. Nadien loodste hij Dhont bij blauw-zwart binnen. De man is zeker kandidaat en liet zich al op een kleine verspreking betrappen. Op de vraag van een journalist of hij benaderd werd voor de functie, zei hij dat dat nog niet het geval was. Hij voegde er ook aan toe: “Ik denk wel dat ik het geschikte profiel heb.” Sindsdien is het windstil, Dhont antwoordt niet meer.

Met Dhont als CEO zou er dus – naast De Keersmaecker – een tweede Vlaming aan de top van de KBVB komen. Dat doet hier en daar de wenkbrauwen fronsen, al nuanceert Delferrière dat: “Men heeft tot op vandaag altijd geprobeerd om het gentlemen’s agreement te respecteren. Als de voorzitter Nederlandstalig is, dan is de eerste vicevoorzitter Franstalig. En komt de voorzitter uit het amateurvoetbal, zoals De Keersmaecker, dan heeft de tweede vicevoorzitter zijn roots in het betaald voetbal, zoals nu Philippe Collin. Maar goed, de CEO moet in de eerste plaats de nodige capaciteiten hebben. En zoals ik al zei: ik denk niet dat ik die bezit.”

Bezit Dhont die wél? Alain Courtois, die nauw met hem heeft samengewerkt tijdens Euro 2000, omschrijft hem alleszins als een professional en een harde werker. Bovendien is Dhont erg discreet. Dat zou alvast een flinke stijlbreuk betekenen met Jean-Marie Philips, die op zijn zachtst gezegd het hart op de tong had. S

BRUNO GOVERS

Er is een ongeschreven wet dat de nummers één en twee van de bond een andere

moedertaal hebben.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content