Er zijn twee grote problemen in het hedendaagse voetbal die ervoor zorgen dat het spelletje niet meer zo mooi oogt.

Primo. Het ontzettend grote gebrek aan fair play onder de spelers in onze hoogste voetbalklasse. Het is schrijnend om te zien hoe spelers in een duel met veel lawaai tegen de grond gaan, zogezegd omdat ze zwaar getackeld worden, terwijl er werkelijk niets aan de hand is. Zo proberen ze ofwel hun tegenstrever een kaart aan te naaien, of toch op zijn minst de scheidsrechter in hun voordeel te beïnvloeden. Ik ga hier nu geen voorbeelden opnoemen van wat er de voorbije weken allemaal gebeurd is op onze velden, daarvoor is het blad te kort. De spelers, en bij uitbreiding de technische staven en clubbesturen, beseffen blijkbaar niet dat ze een erg slecht signaal geven naar de jeugd. Het is niet meer dan normaal dat die op de duur gaat denken dat het zo hoort, de ‘grote jongens’ geven immers het voorbeeld …

Secundo. Het eerste punt is gedeeltelijk een gevolg van het bedroevende niveau van onze arbitrage. De scheidsrechtersbobo’s hebben beslist vanuit hun ivoren toren dat het allemaal wat strenger moet zijn. Op zich is dat een nobel doel, jammer genoeg is het grootste deel van onze arbiters niet bekwaam om het onderscheid te zien tussen een correct uitgevoerde tackle en een overtreding waarbij het absoluut niet de bedoeling is om de bal te spelen. Ze worden daarbij ook niet geholpen door de media, onder andere met name door voetbalcommentator Filip Joos. Ik heb die man nooit zien voetballen, maar het is duidelijk dat hij vroeger zelf een zogenaamde porseleinen speler was, iemand die je niet mocht aanraken of hij begon te bleiten! Dan is het logisch dat hij een rode kaart ziet in een tackle waarvoor ze in Engeland applaus krijgen wegens de correcte uitvoering. Een voorbeeld: een tackle met de voet vooruit, wat is daar mis mee als het op de bal gebeurt? Denken we terug aan de historische rush van Jan Ceulemans op het WK’82 tegen Hongarije: het werd de inspanning van het jaar genoemd. Op het laatst gaat hij ook met de voet vooruit en blijft hij zo in balbezit. Een geluk dat het toen toegelaten werd, hij zou nu een gele kaart geriskeerd hebben als men sommige mensen hun goesting zou laten doen.

Mijns inziens moet de eerste stap van de spelers uitgaan. Meer fair play zou al veel helpen, en zo de moeilijke taak van de scheidsrechters al wat gemakkelijker maken. Volgens mij moet het kunnen: als het in Engeland kan, waar er zo veel sneller en harder wordt gespeeld en waar de belangen zo mogelijk nog hoger liggen, moet het bij ons toch ook lukken? Ondanks alles blijf ik hoopvol!

Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be.

De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.

Jef Lauwers, Mortsel

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content