Alex Czerniatynski, werkzoekende trainer met een Pro License, maakte vorige week zijn beklag : de Belgische coaches moeten dringend beschermd worden, met minimumvoorwaarden voor buitenlanders en een minimumloon. Maar : als er vergaderd moet worden over hun sociaal statuut zijn ze er niet. “Wij zijn bereid mee te werken aan een beter uitgewerkt, specifieker statuut, maar het moet door de trainers zelf gedragen worden”, zegt Dirk De Vos van spelersvakbond Sporta. “Trainers zijn onderhevig aan de wet van 3 juli 1978, de wet op de arbeidsovereenkomsten. Daar zijn minimumvoorwaarden aan gekoppeld, zoals het algemeen professioneel minimumloon. Maar is dat voldoende voor trainers ? Neen. Tot die bespreking moeten wij komen, om iets te kunnen voortbrengen waaruit blijkt dat er meer aan de hand is en dat er een aantal zaken op punt moeten gesteld worden. Dan bedoel ik niet alleen de vergoeding, maar ook de arbeidsvoorwaarden. Misschien kunnen er dan ook wat veiligheidsclausules ingebouwd worden. Maar er is engagement voor het geheel voor nodig ; en ze moeten zich als gentleman gedragen, niet achter ieders rug hengelen voor de volgende job.”

Gediplomeerde trainers waren in het verleden nooit beschermd, vanaf 1 juli 2004 worden ze dat in Europa onder impuls van de Uefa wel. Elke club moet dan één trainer met een Pro License, één met een A-diploma en vier met een B-diploma in dienst hebben. Ondertussen werd er de voorbije jaren in België aan 57 trainers een Pro License uitgereikt. Ze zijn niet allemaal aan de slag als trainer momenteel. “Een school kan je kwaliteiten vervolmaken, maar geen werkzekerheid bieden”, zegt Frans Masson, directeur van de trainersschool. “Het is ook een risicojob. Je moet je bewijzen en gevraagd worden. Als het zo is dat er werken aan een te laag barema, dan is dat jammer. Ik denk dat er daar in de toekomst met alle partijen over onderhandeld zal moeten worden. Maar dat er trainers zijn die weinig of niets verdienen, zou ik niet durven te stellen. Wat een trainer verdient, is soms ook moeilijk vast te stellen. Wat met iemand die via zijn sportwinkel de club alle kledij verkoopt ? Wat met een trainer die geld verdient aan transfers ?

“Mensen zonder werk zijn er in elke sector. Trainers moeten ook begrijpen dat ze niet meteen in eerste aan bod kunnen komen, maar zich eerst in tweede of derde klasse moeten bewijzen. Beginnen als adjunct om ervaring te kweken, vind ik ook een zeer goede reflex. Uiteraard willen we onze werkloze proftrainers helpen en beschermen. Door ze nog meer bij te scholen en ze op verschillende manieren in beeld proberen te brengen, door ze bijvoorbeeld opdrachten te geven tijdens Euro 2004. Een van onze grote doelstellingen voor de toekomst is initiatieven nemen om onze mensen te promoten in het buitenland. Een positieve impuls daarbij zouden goede internationale resultaten van onze ploegen zijn.” (CV)

CV

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content