De affaire-Mosley begint uit te deinen.

Op 3 juni wordt beslist over het lot van Max Mosley. Eind maart kwam de voorzitter van de internationale automobielfederatie FIA in opspraak toen de Britse kwaliteitskrant News of the World verslag uitbracht van zijn seksorgie met vijf hoertjes. Dat het bij momenten leek alsof Mosley en zijn gezelschap een gevangeniskamp in nazistijl ensceneerden, duwde het voorval nog verder in de schandaalhoek. Meteen werd een vergadering van de FIA-senaat belegd om in een geheime stemming uit te maken of Mosley kan aanblijven. Hoe sneller 3 juni nadert, hoe duidelijker dat de FIA-voorzitter zijn huid peperduur wil verkopen: vorige week aarzelde hij niet om Bernie Ecclestone in de kwestie te betrekken. En wel zo.

Op 16 mei stuurde Mosley een brief naar de voorzitters van de nationale automobielverenigingen. Daarin zei hij dat de toekomst van de formule 1 op het spel staat, niet meer en niet minder. “Als ik als voorzitter verdwijn, dan kan de FIA haar greep op de F1 helemaal verliezen”, was de kern van zijn betoog. Bernie Eccle- stone en de holding CVC, eigenaars van de commerciële rechten, hebben de FIA immers gevraagd om hun 100-jarige contract opnieuw te bekijken. Dat contract werd in 1999 getekend en stelde dat de FIA voor om en bij 370 miljoen dollar de commerciële rechten van de F1 afstond aan Ecclestone en de zijnen. Volgens Mosley willen Ecclestone en CVC nu het recht afdwingen om hun handel te verkopen, maar ook meer inspraak met vetorecht voor de teams in onder andere het technische reglement, dat nu door de FIA wordt opgesteld in overleg met de teams. Als de FIA dat toestaat, dan geeft ze de formule 1 meteen uit handen, argumenteert Mosley. En als hij vertrekt, dan is de kans groot dat de volgende voorzitter, alleen al bij gebrek aan dossierkennis, het kalf laat verdrinken. Waarmee Mosley eigenlijk bedoelt: dan verliest de autowereld zijn grote melkkoe. Met wat ze de FIA voor de commerciële rechten van de F1 betalen, vullen Bernie Ecclestone en CVC immers de vleespotten van de internationale automobielfederatie en al haar leden.

Het moge duidelijk zijn dat Mosley in zijn almaar grotere wanhoop om aan de macht te blijven nu ook Ecclestone in de kwestie betrekt. Waarom doet hij dat? Omdat hij Ecclestone niet langer tot zijn bondgenoten kan rekenen, maar ook omdat hij verdeeldheid wil zaaien tussen alle partijen die bij de F1 betrokken zijn? In de hoop om zo als grote bemiddelaar alsnog het vertrouwen te behouden? Of is het omgekeerd, en past de brief van Mosley in een grootschaliger manoeuvre dat hij samen met zijn vriend Bernie heeft opgezet om overal zand in de ogen te strooien? In de F1, met al die miljarden op het spel, is alles immers mogelijk. Want de affaire-Mosley is een potje dat serieus begint te stinken en steeds verder uitdeint. Tot zelfs buiten de autosport. De Sunday Times maakte immers vorige week bekend dat een geheim agent van MI5, de Britse geheime diensten, was ontslagen omdat zijn vrouw betrokken was bij de orgie met Mosley. Het zal niet de laatste kop zijn die rolt.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content