D avy Theunis is niet langer werknemer van FC Brussels. Hij is dat ook nooit geweest, zegt voorzitter Johan Vermeersch. “Hij had geen enkel statuut bij ons. Hij tekende een contract onder de opschortende voorwaarde dat hij medisch fit was. Zo staat het in artikel 2 van het modelcontract dat wij hanteren. Met dat artikel achter de hand hebben we hem aangeworven. Ik wist toen al pertinent zeker dat hij in juni nog inspuitingen had gekregen aan de achillespees om met Gent intertoto te kunnen spelen. We waren dus voorzichtig.”

Volgens Vermeersch kwam Theunis met een chronisch achillespeesletsel over van AA Gent. Die bevestiging zegt hij te hebben gekregen na inzage in het medisch dossier van de operatie die de speler in september onderging. “Daar is vastgesteld dat het om een oud letsel ging.” Brussels liet Theunis daarop per brief (d.d. 25 oktober 2004) weten dat het contract nooit een begin van uitvoering heeft gehad. Vermeersch : “Het is voor mij onbegrijpelijk dat een werknemer zo weinig met zijn statuut bezig is geweest. Zijn makelaars, Walter Mortelmans en Xavier Wauters, gaven nooit een teken van leven. De hele zaak is mij persoonlijk zwaar gevallen. Ik betreur ze ook, want dit is een groot verlies : Theunis is een polyvalente speler.”

Consequent met zichzelf schreef Brussels Theunis niet in bij het sociaal secretariaat. Toen spelersvakbond Sporta namens de speler een arbeidsongevallenaangifte indiende bij AXA, vernam ze van de verzekeringsmaatschappij dat de polis arbeidsongevallen van FC Brussels pas liep vanaf 1 september 2004 en dat de vorige was stopgezet op 29 december 2003 wegens betalingsachterstand door de club. De spelers van Brussels zouden acht maanden lang niet verzekerd zijn geweest. “Verontrustend”, aldus Sporta. Onzin, vindt Brusselssecretaris Frans Hauwaerts, in het dagelijkse leven AXA-agent. “AXA is ook een commerciële partner van ons. Zij hadden nog een sponsorschuld open staan. Wij schreven hen een brief dat we die verzekering zouden betalen als zij hun facturen betaalden. Ondertussen is de zaak geregeld, het ging om een nuloperatie. We hadden geluk dat er zich in die periode geen ongevallen voordeden, maar dan nog maak ik me sterk dat onze spelers verzekerd waren.”

Hauwaerts sluit niet uit dat Theunis alsnog voor Brussels zal voetballen. “Wij willen voorkomen dat het tot een rechtszaak komt en staan op het punt een minnelijke schikking te treffen. Met de speler, want zijn entourage, dat is iets anders. Zijn managers deden hun werk niet goed, maar ruiken geld. En Sporta heeft maar één bedoeling : de voetbalsport kelderen. Maar Davy is een brave jongen, hij weet dat hij zelf een beetje in fout was.” ( JH)

JH

‘Ik maak me sterk dat onze spelers wél verzekerd waren.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content