Christian Vandenabeele
Christian Vandenabeele Freelancejournalist

Afgelopen weekend zou er op acht van de negen velden waar eersteklassevoetbal gespeeld werd een spandoekactie gevoerd worden tegen de fankaart, een initiatief van de actiegroep Anti-FanCard. Drijvende kracht achter het protest is Johan Vanderhoeven (23) uit Evere, bio-ingenieur die aan de VUB doctoreert op DNA-analyse, maar vooral : voetbalgek en gefrustreerd door de fankaart.

“Mijn grootste frustratie,” zegt hij, “is dat de fankaart niet sociaal is, dat je ervoor moet betalen en je erdoor wordt geambeteerd, terwijl ze geen enkele invloed heeft op de veiligheid. Iedereen weet ondertussen dat het systeem zo lek is als een zeef, dat er zelfs nergens controle op is. Er staat niet eens een foto op, hoe kan je dan weten dat de persoon aan het loket en de naam op de fankaart dezelfde is ? Ik vraag me ook af : is het wel wettelijk om iemand die niet in het bezit is van een fankaart de toegang te ontzeggen ? Kan je met een wet 200.000 mensen ambeteren voor 160 mensen op een zwarte lijst, dus 0,1 % ? Met de voetbalwet zegt de overheid tegen de clubs : veiligheid is jullie verantwoordelijkheid. Mijns inziens zijn het nog altijd ordediensten die op massamanifestaties de veiligheid van de mensen moeten kunnen garanderen. Daar schieten ze schromelijk in tekort, want veiliger is het er met de voetbalfankaart niet op geworden.”

Geweldig was de impact van de spandoekactie afgelopen weekend niet, want geboycot door de overheid. “Schrijnend,” reageert Vanderhoeven, “dat Binnenlandse Zaken geen 160 hooligans kan vasthouden, geen politiehervorming kan doorvoeren noch een asielbeleid kan voeren dat op iets trekt, maar wel de politie kan opleggen om spandoeken te verwijderen van mensen die op een vreedzame en ludieke wijze willen protesteren.”

Over twee, drie weken stelt Vanderhoeven op een persconferentie zijn alternatief voor de Football FanCard voor aan het grote publiek, waarna hij met de minister en de profliga tot een dialoog wil komen. “Ons alternatief,” zegt hij, “bestaat uit een samenwerking tussen de identiteitskaart en een soort kosteloze clubkaart zoals men ze in Nederland kent.”

Jean-Marie Philips, directeur van de profliga, is benieuwd. “Afgelopen vrijdag had ik meneer Vanderhoeven aan de lijn”, zegt Philips. “Hij zei me dat de top van de CD&V laaiend enthousiast is over zijn alternatief. Wij staan open voor verbetering. Als er iemand een systeem kan ontwikkelen dat toelaat dat je voor eender welke wedstrijd in elk van de 18 stadions tickets kunt kopen, een systeem dat ook beantwoordt aan de voetbalwet en de KB’s omtrent veiligheid, een systeem dat beter functioneert dan dat van ons, wel, dan kan die man algemeen directeur of directeur marketing van de profliga worden.”

“Ik ben enorm geflatteerd,” zegt Vanderhoeven, “maar ik ambieer geen postjes in de profliga. Ik wil gewoon op mijn gemak naar het voetbal kunnen gaan, wààr ik wil, wannéér ik wil en met wié ik wil.”

door Christian Vandenabeele,

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content