Maandag 15/9

In onze taalkundige rubriek zullen wij het, na de papegaaieëieooieüier met zijn veertien opeenvolgende klinkers vandaag hebben over het palindroom. U weet wel : woorden die van links naar rechts en van rechts naar links gelezen hetzelfde zijn. Kok is een palindroom, lepel is een palindroom, en Eddy Wauters is ook een palindroom, zij het om andere redenen. Een lang palindroom is bijvoorbeeld parterretrap. Maar nu heeft het zoontje van Kris Croonen ons verblijd met ‘koortsmeetsysteemstrook’. Waaruit blijkt dat genialiteit niet noodzakelijk erfelijk is. En uiterlijk gelukkig ook niet.

Een koortsmeetsysteemstrook is een strook in een ziekenhuis waar ze de koortsmeetsystemen, in de volkstaal thermometers, stallen. Op gevaar af wat te spitsvondig te worden kunnen we ook dit palindroom nog uitbreiden door voor- en achteraan een woord toe te voegen dat zowel van voor naar achter als van achter naar voor gelezen zin heeft, en min of meer te combineren is met koortsmeetsysteemstrook. Bal bijvoorbeeld. Balkoortsmeetsysteemstrooklab. Het betreft hier een laboratorium waar men onderzoek doet naar de stroken waar de meetsystemen van balkoorts worden gestald. Bal is dan geen voetbal maar een dansfeest, een bal populaire. Met welke systemen meet men de koorts die dat bij hitsige jongens en meisjes teweegbrengt ? En waar kan men onderzoeken in welke stroken men die systemen stalt ?

We kunnen ditzelfde procédé talloze keren herhalen. Sommige bals, bijvoorbeeld die van de Knackredactie, zijn ronduit kolkend. Daar gebeuren zaken die het daglicht best niet te zien krijgt. Gordels vast, hier gaan we : kolkbalkoortsmeetsysteemstrooklabklok. We spreken dan van een klok die hangt aan de wand van een laboratorium waar onderzoek…

Und kein Ende natuurlijk. papegaaieëieöoieüierkolkbalkoortsmeetsysteemstrooklabklokreiüeioöeiëeiaagepap. Het handelt zich hier om een soort pap. Meer bepaald de befaamde reiüeioöeiëeiaage-pap, zeer populair in Papl… pardon Lapland, vraag dat bij gelegenheid maar eens aan Herman Van Molle. De pap wordt gebrouwen op basis van een klok die hangt in een laboratorium waar men stroken onderzoekt voor koortsmeetsystemen voor kolkbals waar papegaaieëieöoien met blote uiers rondlopen. Kort gezegd : een toplessbal voor bastaardschapen. Iets als het jaarlijkse VLD-bal. En daar kan de koorts hoog oplopen, geloof ons.

Gelieve geen eigen vondsten op te sturen, dank u.

Dinsdag 16/9

Tegen kolkbalkoortsmeetsysteemstrooklabklok hebben wij nog maar één verweer : het magische vierkant. Kent u dat ? Pieter Aspe heeft er een boek over geschreven. Het magische vierkant begint met een verbluffende palindroomzin : sator Arepo tenet opera rotas. Dat is Latijn en betekent : de zaaier Arepo houdt door arbeid de wielen vast. Klinkt een beetje raar, maar de Romeinen waren zoals geweten rare jongens. Lees van links naar rechts en van rechts naar links : sator Arepo tenet opera rotas. En nu zetten we de woorden in een vierkant onder elkaar :

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Lees eerst horizontaal van linksboven naar rechtsonder en van rechtsonder naar linksboven. En dan verticaal van boven naar onder beginnend bij linksboven, en van onder naar boven beginnend bij rechtsonder. U zal telkens hetzelfde lezen.

Wie dit overtreft krijgt van Jacques Sys een Cadillac. Sys is trouwens zelf een palindroom. En Cadillac is een palindroom voor dyslectici. U weet wel : van die kerels die naar de vétérinaire bellen voor een weps in plaats van een wesp, en de volgende koers achteruit rijden.

door Koen Meulenaere

‘Cadillac te winnen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content