Sinds het ontslag van Marc Grosjean en zijn assistent Dominique Cuvelier op 28 september zijn de wijzigingen in de diverse staven van Bergen niet meer bij te houden. Op een erg doorzichtige en gemotiveerde manier gebeurt dat allemaal niet, wat alle ruimte laat voor de wildste speculaties. Opmerkelijk is dat nu ook (ex-) manager Jean-Claude Verbist, tot voor kort de rechterhand van voorzitter Dominique Leone, op non-actief is gezet. Vreemd genoeg zal hij de club wel nog vertegenwoordigen in de profliga. Volgens Leone viel Verbist niets te verwijten, maar over de werkelijke redenen van de breuk kwamen beide partijen overeen de lippen stijf op elkaar te houden – dat maakten ze in een communiqué bekend. Meer dan waarschijnlijk heeft het er onder meer mee te maken dat Leone twee maanden geleden ene Alain Lommers, een oude bekende van hem, aanstelde als administratief directeur. Tussen Lommers, volstrekt onbekend met het voetbal, en Verbist, die verweten werd dat hij niet kon delegeren, zou het langs geen kanten hebben geboterd.

Verteld wordt er verder in Bergen dat nog slechts Italianen zullen worden aangetrokken, omdat Sergio Brio heeft beslist dat hij geen Frans zal leren. De nieuwe trainer ontkent uiteraard en benadrukt dat hij met Leone de mogelijkheid van Franse taallessen reeds besprak. “Wat een onzin is dat verhaal. Ik aarzel niet om de Franse woorden te gebruiken die ik ken, zelfs niet voor de televisie. Bovendien ben ik nog niet zo oud dat ik mijn Frans niet beter zou willen maken. Wat ik vooral niet begrijp, is dat men mij al fatsoenlijk Frans zou willen zien praten, terwijl ik nog maar drie weken in België ben. Trouwens, er zijn er anderen die het na járen nog steeds niet doen.”

Feit blijft dat de ploegverantwoordelijke, een Italiaansonkundige, al is ontslagen. En ook de dokter en de kinesist werden aan de kant geschoven. Zij zijn terstond allebei vervangen door Italianen : Joseph Bruno en Alessandro Grassi. “Het is duidelijk,” aldus Brio, “dat er sinds mijn komst een zuivering aan de gang is, maar het gaat allemaal om beslissingen van de voorzitter en van hem alleen. Ik betreur het vertrek van Jean-Claude Verbist, want ik beschouw hem als een competente persoon. Wat de vervanging van de dokter en de kine betreft, daarvan lig ik aan de basis. Maar met zij die in de plaats zijn gekomen heb ik niks te maken, want ik kende ze niet. Ik vond het abnormaal dat een professionele club geen voltijdse dokter en kinesist in dienst heeft. De dokter kwam hier drie keer per week, maar wanneer we hem nodig hadden, was hij er niet. En dan moest hij nog van Luik komen ook. Mijn mening over de kinesist was dezelfde en het is vervolgens de voorzitter geweest die contact heeft opgenomen met deze mensen, die, wat mij betreft, hadden mogen blijven. Maar het is goed mogelijk dat zij daarover geen vergelijk hebben gevonden met de voorzitter.”

‘Ik vond het abnormaal dat een professionele club geen voltijdse dokter en kinesist in dienst heeft.’

door Nicolas Ribaudo

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content