Is uw bodem verontreinigd door een mazoutlek? Neem dan contact op met Promaz!

Promaz
Promaz
Partner content

Partner content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

7 november 2023, 16:00 Bijgewerkt op: 7 november 2023, 16:36

Een mazoutlek kan uw grond verontreinigen… zonder dat u er zelf erg in hebt. Het overkwam Georges B. Hij werd verplicht zijn grond te laten saneren. Achteraf kon de heer B. gelukkig terecht bij het Promaz-fonds voor de terugbetaling van zijn kosten.

Toen Georges B. zijn huis in Silly wou verkopen wachtte hem een onaangename verrassing. “Op advies van mijn notaris liet ik mijn mazouttanks, die ik al meer dan tien jaar niet meer gebruikte, nazien. Bleek dat er lekken in zaten waardoor mijn grond verontreinigd was.” In februari 2017 nam Georges B. contact op met verschillende bedrijven. “Om de bodem te kunnen saneren moesten de tanks worden uitgegraven. Er werd mij verteld dat er mogelijk een schadevergoedingsfonds in de maak was, zonder verdere details. Ik rekende er niet te hard op, maar het bleef in mijn gedachten.”

“De diensten van Promaz wijzen je perfect de weg doorheen het administratieve kluwen.“ 

In juni van datzelfde jaar liet Georges B. de werken uitvoeren en betaalde hij de factuur van om en bij de 60.000 euro. Het huis werd uiteindelijk verkocht in 2020. En toen kwam de oprichting van het Promaz-fonds opnieuw ter sprake. “Ik stuurde meteen een mailtje. Daarna ging alles heel vlot, professioneel en snel. Ik had een volledig dossier samengesteld, met alle facturen en betalingsbewijzen. De afwikkeling door Promaz is uitermate correct verlopen.“

Georges B. kreeg zowaar bijna alle gemaakte kosten terugbetaald. Zijn advies aan iedereen die te maken krijgt met bodemverontreiniging door een mazoutlek? “Neem zo snel mogelijk contact op met Promaz: vanaf de vaststelling van de verontreiniging en de opstart van de saneringsprocedure. Hun diensten wijzen je perfect de weg doorheen het administratieve kluwen.” Veel mensen gaan ervan uit dat dit te mooi is om waar te zijn of weten helemaal niet dat zo’n fonds bestaat. “En toch is het zo! Promaz beantwoordt al je vragen, zowel telefonisch als schriftelijk.”

Lamia Beldjoud, technisch-administratief medewerkster bij Promaz, volgde dit dossier op:

“Mensen die hun dossier via e-mail of per post bij ons indienen, worden sowieso door onze diensten gecontacteerd. In het geval van de heer B., werd zijn aanvraag op 26 oktober 2022 ingediend. We hebben de nodige beoordelingen uitgevoerd (administratief en technisch), waarbij we nagaan of de werken wel degelijk op een coherente manier zijn uitgevoerd, onder toezicht van een deskundige, en of ze door de bevoegde instanties zijn goedgekeurd. De terugbetaling vond plaats binnen de in het Samenwerkingsakkoord vastgelegde termijn.” Promaz behandelt ook complexere dossiers van aanvragers die soms ten einde raad zijn. “We hebben af en toe te maken met mensen die wat misnoegd zijn, omdat ze hun aanvraag tot tussenkomst niet ingevuld krijgen. En dan zijn wij er om te helpen. We slagen er keer op keer in tot een oplossing te komen.” Promaz is actief in heel België.

Nog vragen? Neem gerust contact op met Promaz via info@promaz.be of telefonisch op het gratis nummer 0800 63 636 (maandag tot vrijdag tussen 9 u en 17 u).
Meer info op www.promaz.be

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art. 16 van het Samenwerkingsakkoord).