‘Stikstofbeleid: onze ecosystemen en biodiversiteit zijn de kanaries in de koolmijn’

Patrick Meire (UAntwerpen) en Kris Verheyen (UGent)  vragen in deze bijdrage aandacht voor het feit dat het stikstofprobleem niet alleen gaat over het mogelijk ‘verlies van enkele plantjes’. ‘Het gaat over een cascade aan milieuproblemen met een directe en indirecte impact op zowel de biodiversiteit als de menselijke gezondheid.’