Zwijndrecht formuleert 5 randvoorwaarden voor verderzetten Oosterweelwerken

De gemeente Zwijndrecht heeft vijf randvoorwaarden voor het verderzetten van de Oosterweelwerken op haar grondgebied overhandigd aan bouwheer Lantis.

Zwijndrecht vraagt dat de verontreinigingstoestand zeker niet erger zou worden, dat saneringskansen worden gegrepen als ze zich zouden voordoen, dat een toekomstige sanering niet gehypothekeerd wordt, dat de voorzorgsmaatregelen op de werf goed worden gemonitord en dat Lantis voorkomt dat de aansprakelijkheid voor de PFOS-vervuiling zou verschuiven (weg van de vervuiler).

Het gemeentebestuur stelt dat de vraag om de verontreiniging niet te laten verslechteren al een eis was voor de PFOS-heisa losbarstte – toen er dus volgens de beschikbare rapporten nog sprake was van een ‘stabiele en niet-humaan-risicovolle situatie’.

Het standpunt wordt wel verstrengd op basis van voortschrijdend inzicht, klinkt het. Het verspreidingsrisico werd immers aanvankelijk vooral groot geacht via grondwater, maar nu blijkt dat de PFOS-vervuiling vooral in de bodem aanzienlijk is. ‘Uit voorzorg en om de ongerustheid bij de inwoners weg te nemen, vraagt de gemeente om grondvrachten steeds af te dekken, ongeacht het statuut van de grond’, klinkt het nu onder meer.

Zwijndrecht stelt verder dat momenteel saneringskansen slechts gedeeltelijk worden gegrepen, omdat alleen de zwaarst verontreinigende grond wordt teruggebracht naar vervuiler 3M. Voor toekomstige sanering noemt de gemeente het dan weer belangrijk dat vervuilde grond in lagen onder tijdens de werken aangevoerde propere grond wordt gesaneerd voor hij definitief verdwijnt.

Wat betreft het monitoren van de voorzorgsmaatregelen die Lantis treft op de Oosterweelwerf tegen de verspreiding van de vervuiling, breidt Zwijndrecht de eis van het voorkomen van verspreiding via grondwater uit naar bodem en lucht.

Tot slot vraagt de gemeente aan Lantis en de Vlaamse overheid om met alle middelen te voorkomen dat de aansprakelijkheid voor de verontreiniging elders komt te liggen dan bij de vervuiler, die ooit zal moeten instaan voor de sanering van alle verontreinigde gronden.

Partner Content